1. Kas seitsmest põlvest on mõni selline, mis vajaks erilist tähelepanu, kuna on inimese saatuse ja arengu seisukohalt eriti tähtis? Kui jah, siis palun põhjendada.

Jah, muidugi, väga tähtis on teada kõiki seitset põlve, sest näpunäiteid on siin palju. Paljudes pärimuskultuurides usutakse, et inimene peaks tundma oma suguvõsa seitset põlve - see tähendab kõiki 126 esivanemat kuni seitsmenda põlvkonnani. Arvatakse, et iga esivanemate põlvkond vastutab mingi osa eest meie elus. Selleks, et mõista, kuidas meie suguvõsa meid mõjutab, peame teadma, millised olid meie esivanemad eelneva seitsme põlve jooksul, millega nad tegelesid, mis nende elus toimus. Mida kaugemasse aega jääb esivanem, seda nõrgemini tajub inimene tema mõju, aga ühel või teisel viisil mõjutavad kõik esiisad tema saatust.

Tahan märkida, et oma esivanemaid ei tohi mingil juhul hukka mõista, isegi kui suguvõsas on esinenud probleeme ja patte. Järglaste hukkamõist, pahameel või kahjurõõm teevad suguvõsa karma veelgi raskemaks. Tuleb meeles pidada, et kõik meie esivanemad on ühtlasi ka meie õpetajad, nende kaudu suguvõsa kasvatab meid. Ärge rõõmustage, kui nende probleem pole teid tabanud: see võib avalduda hoopis teie järeltulijate elus. Kui suguvõsas on nn langenud esiisasid, siis tuleb neisse suhtuda alandlikkusega, nende eest palvetada ja püüda selle poole, et nende patud ei muutuks teie ega teie laste pattudeks.

Niisiis, kuidas iseloomustada seitset põlve ja millist mõju võivad need inimesele avaldada?

Esimene põlvkond on inimene ise. Ta on kogu sugupuu järeltulija, see tuum, see seeme, millele esivanemad panevad oma lootused suguvõsa jätkamiseks, side mineviku ja tuleviku vahel. Inimene vastutab oma soovide-tahtmiste eest enda ja universumi ees, tal lasub vastutus oma hinge ja kõigi oma elu jooksul tehtud valikute eest.

Teine põlvkond on ema ja isa (2 inimest). Nemad vastutavad inimese otsese kasvatamise eest: tema käitumise eest perekonnas, ühiskonnas, tema harjumuste eest, suhtumise eest enda füüsilisesse ja emotsionaalsesse tervisesse, elusse üldse. Kui inimesel on oma ema ja isaga keerulised suhted, siis tõenäoliselt muutub peagi pingeliseks ka tema vahekord kogu suguvõsa, teiste inimeste, kodumaa ja maailmaga üldse. Vanematekodus õpitud suhteid püüab inimene teha teoks ka selles peres, mille ta ise loob, oma abikaasa ja lastega, ning annab need seega edasi oma järeltulijatele.

Kolmas põlvkond on vanaemad ja vanaisad (4 inimest). Olete ehk kuulnud, et andeid antakse kõige sagedamini edasi üle põlve, seega vanaemadelt ja vanaisadelt. Nemad vastutavad inimese mõtteviisi ja võimete ning nende elluviimise eest, aga ka suhete, teistega läbikäimise, aktiivsuse, energilisuse ja reageerimiskiiruse eest. Sageli kannab see põlvkond vastutust inimese ameti või harrastuste eest. Vanaemade ja -isadega läbikäimine õpetab last suhtlema terve suguvõsaga: ema ja isa peab laps enesestmõistetavaks, kuid vaaremade ja -isadega õnnestub kohtuda vaid vähestel tänapäeva lastel. Seetõttu näitavad just vanaemad ja vanaisad lapsele, et ka tema emal ja isal on vanemad, nii et ta näeks ajas tahapoole seda inimsaatuste ketti, mida tema peab jätkama.

