Rahvusvaheline teadlasrühm eesotsas Harry Lehtoga Soomest Turu Ülikoolist teatab, et on avastanud ühelt komeedilt fosforit. Ülejäänud elemente kuue tähtsa seast - süsinikku, vesinikku, lämmastikku, hapnikku ja väävlit - on komeetidelt juba varemgi leitud.

Lehto ja kaasautorid kirjutavad Kuningliku Astronoomiaseltsi kuukirjas, et fosfori lisandununa sesse nimistusse võime nüüd komeete pidada üheks võimalikuks omaaegseks eluks vajalike elementide Maale toojaks.