Kui hülgame oma füüsilise keha, oleme juba valmis järgnevaks. Läbi kogu elu on iga meie mõte, emotsioon ja tegu kantud Jumala energiast. Me teeme oma tegusid valgusega, mis tuleb meie südame Jumalikust Allikast. Ja see energia on kristallselge elu hoovus. Me lisame omalt poolt sellesse hoovusesse kas puhtust või midagi negatiivset nagu kadedus, viha, hirm, kahtlus ja masendus. Need vastuolulised vibratsioonid koormavad teisi. Need takistavad ka meid ennast ja tekitavad negatiivsuse kogumi. See negatiivsus püsib, kuni muudame oma vihkamise armastuseks, südamekalkuse halastuseks ja andestuseks, võitlevad energiad rahuks.

See, kuidas me kasutame jumalikku energiat, kuhjub meie elude jooksul ja määrab paljuski ära selle, mis juhtub meiega elude vahepeal. On väga tähtis, et me saaksime sellest protsessist aru. Paljudest teguritest sõltub, mis juhtub pärast keha mahajätmist ehk üleminekuprotsessi, mida nimetatakse surmaks.

Surma järel siseneb enamik sinust vahepealsesse perioodi - vaheolusse ehk vahepealsusesse -, kus sa valmistud taaskord oma järgmiseks eluks. Väike protsent inimesi on täitnud oma maa peal oleku eesmärgi. Nad ei tule tagasi, vaid liiguvad edasi oma spirituaalse arengu teel. Sinu ülim eesmärk on lõpetada taaskehastumine, saavutades ühenduse oma Kõrgema Mina ja Jumala Kohalolekuga. Inimesed, kellel on olnud surmalähedasi kogemusi, naasevad teadmisega sellest jumalikust ühendusest. Nad igatsevad selle õndsuse järele, mida kogesid teisel pool, isegi kui neile on antud uus võimalus praegust elu edasi elada.

Ülemineku kaitse

Olla ilma füüsilise kehata võib olla väljakutse või isegi ohtlik. Üleminekuperioodis sisalduva ebakindluse tõttu kuuluvad paljudesse kultuuritraditsioonidesse palved surnute eest. Katoliiklased istuvad surnu juures ja palvetavad, et aidata hingel kõrgemasse ilma jõuda. Egiptlastel oli "Surnuteraamat", mis juhatas nad surmajärgsesse ellu. Tiibeti "Surnuteraamatu" palveid loetakse surnutele järjest mitu päeva, juhatades hinge, kes on jätnud maha oma keha, edasi liikuma, ning hoiatades teda, et ta ei kukuks tumedatesse vibratsioonidesse.

Lood, mida ma jagan, äratasid sinus võib-olla mälestusi ja mõtteid sõpradest, lähedastest või tuttavatest, kes on lahkunud või varsti läbi tegemas üleminekut, mida nimetatakse surmaks. Hinged viiakse nende jaoks õigetesse dimensioonidesse ning neid võidakse isegi vabastada astraaltasandilt, kui palume inglitel laskuda sinna ja päästa meie poolt armastatud inimesed. Sa võid küsida: "Miks me peame ingleid paluma seda teha? Kas nad seda ilma meie palumata ei tee? Milleks on meil vaja palvet?" Me vajame palvet seetõttu, et inglid on pärit kõrgetest taevastest tasanditest. Et inglid laskuks alla meie maailma, peab keegi, kes siin elab, nad siia kutsuma. Inglid ei saa siseneda meie maailma ja vahele segada, kuni me neid ei palu, sest meil on olemas vaba tahe. Jumal on andnud meile vaba tahte ja valitsemise selle maailma üle. Niisiis on see meie teha.

Palun pea meeles: me peame kutsuma inglid nende hingede juurde, kellel pole purjedes piisavalt tuult või oskust jõuda soovitud tasemele pärast suremist. See on oht, millest me kõik peame olema teadlikud, et saaksime selles suhtes midagi ette võtta. Me võime kutsuda peaingel Miikaeli ja ta sinise välgu inglid ning paluda neil tulla nendele madalamatele tasanditele ja vabastada hinged, et nad saaksid minna sellisesse kohta, kus puhata ja siis taassündida.

Peaingel Miikaeli kutsumine

Peaingel Miikael on inglitest kõige austatum paljudes maailma religioossetes traditsioonides, kaasa arvatud judaism, kristlus ja islam. Ma võiksin mitu päeva järjest rääkida lugusid peaingel Miikaeli ja ta sinise välgu leegionide inglite sekkumisest minu ja mu tuttavate inimeste ellu. See võib toimuda ka sinuga. Peaingel Miikael on ka sinu kaitsja. Sa pead vaid lihtsalt palvetama või teda kutsuma, ja ta vastab sulle, sest sa oled Jumala laps, Jumala armastatud poeg või tütar. Hetkel, mil sa pöördud taeva poole, see vastab. Su pöördumine võib olla lihtne: Peaingel Miikael, aita mind, aita mind, aita mind! Peaingel Miikael, saada oma sinise välgu inglid vabastama ..... [surnud inimese nimi] ja viima ta taevasesse ilma.

Neid sõnu öeldes saadad sa välgunoole oma südamest selle hunnitu peaingli südamesse. Kui sa tema poole kirglikult pöördud, siis on peaingel Miikael otsekohe sinu kõrval. Sa võid teda visualiseerida säravas sinises raudrüüs sinise leegi mõõgaga, mis on tehtud puhtast valgusest. Ta kannab kristalset kiivrit, mis on kõvem kui teemant ning kaitseb teda pimeduse ja astraaltasandi valede energiate ning meie füüsilise maailma eest. Tema auras välgub Jumala puhtuse ja väe elektrisinine. Mida suurem on peaingel Miikaeli kutsumise impulss, seda võimsamalt ja kiiremini tulevad ta sinise välgu inglid appi sinule ja nendele, kelle eest sa palud.

Kui pöördud tema poole kogu hingest ja intensiivselt, siis kujundad endast tema energia magneti. Ta toimib sinu kaudu. Niisiis, pea oma päevatoimetusi tehes meeles kutsuda appi peaingel Miikaeli, nii enda kaitseks kui ka teiste aitamiseks. Abi võib vajada keegi maanteel, kui näed õnnetust, või kuuled uudiseid jälgides kellegi surmast. See võib olla su lähedane, see võib olla keegi, kes on sulle halba teinud, või inimene, keda sa isegi ei tunne. Peaingel Miikael ja ta inglid hoolitsevad selle eest, et nad viiakse surmajärgses elus tasandile, kus nad peavad olema.

Palve maa pealt lahkuvate hingede eest

Seda palvet võid sa lugeda oma lahkuvate kaaslaste eest, et leida kaotusvalus lohutust ja lohutada selle inglipalve läbi teisi. Sa võid sõnastada oma isikliku palve ja seejärel kasutada palvet, mis on kirjas allpool. Ma usun kindlalt, et sellele palvele vastatakse alati!

Armastatud Jumala Kohalolek kogu inimkonna südametes, armastatud peaingel Miikael ja sinu inglitest väehulk! Inimkonna hingede nimel - eriti nende nimel, kelle meie Taevane Isa kutsub lahkuma oma surelikust kehast - ma palvetan. Seisku rahuinglid iga hinge füüsilise keha juures ja hoidku füüsilisest olekust lahkujate aurat ja tundeid täielikus rahus ja samuti olgu nad kohal, kui see vabanemine aset leiab. Jumala seeravi puhtuse kaudu püsigu pühaduse aura sellel üleminekutunnil, et peainglite leegionid vabastaks selle hinge oma maisest kehast. Võtku need inglid ära kogu hirmu ja kahtluse, eraldatuse kurbuse ja leina lähedastest lahkumise pärast, et hingedel poleks kurvastust, kui nad seisavad uue vabaduse lävepakul. Võtku Jumala vabastaja-inglid iga hinge enda hoolde. Ärgu ükski hing, mis kuulub maa evolutsiooni, liikugu läbi niinimetatud surmaloori ilma saatjata. Tema tahte kohaselt viidagu kõik Jumala lapsed, kes lahkuvad elust sel päeval, taevase ilma halastuse ja andestuse templitesse. Olgu nad valmis oma elu ülevaatuseks Kõrgema Mina väärikuses ja täielikus teadlikkuses ning võetagu nad vastu elu klassiruumi ja antagu neile võimalus õppida Jumala seadust, mis kuulub nende endi evolutsiooni juurde. Ma pöördun kõigi halastuse ja armastuse inglite poole, et nad ümbritseksid kõiki neid, kelle lähedased hakkavad lahkuma või on hiljuti lahkunud, et nad muundaksid ja võtaksid ära kogu koorma ja kaotusetunde ning täidaksid iga südame ja kodu rahu ning mõistmisega, et hingedele on antud võimalus liikuda teise ilma, et edeneda oma igavese elu teel. Olgu nii! Ma võtan selle vastu Kõigevägevama Jumala nimel, aamen.