Olulised kuupäevad

  1. transiit algab 05.04.2021
  2. transiit lõppeb 13.04.2022
  3. retrograadne transiit 20.06 kuni 18.10

Märksõnad: vaimne õpetaja, juht, tõde, religioon, filosoofia, spirituaalsus, õigus, õiglus, õnn, rikkus, laienemine, kõrgharidus, optimism, lahkus, lõbusus, enesehellitus, ülemäärasus, usk, lapsed, raha, abikaasa(naise kaardis), pikamaa reisid, rituaalid, moraalsus, seadusekuulekus, juriidilised asjaajamised, maks (organ), okultism, reputatsioon, usaldus, pühakirjad

Jupiter kaitseb kõike, mida puudutab. Selline on üldlevinud tõde, sest nagu ütleb ladinakeelne Virgili 9. raamat Aeneid lehekülg 625 "Juppiter omnipotes, audacibus annue coepti", st "Oo kõikvõimas Jupiter, soosi minu julgeid ettevõtmisi".

Mitte ükski planeet ei näe Jupiteris halba, küll aga ei tolereeri Jupiter Merkuuri ja Veenust (nii planetaarset kui märgilist seotust silmas pidades). Veenuse ja Jupiteri energiad on konfliktsed, sest Veenuse peamine energia on materialistlik ja naudingule suunatud, mille tagajärel ei ole võimalik kogeda ülimat tarkust. Merkuuriga tekib konflikt detailsuses ja jutukuses, milles läheb kaotsi Jupiteri filosoofilisus ja lai maailmavaade. Jupiteri energia ei baseeru materialismile ja meelelistele aistingutele, vaid dharmale, vaimsusele, filosoofiale, abstraktsioonile. Praegune transiit Veevalajas on natuke mugavam kui lõppev transiit Kaljukitses, sest Veevalajas toimib Jupiter paremini. Jupiter vajab laienemist, paisumist, valgumist, voolavust ja Veevalajas saabki see energia väljenduda läbi: kaubandussidemete, ärisidemete, sõprussidemete, turusidemete jne. Kasutades selliseid reguleeritud suhteid ja sidemeid, saab Guru levitada õnne ja küllust.

Guru sümboliseerib uskumust, veendumust ja väärtustekogumit, seda millele toetudes määratled ja eristad õiget valest. Veevalaja sümboliseerib võrgustikku, igat laadi võrgustikku - sotsiaalne, materiaalne, teaduslik ning Jupiter laiendab, seega suurenevad isiklik sotsiaalne võrgustik ja professionaalne võrgustik. Sotsiaalses mõttes võib see transiit kaasa tuua sõprade ja tuttavate hulga kasvu. Võimalik, et sotsiaalmeedia ja interneti vahendusel ollakse kaasatud suurtele "virtuaalkogunemistele". Saame näha suurejoonelisemat organiseerumist tehnoloogiat kasutades, kui varasemalt. Veevalaja sodiaagimärk sümboliseerib masse, tavalist inimest suures grupis, suured globaalsed reformid, rahvusvahelised organisatsioonid. See on transiit, mil väike tavaline inimene saab mõjutada suuri reforme, neid algatada ja neist osa võtta. Suureneb aktivism ja osalemine ühiskondlikkes protsessides. Astu poliitikasse ja asu kogukondlikku elu mõjutama rohujuuretasandil või asu tegema vabatahtlikku tööd. Luuakse tutvused ja kontaktid inimeste vahel, kellega on ühised poliitilised, sotsiaalsed või majanduslikud huvid. Guru transiit Veevalajas on parim aeg, mil lõigata sellistest konstruktsioonidest kõige suuremat kasu.

Suures plaanis on algav transiit kõige õnnelikum õhumärkidele (Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja), sest mõjutab õnne, külluse ja dharmaga seotud asetusi. Maamärkide (Sõnn, Neitsi ja Kaljukits) jaoks on tegemist pragmaatilise transiidiga, andes võimaluse enda materiaalset olukorda parendada - parem finantsharidus, säästud, töö, tervis, igapäevaharjumused. Tulemärkide (Jäär, Lõvi ja Ambur) jaoks on algav transiit hea eesmärkide ja unistuste elluviimiseks, kuid koos vajaliku pingutusega. Veemärkide (Vähk, Skorpion ja Kalad) jaoks on algav transiit spirituaalset laadi, hingeelu mõjutav, mil on hea aeg sukelduda alateadvusesse, õppida psühholoogiat ja uurida vaimumaailma.

