Liikudes tõelise mäletamise poole - saab inimene aru, et elu maises plaanis on kosmiline mäng, kuidas üleval pool toimuv mõjutab allpool toimuvat ja vastupidi.

Meie ülesanne on õppida tegema vahet, mis on päris ja mis tegelikkuses on võltsing, kuna osad mängu mängijad on loonud reaalsuse, kus hoitakse vabatahtlikkuse alusel vaime vangina.

Hetkel on planeedil toimumas vaimse ärkamise aeg nagu sajand tagasi oli ärkamisaeg, kuid too periood keerati untsu läbi osavate manipulatsioonide ning tekkis üks sajand lisakannatusi - oluline on nentida, et need kannatused on loodud vabatahtlikkuse alusel.

Eelmise sajandi alguses peale esimest ilmasõda hakati nägema ohtralt maaväliseid sõidukeid ning peale tuumaenergia avastamist hakkasid toimuma kummalised reaalsuse nihked. Maa ajaliin jagunes mitmeks osaks nagu mitmeharuline puu, kellel on tulnud ette mitmeid kasvufaase pika eluea jooksul.

Need olid tuleviku inimesed, kes olid läinud sarnast teed nagu osad maised riigid tänapäeval on proovinud minna.

Tehnokraatlik tee lõi hallide rassi, kes kaotasid empaatiavõime ning paljunemisorganid kahanesid ning nad pidid tulema ajas tagasi, mil veel esines valikuvõimalus. Nüüd on enamus inimkonnast valinud kvanthüppe tee, et valgustuda ehk minna üle viiedimensioonilisse mõõtmesse.

Läbi nende eksperimentide viimasel sajandil on inimese DNAd üsna palju segatud, kuigi seda on varemgi toimunud, kuna meie praegune keha koosneb kolmeteistkümne erineva rassi valgusmustrist, kes on pärit erinevatelt tähtedelt.

Autor: Simo Santeri Virtanen