Rahvusvahelise kassipäeva raames korraldavad loomakaitse- ja looduskaitseorganisatsioonid üritusi nii kodukasside teemal (kasside tervishoid, kodutud kasside probleemid jms) kui ka mitmesuguste metskassiliikide ja suurte kaslaste olukorrale tähelepanu juhtimiseks.

Analoogset tähtpäeva nimega ülemaailmne kassipäev (mõlema tähtpäeva nime tõlked langevad mõnes keeles kokku) tähistatakse eri riikides eri päevadel, näiteks Venemaal 1. märtsil (tähistamise algatasid 2004. aastal Moskva kassimuuseum ja ajakiri "Kass ja koer" ("Кот и пёс")), USAs 29. oktoobril (2005. aastast), Poolas 17. veebruaril ja Jaapanis 22. veebruaril (1987. aastast). Nendega sarnaneb ka Itaalias 17. novembril tähistatav musta kassi päev.

Rõõmu armastatud kodulooma olemasolu üle võib tähistada (ja lausa peakski!) igal päeval aastast. Seda loomulikult nii tema kui ka iseenda terviseks: teadlased on leidnud, et kassiomanikel on 40% väiksem südameataki risk ja kassi nurrumisel on tervendav ravitoime.

Nimelt tekitavad kassid nurrudes vibratsioone sagedusel 20-140 Hz, mis mõjub teraapiliselt mitmete haiguste puhul: imeline nurr alandab stressi ja vererõhku, aitab kaasa infektsioonide paranemisele ja paistetuse alanemisele, mõjub tervendavalt lihaste ja kõõluste vigastuste korral, kassi nurr pidi isegi luid parandama ning lisaks olla kassiomanikel 40% vähem risk südameatakki saada.

Kass ehk kodukass (Felis catus) on kaslaste sugukonna kassi perekonda kuuluv väike kiskja, kaslaste hulgas ainus koduloom. Arheoloogid on kassi kodustamise aja paigutatanud ajavahemikku 9000-7500 eKr. Inimeste ja kasside kooselu sai tõeliselt alguse koos põlluharimisega: viljaaidad meelitasid ligi hiiri ja rotte need omakorda nende looduslikke vaenlasi kasse. Vana-Egiptuses palsameeriti kasse kui pühi loomi, samamoodi nagu inimesi. Vana-Kreekas aga peeti kasse hoopiski luksusloomadena, sest hiiri püüdsid seal nirgid. Roomlaste kaudu levis kodukass mujalegi Euroopasse. Skandinaavia mütoloogias peeti kassi viljakusjumalanna Freyja lemmikloomaks, keda kujutleti tema sõidukit vedamas. Oma öise ringirändamise ja salaja hiilimise tõttu muutus kass ebausu objektiks suhteliselt hiljuti.Kodukassid on levinud ja populaarsed üle kogu maailma. Maailmas olla üle 500 miljoni kassi, nii et pole ime, et need toredad nurrumootorid on ka ühed populaarseimad tegelased internetis.

Kasside keel

Kassid võivad muide näuguda inimesele kuuldamatutel sagedustel. Osa sellest on kassidel ühine (suuremate kaslastega on ühised madalamad helid), osa on omane üksnes kassidele, osa on õpitav.

Kurrumine on alati positiivne. Madala tooniga kurrumine tähistab tavaliselt kutset. Kõrgema tooniga kurrumine on üldiselt lihtsalt sõbralikkuseavaldus. Kurrumine võib lõppeda näugatusega, mida võib võtta täpsustusena.

Urisemine on alati negatiivne, kui ei ole tegu mänguga. Madal aeglane urisemine on hoiatus, millele rünnakut peaaegu kunagi ei järgne (näiteks, kui teine kass tuleb söömise ajal segama). Intensiivsem ja kõrgem urisemine, mis võib lõppeda madala kõrgeneva näugumisega, eelneb üldiselt kaklusele, ent üritab veel kaklust ära hoida.

Kähisemine on alati väga negatiivne, isegi mängu puhul võib näidata liialdamist. Kähisemine eelneb tihti vahetult rünnakule, isegi kui vastane proovib põgeneda.

Nurrumine väljendab rahulolu mõnusa keskkonnaga, rahulolu määra näitab nurrumise intensiivsus. Kui kass on haige või suremas, siis võib ta üritada ennast kurrumisega rahustada, lõdvestada. Kass võib üritada end nurrumisega maha rahustada ka siis, kui miski teda häirib, näiteks süllevõtmine.

Näugumise kasutusalad kattuvad teiste häälitsuste kasutusaladega. Vali kime näugumine, mis lõpus madalamaks muutub, on hoiatus. Vali kime näugumine on pulmakutsung. Madal madalduv järsult lõppev näugatus on üldiselt kutsung. Väga kõrge tooniga piiksumisega kutsub ema poegi. Enamasti on näugumise tähendus inimesele intuitiivselt enam-vähem arusaadav, ka inimesele, kes pole varem kassidega kokku puutunud.

Kasside kehamärgid koosnevad liikumisest. Ohu korral ajavad kassid turja küüru, see väljendab hoiatust. Kõrvade lidusseajamine on hoiatus. Füüsiline kontakt väljendab üldiselt positiivset suhtumist, kui ei ole tegu võitlusega. Pilgud ja muu on samuti mitmesuguse aimatava tähendusega.