Kahel uuringus esile tulnud piirkonnal paistavad olevat teisedki süljenäärmete tunnused, sõnas uuringu põhiautor Amsterdami ülikooli suukirurg Matthijs Valstar. Kuna need paiknevad torus tubariuses, nimetas uurimisrühm moodustised tubaarnäärmeteks.