Minu anne tuli mulle üle nimelt kolmandast põlvest, vanaemalt. Ühel kriitilisel hetkel mu elus ütles ta mulle lihtsalt "Sa oled nõid", ja ma mõistsin, et see ei ole nali. Kuigi see oli minu jaoks šokk ja vapustus, võtsin selle kingituse vastu ja hakkasin seda arendama. Seega võib isegi sedavõrd lähedase, kõigest kolmanda põlvkonna mõju olla mitmetähenduslik. Muidugi olid mul võimed ka enne vanaema avaldust, kuid ma ei saanud sellest aru ning alles tema sõnad võimaldasid mul seda mõista ja tegelikkuseks muuta. Seetõttu ei tasu mõelda, et esivanemate mõju avaldub automaatselt. Täpsemalt öeldes ilmneb see küll automaatselt, kuid selle mõju nägemiseks, juhtima õppimiseks ja oma elus positiivselt kasutamiseks on vaja olla teadlik, vähemalt üheltki poolt. Enamik sinu esivanemaid on juba surnud ning nad ei saa reaalselt sinu juurde tulla ja öelda, milles sa oled andekas või millised on sinu kalduvused ja probleemid. Võid need ka ise ära tunda, uurides esiisade lugusid ja pöördudes abi saamiseks suguvõsa vaimu poole. Näiteks kui üks sinu kaugetest esivanematest, kellest sina ei tea midagi, oli sepp ja tema anne on sinule edasi kandunud, siis on üsna väike võimalus, et leiad selle ande üles vaistlikult, eriti noores eas. Kui sa kasvaksid üles sellises keskkonnas, kus sepatööd ei peeta millekski tähelepanu väärivaks või seda ei mainita üldse, siis ilmselt sa ka ei mõtle sellele. Pigem peaksid seda esivanemat tundma õppima, huvituma tema elust, püüdma tegeleda sellega, millega tema tegeles, mõistma, et sul on selleks sünnipärane anne - ja alles siis tekib sul esivanemaga tõeliselt tugev side ja oled võimeline temast energiat ammutama.

Neljas põlv - need on vanavanaemad ja vanavanaisad (8 inimest). Nemad vastutavad selle eest, milliseks kujuneb inimese suhtumine armastuse, läheduse, rõõmu, loovuse ja materiaalse heaolu vastu, nemad õpetavad raha teenima ja sellega õigesti ümber käima, harmoneerima ruumi ja nägema ilu. Vaarvanemad loovad inimesele energeetilise kaitse ning võime soovida ja soovitut saavutada. Probleemid selles põlvkonnas võivad inimesel põhjustada kinnisust, usaldamatust, võimetust väljendada tundeid, oskamatust elu nautida.

Viies põlv on vaarvanemate vanemad (16 inimest). See põlvkond on vastutav tugevuse, otsustusvõime, energia, tegutsemisvõimekuse, edu ja eesmärkide poole püüdlemise, raskustest võitu saamise ning sportlike ja sõjaliste saavutuste eest. Viies põlv aitab inimesel tulemusi saavutada; kui sellel põlvkonnal oli probleeme, siis võib inimesel olla elus raskusi omaenda töö eest tasu saamisega; ta võib kannatada julmuse või vastupidi, enda või teiste arguse ja tahtejõuetuse tõttu.

Kuues põlv on vaarvanemate vanavanemad (32 inimest). See on juba püha põlvkond, kust on pärit meie vaimsed juhid. Vanavanemate vanavanemad kujundavad inimese suhtumise kommetesse ja kehtestatud seadustesse, sealhulgas suguvõsa tavadesse ja seadustesse. See põlvkond vastutab selle vaimse pärandi eest, mida inimene on võimeline vastu võtma, samuti tema võimete eest olla teiste inimeste jaoks vaimne mentor. Arvatakse, et kuna inimesel on sama palju hambaid kui kuuendas põlvkonnas esivanemaid, siis väljendavad hambad inimese suhet selle põlvkonna ja kogu suguvõsaga üldiselt. Kui inimese hambad (sh tarkusehambad) on korras, on ka side suguvõsaga hea. Kui hambad on korrast ära, siis võib suguvõsaga läbisaamine olla probleemne. Kui tarkusehambad üldse välja ei arene, on side suguvõsaga nõrk.

