Kas Angelina Jolie tegi vea, kui otsustas järgida "rinnavähi geeni" teooriat?


Kas Angelina Jolie tegi vea, kui otsustas järgida "rinnavähi geeni" teooriat?
Angelina Joliedepositphotos.com

Naiste rindade "profülaktiline" eemaldamine BRCA1/BRCA2 geeni olemasolu tõttu on muutumas häirivalt populaarseks trendiks ning üha rohkem kajastatakse seda ka tavameedias ja raviasutustes kui mõistlikku valikut. Portaal Greenmedinfo küsib, kas teaduslikud tõendid ise lükkavad selle lähenemisviisi ümber?

Angelina Jolie kuulutas mõni aeg tagasi New York Timesis avaldatud juhtkirjas, et lasi mõlemad rinnad "profülaktiliselt" eemaldada BRCA1/BRCA2 geeni tõttu. Sellel teatel on häirivad tagajärjed, mida me osaliselt kajastasime ka möödunud aastal seoses 24-aastase Miss Ameerika kandidaadi Allyn Rose'iga, kes kuulutas, et laseb eemaldada mõlemad rinnad vähi "ennetamiseks".

Lisaks faktile, et mainekate kuulsustena mõjutab nende otsus miljonite naiste suhtumist sellesse protseduuri, mis muudab naised kogu protsessi suhtes vastuvõtlikumaks, peegeldab kuulsuste otsus ka levinud väärarusaamu geenide põhjustatud haiguste ohtudest, mis on rahva teadvusse sügavalt juurdunud ning ka arstide valdav arvamus pole selle eest kaitstud.

Esiteks on maad võtnud väärarusaam selle kohta, millist rolli mängivad need niinimetatud rinnavähi vastuvõtlikkuse geenid BRCA1 ja BRCA2 rinnavähki haigestumise ohu ja prognoosi määramisel. BRCA mutatsioonid kõiguvad suuresti sõltuvalt inimese etnilisest päritolust ja üldise elanikkonna hulgas esineb neid mutatsioone harva, mistõttu NBCNews.com andis hiljuti teada, et "USA ennetusteenistuse töögrupp soovitab BRCA geenitesti peale mõelda ainult neil naistel, kelle pereliikmete seas on esinenud vähki - ehk teisisõnu ainult kahel protsendil Ühendriikides elavatest naistest." Aga isegi neil puhkudel, kui BRCA mutatsioon kehast leitakse, ei põhjusta geenid iseenesest mingit haigust.

Seotud lood:

Võib ütelda, et inimkond astus postgenoomsesse ajastusse juba rohkem kui kümme aastat tagasi, kui inimgenoom 2000. aastal esmakordselt täielikult kaardistati. 

Sellega lükati ühtlasi ümber molekulaarbioloogia keskne dogma - mille alusel DNA kontrollib valguekspressiooni ja seeläbi ka haigestumise ohtu. Inimgenoomist avastati hinnanguliselt 20 000 geneetilist juhist - mida pole piisavalt isegi selleks, et selgitada inimkehas sisalduvat 100 000 valku.

Sellest tulenevalt peame leppima tõsiasjaga, et olemas on faktorid, mida geenid kontrollida ei suuda. Neid faktoreid nimetatakse epigeneetilisteks mehhanismideks ning need on suures osas määratud toitumisest, meie psühholoogiat mõjutavatest olekutest, elustiili valikutest ja kokkupuutest ümbritseva keskkonnaga. Need faktorid moodustavad kuni 95% kõigest sellest, mis otsustab ükskõik millisesse haigusesse haigestumise ohu. Tegelikult võib isegi vähidiagnoosi saamisega kaasnev psühholoogiline trauma anda hoogu pahaloomuliste haiguste levikuks adrenaliini vahendatud multiresistentsuse teel. [i] Meditsiiniajakirja The New England Journal of Medicine hiljuti läbiviidud uurimuse põhjal viib selline trauma kuni 26 korda suurema ohuni südamehäire põhjustatud surma esinemiseks seitsme päeva jooksul pärast diagnoosi. [ii]

Jolie otsustas eemaldada mõlemad rinnad selleks, et kõrvaldada oma kehast BRCA1/BRCA2 geene sisaldav rinnakude, mis teadaolevalt segab kiiritusravi põhjustatud DNA kahjustuste parandamist, selle asemel et keskenduda tulevase kiiritusega kokkupuute vähendamisele või selle vältimisele - või lisada sadu eri toitaineid, millel on eksperimentaalselt tõestatud võime kaitsta keha kiirituse ja mitme genotoksilise rinnahaiguse vastu. See fakt peegeldab vankumatut usku geenide põhjustatud vähi paratamatusse sisuliselt võimetu teguri tõttu, selle asemel et usaldada oma keha võimet ennetada ja tervendada mis tahes haigust õigete tingimuste olemasolul.