NB! Käesolev tõlgendus hõlmab ainult Guru liikumist ja ei arvesta nataalsete planeetide asetsemist 4. majas.

Õpetus sünnikaardi loomiseks on SIIN

Guru transiit Jäära tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 11. majas, mille peamiseks märksõnaks on võrgustik - professionaalne, sotsiaalne või majanduslik. Hea aeg siduda end mingi kommuuni või kollektiiviga, kellega jagad mingit väärtust või ideoloogiat. Pingutused, mis oled varasemalt teinud, kannavad vilja ja võid saada mingi autasu osaliseks. Võid saada suurejoonilise tunnustuse ja tuntuse masside seas. Sel transiidil tekib sõpru ja tuttavaid rohkem kui seeni peale vihma. Guru on loomupoolest tolerantse natuuriga ja ei diskrimineeri sotsiaalse ja majandusliku klassi taustal. Seni kuni inimene on teie silmis tark, andekas ja teadja, saab see inimene teie sõpruses kindel olla. Rahalises ja karjäärilises mõttes hea aeg, võimalik tööalane edutamine ja liikumine järgmisele tasandile. Mitmed sissetulekuallikad ja projektid, mis tekitavad rahavoogu. See on aeg, mil realiseerida maksimaalsed tulud ja kasud oma tegevustelt.

Guru transiit Sõnni tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 10. majas, mille peamiseks märksõnaks on karma - töö, staatus, vastutus, kohustus. Guru liikumine karmasthanas võib kaasa tuua suurenenud kohustuste hulga ja vastutusala laienemise. Tuvastad end olukorrast, kus võid anda tööalaselt nõu oma ülemustele ja juhtkonnale. Inimesed pöörduvad sinu juurde eesmärgiga saada nõu. Soositud on igasugused nõustavad ja toetavad tegevused, mis juhivad ja suunavad inimesi mingit moodi käituma, näiteks ettevõttesisese koolitusprogrammi loomine ja juhtimine, mida eesliinilt juhtides pakud inimestele tuge oma tarkuse ja kogemusega. Sel transiidil on hea aeg koguda tarkusi uurimistööd tehes, saladusi uurides, müstikat, okultismi, esoteerikat analüüsides ning neid tarkusi kasutades nõustad ja aitad inimese oma töökohal. Inimesed suhtuvad sinusse kui õpetajasse, kellest kiirgab pühalikku tarkust. Oled spirituaalne õpetaja, kellel on faktipõhine ja teaduslik mõtlemine.

Guru transiit Kaksiku tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 9. majas, mis on Jupiteri kodu ja mille peamiseks märksõnaks on dharma - kosmiline seadmus korra, õigluse ja tõe osas. Guru liikumine bhagyasthanas avardab meie silmaringi, maailmavaadet, tuues meie ellu teistsugused ideoloogiad ja väärtushinnangute kogumid. Ideaalne aeg kohata õpetajat ja Guru, kes annab avara ja inimliku nägemuse elust ja maailmast. Keegi, kes on nö isa-figuur ja õpetaja ühes isikus. Soodne aeg asuda õppima kõrgkooli, luua kontakte inimestega, kel sarnased väärtused ja maailmavaade, näiteks kursusekaaslased, õppejõud jne. Võimalik, et töötate läbi mõne religioosse või filosoofilise õpiku, mis muundab ja mõjutab teie nägemust ja arusaamist maailmast. Võimalik on välismaine töölähetus, mis saab ka ühtlasi väga õpetlikuks kogemuseks, näiteks külastate pühakoda või kohtate pühaisa, kellega vahetu kogemus mõjub intellektuaalselt kirgastavalt ja vaimselt puhastavalt. Võimalik, et jätkate õpinguid, et tööalaselt edasi areneda, spetsialiseeruda. Võtad kõrvalosana kursuse, mis pakub tööalaselt rohkem võimalusi ja perspektiivi.

