Kui päris täpne olla, siis on esialgu tegemist veel hajusparvekandidaatidega. Edasistes uuringutes tuleb vaadata, kas tähed neis kandidaatides ikka on üksteisega gravitatsiooniliselt seotud.

Hajusparve tähed peavad definitsiooni järgi olema tekkinud ühes ja samas molekulipilves ja nende raskusjõud peab neid küll nõrgalt, kuid ikkagi märgataval määral koos hoidma.