Varjupaikade MTÜ ja Rakvere linna vaheline riigihankeleping avaliku teenuse pakkumiseks, mis puudutab hulkuvaid loomi ja varjupaiga territooriumi kasutamist, lõppes tegelikult juba 31.12.19. Enne seda kuulutas linn välja riigihanke, millel olime ainsad osalejad ja linn pidas meie soovitud summat liiga kõrgeks, kuid leidis, et meie pakutud variant teha ühishange koos teiste omavalitsustega nagu Viljandimaal või Võrumaal, on hea mõte ja nad palusid meilt lepingu pikendamist kehtivatel tingimustel 30. märtsini. Kahjuks ei jõudnud Rakvere linn teiste omavalitsustega koosmeelele, palus meilt veel kuuks ajaks lepingupikendust ja kuulutas 16. aprillil välja uuesti riigihanke ainult Rakvere linnas koduloomade varjupaigateenuse osutaja leidmiseks, pakkumuste esitamise tähtajaga 22. aprill. Varjupaikade MTÜ esitas oma pakkumuse, kuid see lükati tagasi kui jätkuvalt liiga kõrge. Maksumuse osas läbirääkimisi ei pidanud me mõttekaks, kuna me olime pakkumuse esitanud pidades silmas kõiki teenuseid ja töid, mida riigihankes pakkujalt nõuti. 28. aprillil saime teate, et ülehomseks tuleb varjupaiga ruumid vabastada.

Riigihankel pakkumust tehes peame arvesse võtma, et meile kohanduvad kõik seadused samamoodi nagu ettevõtetele. Peame lähtuma oma tööde ja teenuse osutamisega seonduvate toimingute tegemisel loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, kehtivatest koerte ja kasside pidamise eeskirjadest ning teistest kehtivatest normatiivaktidest. Peame täitma kõiki teenuse osutamisega kaasnevaid seaduseid ning muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, sealhulgas töölepingu-, tööohutuse- ja töötervishoiuseadus.

Kahjuks pidime koondama kõik Virumaa varjupaiga töötajad, loodame südamest, et linn teeb neile ettepaneku oma töötajatena jätkata. Suur-suur aitäh teile kõige eest!

Kes, kus ja millises vormis alates tänasest Rakvere linnas varjupaigateenust pakub linna esindaja täpsustada ei soovinud. Hetkel on ka teised omavalitsused piirkonnas varjupaigata, kuna Rakvere linn meile teadaolevalt edaspidi teiste omavalitsuste loomi ei majuta. Kuna momendil paremat pakkuda ei ole, siis palume hulkuvate loomadega seotud küsimustes pöörduda Rakvere linna üldkontaktidel.

Allikas: Varjupaik.ee