Guru transiit Vähi tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 8. majas, mille peamiseks märksõnaks on transformatsioon, eriti psühholoogiline muutus. Iga kaheksanda maja transiit tõotab muutusi ja Jupiteri transiidid selles majas on positiivset laadi, sest Jupiter annab lootust ja inspiratsiooni keset kriisi. Hingelises ja spirituaalses mõttes elav aeg, mil kogeme mitmeid muutusi psüühikas. Võime kogeda psüühiliselt tervemist ja uuestisündi. Oleme huvitatud ja loeme okultistlikku, esoteerilist ja müstilist kirjandust. Elukogemused sel transiidil võivad olla müstilised ja seletamatud. Võime ammutada inspiratsiooni varjatult, ootamatult, täiesti ettearvamatust allikast. Muutused, mis aset leiavad, muundavad ellusuhtumist ja arusaamist elust. Probleemid ja väljakutsed, mis tekivad või esinevad, saavad ootamatu lahenduse. See on ka ennetav transiit, st olete ettenägelik ja oskate eos juba probleeme vältida. See transiit on hea ootamatuks rahasajuks, näiteks lotovõit või pärandi saamine. 8. maja on seotud eelkõige rahaga, mille nimel pole inimene vaeva näinud ja Guru transiit siin toob õnne ja võimalusi sellise rahaga seoses.

Guru transiit Lõvi tõusumärgile/kuumärgile

Guru transiit 7. majas, mille peamiseks märksõnaks on partnerlus. Mitte ainult partnerlus kooselu mõttes, vaid ärisuhted, tööalased ja sotsiaalsed suhted. Võimalik, et sõlmite sel perioodil tavapärasemast rohkem lepinguid. Osalete suuremal hulgal läbirääkimistes, luues koostööpartnelusi mitmete isikutega. Suhted mitmete liitlastega aitavad teil oma tegevust laiendada. Loodavad suhted baseeruvad usalduses ja aususel, et ajate koos ühist asja ühise eesmärgi nimel. Sõlmitavad lepingud võiksid olla juriidiliselt korrektsed, sest nii saad kaitsta oma isiklike huve. Olete optimistlik tuleviku suhtes, eesmärkide saavutamine tundub teostatav. Kui olete vaba, siis sel ajal lähete kohtingule inimesega, kes on kõrgharitud, tark ja filosoofilise iseloomuga. Haritus ja haridus pole siinkohal sünonüümid. Kui teised astroloogilised punktid toetavad, siis võimalik on abiellumine. Guru sümboliseerib tarkust ja teadmisi ja 7. maja sümboliseerib teisi inimesi, seega teiste inimesega suheldes, koostööd tehes omandate teadmist ja kogemust. Isiklike huve saab kõige efektiivsemalt kaitsta kui teete kõiki protsetuure ja toiminguid juriidiliselt korrektselt. 7. maja on seotud juriidiliste dokumentidega ja kohtumajaga, st enne toimingute tegemist pidage nõu juristist nõustajaga. Abielu tehinguid silmas pidades alati pea alati nõu kaaslasega, abikaasaga.

Guru transiit Neitsi tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 6. majas, mille peamiseks märksõnaks on stress. Stress, mille tingivad väljakutsed. Nii rahalised, tervislikud, sotsiaalsed ja emotsionaalsed väljakutsed. Konfliktiallikaks võib olla maailmavaade või ideoloogia. Te suhtumine probleemide lahendamisse on optimistlik ja usute paremat homset, leiate inimkannatuses filosoofilist laadi õppetunde, tarkust. Sel transiidil õpite paremini konfliktidega toime tulema, neid lahendama ja juhtima. Guru liikumine siin majas ei lahenda meie probleeme materiaalses mõttes, kuid õpetab mentaalselt nendega elama. 6. maja on seotud kõikidega, kes vajavad abi - vanemad inimesed, haiged, loomad, st kui tahate head teha, siis vabatahtliku töö on väga tervitatav. On tõenäoline mittetulundusühingu (MTÜ) tegevuses osalmine või sotsiaalsest ja ühiskondlikust reformist osavõtt. 6. maja on seotud kohaliku reformiga, eriti aktuaalne on keskkonnaga seotud projektid ja petitsioonid (11.maja on seotud globaalse ja rahvusvahelise reformiga, sest 6. maja edasi 6. majast). Olete selles kontekstis aktiivsem, et kodumaal midagi ära teha, korda saata ja parendada. Kui päevakorral on tervislikud väljakutsed, siis oled ravivõimaluste kaalumisel avatud silmaringiga ja lähened olukorrale holistiliselt. Kasutate mitmeid ravimeid, nii populaarteaduslikke ravilahendusi kui alternatiivmeditsiinilisi lahendusi. Olete avatud meelega ja usute raviprotsessi. Kui seisate silmitsi rahaliste probleemidega, siis otsige abi võlanõustajalt, kelle abiga leiate juriidilised lahendused, et võlast vabaneda. Kui soovite parendada oma rahalist olukorda, sh finantskirjaoskust, siis otsige abi finantsnõustajalt, kes suunab ja õpetab säästma ja tegema paremaid rahalisi otsuseid.

