Empaatia tähendab, et ma suudan panna ennast teise inimese olukorda. Empaatia on oluline, sest uuringud näitavad, et nendel lastel, kes on empaatilised, läheb koolis paremini, nad saavad paremini hakkama sotsiaalsetes situatsioonides ja täiskasvanuna on nad tööalaselt edukamad, nad on nii füüsiliselt kui vaimselt tervemad ning nendel on armastavad suhted. Empaatia aitab meil koostööd teha.

Me ei sünni empaatiliseks, empaatiat tuleb õppida ning vanemad vastutavad selle õppeprotsessi eest. Kas empaatia on õpitav? Kuidas me empaatiat õpime? Mis takistab meil olemast empaatilised? Kuidas on seotud empaatia puudumine ja vägivald?

"Peresaate" vahendusel on kuulajal võimalus mõtiskleda enda empaatiavõime üle. Kas siin on
arenguruumi või peaks enda empaatiavõimet pisut maha keerama?

Katrin Saali Sauli poolt juhitud "Peresaate" külaliseks on paariterapeut Kadri Sakala.

Kuula "Peresaadet" SIIT