Veel üks levinud valearusaam on see, et inimesel kas on või ei ole "BRCA geene", nagu tegemist oleks monoliitsete üksustega, mille olemasolu on võimalik kinnitada sama mustvalgelt kui rasedust. Vähetuntud fakt on aga see, et BRCA1 ja BRCA2 geenidel esineb tuhandeid eri mutatsioone, mida on tuvastatud ja kirjeldatud ka molekulaarsel tasandil. See lisab kogu küsimusele palju rohkem keerukust võrreldes sellega, mida praegune arstiteaduse tase suudab enda väitel teisendada usutavaks statistiliseks riskiarvestuseks ja teostatavateks ravisoovitusteks.

Neid mutatsioone tuntakse tehniliselt võttes geenide polümorfismina ehk loomulikult esinevate geenivariatsioonidena, mis eksisteerivad rohkem kui 1% inimeste seas. Paljude jaoks on ilmselt üllatav avastada, et mõned neist niinimetatud "mutatsioonidest" tegelikult hoopis VÄHENDAVAD rinnavähi esinemise ohtu. BRCA1 variatsioon K1183R on vähiohuga pöördvõrdelises suhtes. Teadusliku artikli pealkirjaga "Argument BRCA1 ja BRCA2 testimise vastu" autorid jõudsid seetõttu järgnevale järeldusele: "Paistab, et mõnel polümorfismil on tegelikult hoopis kaitsev mõju." [iii] Peale selle on tehtud ka uurimusi, mis näitavad, et BRCA2 mutatsiooni kandvatel inimestel on samasugune rinnavähi esinemise ja suremuse sagedus kui mutatsiooni mitte kandvatel inimestel. [iv] Kuigi BRCA geeniga patsientidel esineb sagedamini negatiivseid prognoosifaktoreid, näib nende prognoos olevat samalaadne või paremgi kui patsientidel, kellel on normaalne ehk metsiktüüpi BRCA. [v]

Veel üks murettegev varjatud külg Jolie otsuse langetamise protsessis on see, et ligikaudu 70 000 rinnavähi juhtumit (31% iga-aastastest rinnavähi diagnoosidest) on valediagnoosid.[vi] Tegu pole lihtsalt niinimetatud "vähieelses seisundis" rinnavähkidega, nagu in situ duktaalne vähk (DCIS), mis tuleks vaieldavalt ümber liigitada rinna ehituse normaalseks variatsiooniks, mitte vähiliigiks - ligi 50% sellistest diagnoosidest peetakse varajases staadiumis "invasiivseteks" rinnavähkideks [vaata The New England Journal of Medicine'i uuringu videoanalüüsi siit].

Kui paljud neist naistest, kellele pandi rinnavähi diagnoos mammograafia tagajärjel ja kellele tehti seejärel BRCA-test, uskusid, et see geen oligi järelikult "vähi põhjus"? Sellise arusaama propageerimine, mille kohaselt on naturaalsed ja vahel isemööduvad variatsioonid rindade ehituses samaväärsed "rinnavähiga", on juba iseenesest kahjulik, mida tuleks ennetada.

Möödunud aasta novembris ilmus meditsiiniajakirjas The New England Journal of Medicine üks artikkel, mis avaldas, et viimase 30 aasta jooksul on niinimetatud "rinnavähi" tõttu ekslikult diagnoositud ja ravitud 1,3 miljonit Ühendriikides elavat naist. Vähidiagnoosi näol oli tegu testide käigus avastatud ebatavaliste leidudega rindades, mis poleks iialgi edasi arenenud ega kahju teinud naisele, kellel need diagnoositi. Neile naistele, kes olid sisuliselt meditsiini tagajärgede ohvrid, pakuti välja tavalised ravivõimalused, sealhulgas täielik või osaline rindade eemaldamine ning kiiritus- ja keemiaravi. Neid peeti statistika seisukohast "vähi üleelanuteks", kelle elupäästjateks osutusid raviasutused. Sellised juhtumid paisutavad veelgi statistikat, mille põhjal jääb mulje, et tavapärased ravimeetodid on palju tõhusamad, kui need tegelikult seda on.