Guru transiit Kaalude tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 5. majas, mille peamiseks märksõnaks on loovus. Loomingu all pean silmas nii intellektuaalset, füsioloogilist kui emotsionaalset loomingut. Guru transiit 5. majas on hea aeg lapse saamiseks ja kui teised indikaatorid sobivad, saab prognoosida lapse sündi (eelkõige peab analüüsima nataalset Jupiteri ja Jupiteri kuumärgist vaadatuna). Selle transiidi ajal sündinud lapsed toovad vanemale õnne ja elutarkust. Kui 5. majas asub mingi muu planeet, siis lapsi puudutavad prognoosid muutuvad. Selle transiidi peamiseks eesmärgiks on tuua esile teie kreatiivne geenius, mis saab väljenduda näiteks kirjutamises (sest Jupiter sümboliseerib raamatuid ja kirjandust). Teatraalsed, filosoofilised ja poliitilised kirjatükid ja arvamusartiklid, mis aitavad kultiveerida teist kui "suurem kui elu" imago. Problemaatiline aspekt on ülienesekindlus, sest kui kosmiline seadmus soosib igat teie ettevõtmist, tekib lõpuks arusaamine, et teil ei saa miski ebaõnnestuda. Kui nataalne Jupiter on hästi asetatud, siis see transiit võib tuua raha läbi spekulatsiooni või autoritasude (teete mingi ostu aktsiaturul või kirjutate ja avaldate kirjatüki, mis ära ostetakse).

Guru transiit Skorpioni tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 4. majas, mille peamine märksõna on kodu. Kodu all mõistame kohta või keskkonda, kus tunneme end turvaliselt ja rahulikult. Guru liikumine siin toob fookusesse kodused ja perekondlikud teemad. Esineb tahtmine või võimalus laiendada või renoveerida praegust elukohta, st parendate maja väljanägemist, teete juurdeehituse terassi või muu kõrvalise ehitise näol. See on hea aeg õppida ja uurida oma sugupuu kohta, kolada Rahvusarhiivi ürikutes, et mõista oma etnilist tausta. Hea aeg korralda perekondlikke koosolemisi ja üritusi. Võimalik, et võõrustad kodustes tingimustes Guru või õpetajat. 4.maja on seotud nii kinnisvara kui vallasvaraga ja Jupiter mitmekordistab ja võimendab, st võimalik, et ostad lisaks olemas olevale autole veel teise auto, et perekonnas oleks kaks sõidukit. Või soovid osta suvila loodusesse, kus perega järgnevad suved veeta. Jupiteri liikumine neljandas majas sisendab inimesse intuitiivselt optimismi ja usku, st olete lootusrikkam ja püüate nii suhetes teistega kui maailmaga vaadata alati suuremat pilti.

Guru transiit Amburi tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 3. majas, mille peamine märksõna on suhtlus. See periood toob kaasa suurenenud suhtluse ja kommunikatsiooni. Te tahate suhelda, õpetada ja vestelda olulistel ja filosoofilistel teemadel. Teil võib tekkida tahtmine jagada maailma kõike, mida teate ja õppinud olete. Teid võivad huvitada religioossed, vaimsed ja filosoofilised teemad ja sellepärast seote end inimestega, kellega jagate neid huve. Jutuajamised ja vestlused inimestega põhinevad väärtustel ja filosoofial, kuid võite teistele tunduda patroniseeriv, sest Guru kõiketeadja omadus tuleb siin asetuses kõige efektiivsemalt esile. Sel perioodil võib esineda rohkem kohtumisi ja kokkusaamisi inimestega, kui tavaliselt. St kui te varasemalt pole naabrimehega,-naisega sõnagi vahetanud, siis nüüd võib see juhtuda ja avastate, et tegemist on huvitava ja targa inimesega. Võimalik, et asute midagi õppima, võtate kas kursuseid või astute kutsekooli või ülikooli. Võimalik, et tekib huvi astuda mingisse klubisse, raamatuklubi või kokandusklubi, kus saate regulaarselt käia kokkusaamistel ja inimestega vahetult suhelda. Sarnaselt Kaalude tähemärgile, on see transiit hea aeg kirjutamiseks ja kirjutatu avaldamiseks.

