Muutuvad nii meie ideed, uskumused ja tõekspidamised kui ka DNA. Kõik vana ja piirav, takistav ja aegunu annab endast teada läbi madalate sageduste, hirmu, viha, sõjakuse, konfliktide ja vastandumise. Kõik, mis tekitab ahistuse, lootusetuse ja raskuse tunnet, vajab muutmist, tõstmist uude, kõrgemasse sagedusse. Kõrgsageduslikud energiad väljenduvad kerguse tundena. Kõrges sageduses tunned usaldust iseenda ja elu vastu, rahu ja harmooniat, mõistmist, armastust, kaastunnet ja ühendust eluga. Et oma sagedust tõsta ja hoida, on vaja lahti lasta sellest, mis raskuse tunnet tekitab, muundada ise oma mõtte- ja tundemaailma selliselt, et saaksid elada kerguse tundega.

Kuidas sa end praegu tunned? On sul olla kerge või raske? Mitte keegi ei taha tunda ega naudi raskuse, rõhutuse, rusutuse tunnet, kuigi võib olla selle tundega niivõrd harjunud, et pidada seda koguni ainuvõimalikuks olemise viisiks. Kust tuleb ja millest tekib raskus? Kas see raskus kuulub üleüldse mulle või kannan õlul kellegi teise koormat? Kuidas loobuda raskusest ja luua ning hoida kergust? Raske tundega nii hinges kui ka kehas tõmbad magnetina ligi madalsageduslikke teemasid, olukordi, emotsioone, mõtteid, olendeid, kaaslasi ja tegevusi. Kerge olemine seevastu kulgeb kõrgetes sagedustes avades pidevalt teed sarnase sagedusega stsenaariumitele.

Mil viisil siis tõsta oma sagedust? Selleks on mitmeid viise. Üks lihtsamaid ja universaalsemaid viise tõsta oma sagedust ja viia end harmooniasse, on viibimine värskes õhus looduse keskel. Loodus oskab end alati tasakaalustada ja ka inimene muutub looduse võimsate eluvõngete keskel viibides harmoonilisemaks ja rahulikumaks. Kuna loodus on ääretult mitmekesine ja alati täiuslik, siis saab igaüks leida endale kõige meeldivama keskkonna ja tegevuse, mis mõjub rahustavalt, ergutavalt või tuju tõstvalt. Üht tõmbab mets, teist aas, kolmandat mäed, neljandat meri - loodusjõud on sinu jaoks parimas kombinatsioonis täpselt seal, kus sa end kõige paremini tunned. Tore on looduses olla koos teistega, aga kindlasti tuleb seal osata viibida ka üksinda. Omaette olles märkab ja tunnetab niimõndagi, mis teistega suheldes märkamata jääb.

Teiseks lihtsaks viisiks oma sagedust tõsta on muusika ja helid. Muusika kuulamine, helikümblused, laulmine ja tantsimine tõstavad sagedust helivibratsioonide abil läbi meelelise ja füüsilise tasandi. Nagu looduskeskkond, pakub ka helide maailm suures valikus kasutamise ja nautimise võimalusi, alates koorilaulust ja rahvatantsust kuni mantrate laulmise ja ekstaatiliste tantsurännakuteni. Laulda ja häälida oskab igaüks, selleks ei pea isegi viisi pidama. Kõris ja kehas tekkiv vibratsioon on raviva toimega ja tõstab sagedust. Muusika, laul ja tants aitavad tähelepanu tõmmata peast, kust raske tunne alguse saab, kehasse. Raske tunne saab alguse mõistusest, teadlikest või teadvustamata mõtetest, millest lähtuvad emotsioonid. Seega kui õpid jälgima ja muutma oma mõtteid, saad muuta ka oma sagedust.

Kui otsustad ise, mida mõtled ja tunned, võid igal hetkel kohemaid tõsta oma sagedust madalatest rasketest sagedustest kõrgematesse ja kergematesse. Mida enam oma mõttemaailma kallal tööd teed, seda kergemaks muutub su enesetunne ja kõrgemaks sagedus. Õpid loobuma võõraste koormate kandmisest, teiste inimeste eest vastutamisest, teiste inimeste elude elamisest ja nende probleemide ja emotsioonide raskuse enda kanda võtmisest, iseenda põhjendamatust piiramisest ja liigsest muretsemisest. Iga kord kui paned oma "raskest seljakotist" mõne teema oma õlult maha, muutub su enesetunne kergemaks ja sagedus kõrgemaks. Kui tunned ja mõistad muutust oma hinges ja kehas, õpid oma sagedust ka kõrgel hoidma ja taastama, kui see langema kipub. Nii saavutad vabaduse ise valida ja otsustada ning elada päriselt oma, mitte kellegi teise poolt ettekirjutatud või määratud elu.