Rinnavähk depositphotos.com

Kõiki neid fakte meeles pidades varjab Jolie otsus üht hämarat seika, millest ta on sarnaselt miljonite teiste Ameerika naistega täielikus teadmatuses. Vaadake näiteks, kui hüppeliselt kasvas firma Myriad Genetics - inimgeenide BRCA1/BRCA2 patendi omanike - aktsiate väärtus vahetult pärast Jolie teadaannet. Seda kajastas ka üks hiljuti avaldatud artikkel Yahoo Finance'i veebilehel: Firma Myriad Genetics aktsiate tõus pärast Angelina Jolie mastektoomiat.

Kõnealune Utah's paiknev firma omab vastupidiselt üldlevinud arvamusele patenti sinu BRCA geenidele (need geenid esinevad ka meestel). Ja see pole veel kõik. Nagu selgitab lähemalt üks hiljutine artikkel veebiajakirjas Slate:

"Firma [Myriad Genetics] omab enda sõnul õigusi mis tahes testidele, mis tuvastaksid nende kahe rinnavähiga seotud tähtsa geeni olemasolu inimkehas. Firma on seda õigust ka halastamatult jõustanud, kuigi nende kasutatav test on kehvem kui meetod, mida Yale'i Ülikool oli nõus pakkuma palju madalama hinna eest. Sellise tegevuse tagajärjed võivad kujuneda traagiliseks: Yale'il on olemas põhjalik ja taskukohane test, mis suudab tuvastada kõrge riskiohuga patsiente ning on võimeline päästma elusid, antud teema testimise ainuõigus kuulub aga Myriadile. Sellise meetodi kasutamise tõkestamine võib paljudele inimestele elu maksma minna. Myriad on ehe näide Ameerika firmast, mille jaoks ületab kasumi teenimine kõik muud väärtused, sealjuures ka inimelu enda väärtustamise."

Arvestades fakti, et mõjuvõimsad ja kasumipõhised suurfirmad lõikavad üüratut finantsilist kasu rinnavähi ohu teemal ülelihtsustatud geenipõhise teooria propageerimisest, peaksime hoolega järele mõtlema, enne kui asume sarnaselt meedia ja arstide avaliku arvamusega kriitikavabalt heaks kiitma Jolie üha populaarsemat otsust. Tuleks mõelda ka sellele, et ennetavatel põhjustel rinnad eemaldada lasknud naised otsustavad sageli rinnaimplantaatide kasuks, mida on iseenesest samuti seostatud vähiga, nagu me arutasime eelmisel aastal oma artiklis pealkirjaga "Vähivaba rinnaimplantaadi müüt" ning alles hiljuti leiti seos implantaatide ja agressiivsete rinnavähkide vahel, millega kaasneb ka madalam ellujäämise määr.

Me ei taha midagi muud kui laiemat diskussiooni, kui asi puudutab rinnavähi ohu riski mõistmist, haiguse loomulikku kulgu ning seda, milliseid ennetavaid ja terapeutilisi samme tuleks rakendada, et takistada vähi levikut ja sellega kaasnevaid kannatusi. Paraku ulatub rinnavähi raviga tegeleva tööstuse mõju teadusasutustest valitsuseni - KFC praetud kanaliha ämbritest kuni roosa paelaga ehitud Smith & Wessoni tulirelvadeni. Seda enam on tähtis lugeda ridade vahelt ja meeles pidada, et meie üksi oleme vastutavad enda harimise eest, et saaksime langetada tõeliselt informeeritud otsuse.

Palun kasutage meie rinnavähiteemalist tervisejuhendit, et saada vahetu ligipääs eelretsenseeritud ja avaldatud uurimistöödele looduslike ja integratiivsete meetodite kohta rindade tervise parandamiseks: Tervisejuhend: rinnavähk

pastedGraphic_1.png

Viited

Allikas, kus täies pikkuses lugu: www.greenmedinfo.com

Tõlkinud: Joonas Orav


Loe kindlasti veel:

Onkoloog: Eestis veel profülaktilisi rinnaeemaldusi tehtud ei ole

Plastikakirurg: rinnavähiravi on lõppenud alles siis, kui naise rinnad on taastatud!

VIDEO: Mammoloog: rindu peaksid laskma kontrollida ka noored naised

KOMMENTEERI!