Guru transiit Kaljukitse tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 2. majas, mille peamiseks märksõnaks on varad. Varade all pean silma materiaalsed varad, intellektuaalsed varad, erinevad kollektsioonid, kogumid. Selline transiit viitab perioodile, mil kasvab teie jõukus. Kui jõukus materiaalses mõttes, siis võib küsimuse all olla pärandi temaatika. Guru liikumine teises majas võib kaasa tuua teadmise, kuidas rohkem omada ja koguda. Teine maja on seotud kõne ja verbaalse eneseväljendusega, siis Guru liikumine siin võib kaasa tuua ülienesekindla kõneviisi ja suurustleva maneeri, ülehinnates oma varade väärtust - raha, kollektsioonid, raamatud, toit, teadmised, jätate endast üleoleva mulje. Hea aeg väitlemiseks, läbirääkimiseks, arutamiseks. Olete laia silmaringiga ja oskate aruteludes näha olukordade mitut poolt. Siiski tuleb anda ka sõna teistele, mis sest, et oma enda häälekõla kuulmine tekitab nii suurt rahuldust. Teine maja on seotud materialismi ja meeleliselt tajutavate märksõnadega - raha, väärismetallid, ehted, toit, jook. Teine maja on raha pangakontol, seega kui teised indikaatorid lubavad, võite näha kontol oleva raha suurenemist. Perekondlikud suhted on head ning toetusvõrgustik on toimiv, olete lähedaste suhtes helde ja usute neisse.

Guru transiit Veevalaja tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 1. majas, mille peamine märksõna on MINA, st fookus suundub teile - teie füsioloogiline keha, välimus, staatus. Jupiteri liikumine lagnal on kõige parem transiit, sest Guru saavutab maksimaalse tugevuse esimeses majas. Maksimaalne tugevus tähendab parimat võimalust end väljendada. See transiit annab elujõudu ja tahet elada ja kogeda. Olete filosoofiline ja optimist, olles veendunud, et kosmilised jõud soosivad teie tegemisi. Kuna Jupiterile meeldib kõige laiendada ja suurendada, siis võite sel transiidil kaalus juurde võtta. Eelistate teha asju lihtsamalt ja suurema kerglusega, kuid olge ettevaatlik hooletuse osas, sest tähelepanuta võib jääda mingi oluline detail. Usute, et lõpuks laabub kõik hästi. Olete enesekindel, väärikas ja ühiskondlikkus mõttes lugupeetud inimene. Kasutage seda aega targasti, sest praegu soosivad tähed Veevalaja märki (üldisemalt kõiki õhumärke). Projektid, ideed, unistused ja eesmärgid, mis on kaua oma aega oodanud, peaksid lendu minema nüüd. Sri B.V. Raman on oma raamatus öelnud, et ainult Jupiter saab olla esimeses majas, aspektides samal ajal viiendat ja üheksandat maja. Selline kombinatsioon on tema sõnul täis õnne, küllust ja meeldivaid kogemusi.

Guru transiit Kalade tõusumärgile/kuumärgile

Guru liigub 12. majas, mille peamine märksõna on spirituaalsus. See on maja, milles toimub meditatsioon. Siin toimub sisekaemus ja psüühiline rännak kollektiivsesse teadvusesse. See on isolatsioon, viimne pelgupaik, kuhu põgeneme, kui igapäevaelu stress võimust võtab. See on pühamu, kus toimuvad rituaalid. Selline positsioon viitab kaitseingli olemaolusse, hoides alati ära halvima. See ei tähenda, et peab õnnega mängima hakkama. Sel transiidil võimendub teie kujutlusvõime. Unenäod muutuvad elavamaks, tajute, et saate astraalsel tasandil signaale, sümboleid ja märke, mis justkui juhendaksid teid. Kui teised asetused soosivad, kujuneb see periood valgustavaks - teis tärkab humanistlik arusaamine vaimumaailmast, energiatest ja kõigest, mis pole näha. Unenäod pakuvad sel ajal suurt tuge ja võivad olla ilmutavad. Võite hakata pidama unenäopäevikut, et tõlgendada unenägusid ja otsida neist varjatud märke. Guru transiit siin majas loob silla teadvuse ja alateadvuse vahel. Materiaalsed kasutegurid on sel transiidil vähendatud, kuid seevastu on võimendatud alateadvusejõud ja unenäod. Elav kujutlusvõime, tervendamisvõime ja külluslik voodielu on sel transiidil garanteeritud.

Õpetus sünnikaardi loomiseks on SIIN

Allikas: hinduastroloogia.ee, indiaastroloog@gmail.com

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid