Kooli turvalisuse parandamisest totalitarismini on üks samm?


Kooli turvalisuse parandamisest totalitarismini on üks samm?
Foto: depositphotos.com

Kaameratel, automaatsel näo- ja isikutuvastusel ning kuriteoregistri põhisel piiramisel tuginev järelvalvesüsteem loob koolides soodsa pinnase totalitarsimi juurdumiseks, analüüsib Kristjan Port Raadio 2 kommentaaris.

Mõnes New Yorgi koolis hakkab uuest aastast kehtima elektroonilisel valvel põhinev sisekorra eeskiri. Kooli territooriumil asub elu jälgima moodne turvakaamerate süsteem. Selle 60-päevasesse mällu kogunevad õpilaste kõik tegevused ja suhtlemised. Muuhulgas registreeritakse kellega, kus ja kui kaua vesteldakse.

Osariigi kinni makstud tehnoloogia eesmärk on parandada õpilaste turvalisust. Esialgu läbitakse testimise etapp Lockporti ringkonna koolides. Poliitikud õigustavad 1,4 miljoni dollarit maksva tehnoloogia ostu nägemusega pidevast kaitsest. Ehk nagu sõnastas sealne koolide peainspektor ei tohi nad korrakski valvsust kaotada.

Ühe kaasuva lubadusena tõotatakse, et tulevikus ei pääse kooli territooriumile ükski terrorismis kahtlustatavate või seksuaalkuritegude registrisse kuuluv isik.

USAd šokeerinud koolitulistamistes on seni süüdi olnud koolide endi õpilased. Aga ilmselt omab terrorismi ja laste seksuaalse kuritarvitamise oht suuremat poliitilis-emotsionaalset mõju.

Seotud lood:

Kirjeldatud lubadusest saab välja lugeda, et olulise osa uue tehnoloogia võimekusest moodustab inimeste nägude tuvastamine. Süsteemile mõne õpilase fotot näidates koostab see selle isiku kohta viimase kuuekümne päeva liikumiste ning suhtlemiste raporti.

Näiteks kui koolis on toime pandud mõni taunitav tegu, saab valvava tehnoloogia abil süüdlase tuvastamiseks ajas tagasi vaadata. Analoogselt saab tehnoloogilist võimekust rakendada konkreetse õpilase distsiplineerimiseks, kirjutades erirežiimiga tegelastele ette, kus nad tohivad viibida ja kellega on luba suhelda. Süsteem asub seejärel distsiplineeritavaid valvama.

Tasuta teenused viivad vältimatult massimanipulatsioonideni

Osariigis unistatakse vastava tehnoloogia laiema kasutuse kaudu jõuda koolielus uuele kvaliteeditasemele. Mõnes ringkonnas käivad juba rahastamise alased läbirääkimised ilma Lockporti kogemust ära ootamata.

Olukord seostub paratamatult totalitarismi mõtetega. Tegemist on nähtusega, milles püütakse vormida totaalne võim, et teostada kontrolli liikmeskonna elu iga aspekti üle. Kooli näitel kontrollitakse õpilaste igat sammu suhtlemistest kuni tualetikülastamisteni.

Loomuliku arenguna kehtestatakse võim ka valvatavate moraalsete valikute üle. See on kooli puhul lihtne sündima, sest väidetavalt just seda koolilt õpilaste suhtes oodataksegi.

Varem või hiljem allutatakse kontrollile kõik süsteemi liikmed, kaasaarvatud kooli personal, miinus võimu kontsentreerinud isikud, kelle tegevuse suhtes süsteem sulgeb silma. Seda põhjusel, et hierarhias kõrgemal asujat ei saa töölised valvata.

Totalitarismi suunaliste sündmuste kulgu õlitab tegevust õigustavate ratsionaliseerivate ideede paraad, mis konsolideerub tasahilju ideoloogiaks. Ideoloogiat iseloomustab eesmärgile allutatud õigustuste ja tõendite valik.

Tõenäoliselt kuuleb peagi täbarate olukordade õigustuseks selgitusi, milles viidatakse masina võimule. Näiteks, et me ei saa midagi teha, sest masin registreeris sedamoodi, või oskab vaid nõndaviisi jne.

Kes arvas, et demokraatlikus riigis totalitarismi ei saa sündida, siis neil on aeg arusaamu korrigeerida?

Totalitarismi vimm elab paljudes inimestes, eriti kui neid toita võimuga. Lisaks vajatakse tehnilist võimekust ja õigustust. Valvekaamerate langeva hinna kohta saadav kasvav tehniline jõudlus rahuldab poliitilisi vajadusi. Isegi kui hiljutised andmed Ühinendkuningriigi politsei kasutatavast nägude tuvastamise tehnoloogiast andsid 98 protsendil juhtudest vale vastuse, ehk omistasid näo valele isikule, siis nüüd õigustatakse kaamerate kasutust lubadustega, et see kord läheb paremini.

Põhjuste otsimisega ei pea palju vaeva nägema, sest isegi õpilastele, nende vanemaatest rääkimata, on lihtne müüa hirme kooli väisama asuvatest pedofiilidest ja terroristidest.

Totalitarism ei peagi olema rajajate eesmärk. Neile kuulub tingimuste arendamise au. Nagu targemad ehk suure kogemusega inimesed teavad väita, võim korrumpeerub, täielik võim korrumpeerub täielikult. Kool on taolise arengu jaoks suurepärane kasvulava sest harjutab uusi ühiskonna liikmeid valvekaamerakultuuriga ja õpetab enesetsensuuri, kuulelikkust ning loomulikult õiget ideoloogiat. Meie õnneks juhtub see vaid kaugel ja võõral maal.

Allikas: Raadio 2 tehnoloogiakommentaari Portaal

Loe lisaks: Bill Gates: 11 soovitust noortele, mida koolis ei õpetata

Kui haridus ei arenda ehk mängimise olulisusest

Kristjan Port: mobiiltelefoni, teleri, tahvel- ja sülearvuti samaaegne kasutamine "pisendab" aju

Kristjan Port: Elame suures arvutimängus?

KOMMENTEERI!