See põletav häbitunne: kuidas teha vahet häbi tervel ja ebatervel väljendumisel?


See põletav häbitunne: kuidas teha vahet häbi tervel ja ebatervel väljendumisel?
Foto: depositphotos.com

Häbi on lihtne maha teha, nagu see poleks midagi enamat kui mingi negatiivne või ebasoovitav olek - midagi sellist, mis tuleks hukka mõista või kõrvaldada. Kuid ebaterve häbi - mida selle äärmuslikul kujul teatakse ka kui mürgist häbi - ei ole mingi loomupärane emotsioon, vaid pigem midagi sellist, mida häbiga koos tehakse, midagi alavääristavat. Selleks et häbi arukalt ära kasutada, on tähtis õppida eristama selle terveid ja ebaterveid väljendusviise.

Tavaliselt on nii, et kui häbi üldse märgatakse või selle kohta märkus tehakse, seostatakse sellega ühtlasi palju negatiivseid varjundeid, nagu tegemist oleks mingi emotsiooniga, mida me tunda ei tohiks. Tunneme häbi tundmise pärast tohutut häbi! Häbi võib olla hävitav, halvav või mürgine - ning sageli seda emotsiooni vaid sellisena nähaksegi. Kuid nagu selgub, on olemas ka tervislik häbitunne, mis on hädavajalik meie küpseks saamiseks.

Esmalt küsime, mis häbi õigupoolest on? Häbi on see valulikult eneseteadlik tunne, et meie käitumine - või meie ise - on osutunud puudulikuks, mille vahetu tagajärg on meie tegutsemise täielik seiskumine, seda nii heas kui halvas kontekstis. Häbi keskne osa on avaliku hukkamõistu tunnetus, isegi kui meie ainsaks publikuks on meie enda sisemine kriitik. Häbi võib olla suhteliselt tasane, aga see võib olla ka valulikult ebameeldiv ning sellega võib kaasas käia teiste lugupidamise ja prestiiži vaieldamatu kaotus, mis võib mõjuda väga alandavalt, sest laseb tal teiste silmis paista kohutavalt pisikesena.

Seotud lood:

Kuidas teha vahet häbi tervel ja ebatervel väljendumisel?

1. Terve häbi on suunatud mingi kindla tegevuse pihta, aga ebaterve häbi on suunatud selle tegevuse tegija pihta. (Kui ma olen näiteks murdnud sinuga sõlmitud kokkulepet, võid sa kritiseerida minu tegu, ilma et sealjuures mind alandaksid, ning seeläbi ehk minus süümepiinu tekitada. Teisalt võid sa hoopis mind tehtu eest alandada, mind jõuliselt maha teha, seeläbi esile kutsudes mitte süümepiinu, vaid tahet sinust võimalikult kaugele pääseda.)

2. Terve häbi käib meie südametunnistuse pihta, samas kui ebaterve häbi sihtmärgiks on meie sisemine kriitik (mis sageli püüab esineda südametunnistuse maski all).

3. Terve häbiga kaasnevad süümepiinad ja teatud määral ka soov otsida lepitust tehtud kahju eest, aga ebaterve häbiga seda ei kaasne.

4. Terve häbi sunnib meid tegudele, samas kui ebaterve häbi meid halvab. (Terve häbi puhul tunneme vajadust olukorda parandada; kuid ebaterve häbi puhul on meil kombeks tarretuda, muutes end peaaegu võimetuks ette võtma tegutsemiseks vajalikke samme.)

5. Terve häbi avab meie südame - pärast algselt selle sulgemist-, aga ebaterve häbi sulgeb südame ja hoiab selle suletuna.

6. Terve häbi võimaldab meil kaasa tunda inimesele, kellele oleme haiget teinud, aga ebaterve häbi seda ei tee, sest me kulutame kogu oma energia enese nuhtlemisele või süüdistamisele.

7. Terve häbi tähendab alandlikkust, ebaterve häbi aga tähendab alandamist.

8. Terve häbi võib kaastundega koos eksisteerida, aga ebaterve häbi seda teha ei või, sest meie empaatia on sel puhul tõkestatud- ja ilma empaatiata pole ka kaastunnet.

Autor: Robert Augustus Masters, psühhoterapeut ja suhteekspert

Allikas: Robert Augustus Masters "Mina olen mees", kirjastus Pilgrim

KOMMENTEERI!