Kooliasjade õppimisel on abiks uus rakendus TaskuTark


Kooliasjade õppimisel on abiks uus rakendus TaskuTark
Taskutarkalkeemia.ee

Valminud on uus nutirakendus TaskuTark, mis võimaldab nüüd õpilastel koolitöödega tegeleda igal ajal ja igas kohas.

Lisaks traditsioonilisele õpikule on nüüd äpp'i TaskuTark abil
suurepäraseks õppevahendiks eelkõige telefon aga ka tahvelarvuti.

Laps ja lapsevanem saavad ära kasutada mistahes olukorras tekkinud
vabu hetki ja õppida koolitükke või leida kiirelt abi õpitu
kordamiseks ning meelde tuletamiseks.

Rakendus põhineb riiklikul õppekaval ja on jaotatud 12 klassiks. Iga
klassi all on vastavad õppeained, mis omakorda jagunevad I ja II
poolaastaks.

Infomaterjalidele on lisatud õppimist lihtsustavaid ja õpitut
kinnistavaid näiteid, teste, pilte, videosid ja mänge.

Hetkel on täismahus olemas bioloogia, loodusõpetus, keemia, suures
ulatuses füüsika, geograafia. Lisaks emakeelt, matemaatikat ja ajalugu.

Eesmärgiks on kooliaasta lõpuks enamus põhiained rakendusse sisse saada. Tasuta allalaetav rakendus on kasutatav kõigis Android ja iOS süsteemi
seadmetes.

Mõnedes koolides on õpetajad selle juba oma tundides kasutusele võtnud.

Kontakt: abi@taskutark.ee

KOMMENTEERI!