Seitsmes põlv - need on vaarvanemate vaarvanemad (64 inimest). See on suguvõsa algus. Selle põlvkonnaga on seotud inimese eluülesanne, suguvõsa pattude eest tasumine, õiglus, perekonna saatus ja võime seda ümber kujundada, maagiliselt muuta, suguvõsa terveks ravida. Kui inimene on pälvinud võimaluse kasutada selle põlvkonna esiisade abi, siis on iga asi talle jõukohane ja ta on ise oma saatuse sepp. On suurepärane, kui tead midagi selle põlvkonna esivanematest. Mis tahes teave nende kohta muudab sinu ühenduse suguvõsaga tugevamaks ja viljakamaks. Kui on teada, kus nad elasid, siis on väga hea neid kohti külastada, seal mõnda aega elada. Kui sa tead, millega nad tegelesid, on kasulik seda endalgi proovida.

2. Kui kaugele Teie enda põlvnemist teate? Kas on kedagi 126 esivanemast, kellest Te midagi ei tea?

Jah, ma tean paljusid, tean, kes nad olid ja millega tegelesid. Ma ei tea ainult isa järgi seitsmendat põlve ja ema järgi kuuendat. Nemad on juba uuesti sündinud.

3. Milline aeg aastast on see, kus esivanematele tuleks kindlasti tavalisest enam mõelda? Mis on kõige kättesaadavamad asjad/toimingud, mida igaüks esivanemate austamiseks teha saab?

Minu raamatust "Esivanemate pärand. Meie vere jõud" leiab selle selle kohta kogu info. Tähtis pole mitte ainult õigel ajal kalmistul käia, vaid oma esivanemaid ka mälestussöömaajaga meeles pidada. See on nende jaoks oluline, sest uuesti sündides on neil meeles, kuhu tagasi tulla.

4. Mida teha, kui energiavampiirlus on seotud kõige lähedasematega? Näiteks kui energiavampiir on mees-naine-laps. Kuidas ennast kaitsta ja samas mitte kaugeneda neist?

Energiavampiiridega puutume me kokku iga päev, nendeks võivad olla nii mees, naine ja laps kui ka vanemad. Näiteks kui vanemad on eakad, vajavad nad nii või teisiti rohkem energiat ja algatavad olukordi, kust seda ammutada. Nad võivad nad kunstlikult tekitada konflikte, milles osaledes annate neile otsekui teada, et hoolite nendest ja et nad on endiselt elus. Mõnikord võivad nad nõuda teie tähelepanu, kaevates kehva enesetunde üle. Kuid tegelikult halvendavad nad tervislikku seisundit lihtsalt selleks, et te neile tähelepanu osutaksite ja kõrval istuksite, samal ajal neile energiat andes. Laps võib hüsteeritseda mis tahes põhjusel, ta võib provotseerida vihastamist, süütunnet ja karjumist. Mees ja naine võivad teineteist armukadedusega piinata ning tekitada olukordi, kus pole võimalik vabalt hingata. See kõik viitab sellele, et teie energia peaks jäägitult kuuluma teisele poolele. Mõistagi on kõige esmasem viis lihtsalt nendesse konfliktidesse mitte astuda, mitte loobuda oma energiast, ja nii ka öelda: "Oled praegu negatiivselt häälestatud, lõpeta minu energia võtmine, ma ei ole valmis sinuga KOHE PRAEGU rääkima." Perekonnas on alati oluline säilitada võrdne energiavahetus ja kui keegi hakkab vampiirina teie omast ammutama, siis mõelge, miks just teie selles osalete, kas tõesti on teie jaoks oluline olla selliste negatiivsete olukordade doonoriks. Võimalik, et teie hing ei ole veel küps ja seetõttu annate oma energiat ära, kuid on aeg edasi areneda ja seda tajuda.

5. Mida teha, et rahutu hing leiaks rahu?

Väga oluline on aidata hingel minna talle ette nähtud kohta. Igal mälestuspäeval peaksime pöörduma oma surnud esivanemate poole palvega aidata rahutul hingel leida rahu ja oma koht suguvõsasüsteemis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid