Ta kirjutab: "... pärast seda, kui olin õppinud, kuidas end vaimsel tasandil heatahtlike maaväliste olendite juurde projitseerida, võtsin neilt vastu järgneva sõnumi ...": Kõigile teile, kes te tahate teostada oma vaba tahet ja kogeda õnnetunnet. Teie vaba tahe sõltub teadmistest, mis teil on oma isikliku võimekuse osas. Teie õnn sõltub armastusest, mida te pakute ja vastu võtate. Nagu kõik rassid, kellel on teadvus, võite te selles arengustaadiumis tunda end oma planeedil isoleerituna. See tunne annab teile teatud nägemuse oma elu ettemääratusest. Siiski olete te suure murrangu lävel, millest on teadlikud vaid vähesed.

Me ei pea muutma teie tulevikku, ilma et te seda ise valiksite. Seega võtke seda sõnumit kui ülemaailmset referendumit ja oma vastust nagu hääletustulemust. Teie teadlased ja religioonide esindajad ei räägi teadlikult teatud seletamatutest õhus ja taevas aset leidnud nähtustest, millele inimkond on tuhandeid aastaid tunnistajaks olnud. Et saada teada tõde, tuleb seda vaadata ilma uskumuste ja dogmade filtrita, ükskõik kui tunnustatud need ka poleks.

Järjest suurem hulk teie anonüümseid uurijaid ja teadlasi käib uutel teadmiste radadel ja jõuab tegelikkusele väga lähedale. Täna on teie tsivilisatsioon üle ujutatud ookeanitäie informatsiooniga, millest tõstetakse esile ja jagatakse ainult tillukest, kõige vähem häirivat osa. Pidage meeles, et teie ajaloos on asju, mille teokssaamine tundus kunagi naeruväärne või ebatõenäoline, ja mis said tõeks - eriti viimase viiekümne aasta jooksul.

Teadke, et tulevik on veelgi üllatavam. Te avastate veel nii halvimat kui ka parimat. Paljud neist, kes pööravad tähelepanu meie olemasolule, osutavad vaid tuledele öös, kuid nad ei valgusta tähendust ja teed. Tihti kategoriseerivad nad meid vaid objektidena, nägemata mõistuslikke olendeid.

Kes me oleme? Nagu miljardid teised selles galaktikas oleme me teadlikud olendid, keda mõned nimetavad maavälisteks olenditeks, kuigi tegelikkus on nüansirohkem. Meie ja teie vahel ei ole fundamentaalset erinevust, välja arvatud teatud evolutsiooniliste arenguetappide läbimine. Nagu ükskõik millises organiseeritud ühiskonnas on ka meil hierarhilised suhted. Meie hierarhia põhineb siiski erinevate ja mitmete rasside teadmiste pagasil.

Me pöördume teie poole oma süsteemi heakskiidul. Nagu enamus teist oleme ka meie Ülima Olendi või olemise otsinguil. Seega ei ole me jumalad, vaid tegelikult Kosmilises Vennaskonnas teiega võrdsed. Me ei ole lihtsalt vaadeldavad; meil on teadvus, nagu teilgi. Meie eksistents on reaalne, kuid enamik teist ei taju seda veel, sest me jääme teie meeltele ja instrumentidele enamasti nähtamatuks. Me soovime praegu täita selle tühimiku teie ajaloos. Me tegime omalt poolt ühise otsuse, kuid sellest ei piisa - me vajame ka teie oma. Selle sõnumi kaudu võite te saada otsustajateks. Teie isiklikult. Meil ei ole Maal inimeste hulgas ühtegi esindajat, kes saaks teid otsustamisel suunata.

Miks me ei ole nähtavad? Teatud evolutsioonietappidel avastavad kosmilised "inimkonnad" teatavad mateeriaga seotud teaduslikud printsiibid. Struktureeritud dematerialiseerumine ja materialiseerumine nende hulgas. Teie inimkond on teinud need avastused mõningates laboratooriumides, tihedas koostöös teiste maaväliste olenditega ja ohtlike kompromisside hinnaga, mis jäävad teie esindajate tõttu teie eest sihilikult varjatuks. Lisaks õhus liikuvatele või kosmilist päritolu objektidele või fenomenile, mis on teie teadusringkondades tuntud kui ufod, on olemas ehituslikult multidimensionaalsed kosmoselaevad, millel on taolised laiendatud võimalused. Paljud inimesed on selliste laevadega kokku puutunud. Olnud nendega kontaktis kas läbi nägemis- või kuulmismeele või füüsiliselt. Hoiatuseks tuleb mainida, et mõned neist laevadest on teid valitseva varjatud jõu mõju all, mida meie defineerime tihti kui "kolmandat osapoolt".

Teie kohtumiste nappus on tingitud nende laevade dematerialiseerunud olekust. Olemata võimelised neid ise tajuma, ei saa te kinnitada nende olemasolu. Me saame sellest täielikult aru. Enamik kohtumisi, mis aset leiavad, on korraldatud üksikisikutele, et puudutada üksikisiku hinge ja mitte mõjutada või segada ühtegi sotsiaalset kooslust. Erinevate rasside poolt, kes teid ümbritsevad, on need kohtumised tahtlikud, kuid toimuvad erinevatel põhjustel ja on erinevate tulemustega. Negatiivsed multidimensionaalsed olendid, kelle roll on valitseda inimoligarhia varjus, soovivad nähtamatuks jääda, et hoida oma olemasolu saladuses. Meie jaoks on nähtamatuks jäämine tingitud austusest inimeste vaba tahte vastu, soovides, et inimesed õpiksid oma asju ajama nii, et nad võiksid tehnoloogilise ja vaimse küpsuse saavutada iseseisvalt.

Siiski, inimkonna liitumine galaktiliste tsivilisatsioonide perega on väga oodatud. Me võime ilmuda ka päevavalguses, et aidata teil seda ühinemist saavutada, kuid me ei ole seda siiani teinud, sest liiga vähesed teist on teadmatuse, ükskõiksuse või hirmu tõttu seda tõeliselt soovinud, ning kuna olukorrad ei ole olnud nii pakilised, poleme end ilmutanud.

Kes olete teie? Te olete paljude traditsioonide järeltulijad, keda on aegade jooksul rikastanud nende endi vastastikune panus. Teie ülesanne on ühineda, ja austades endi mitmekesiseid juuri, jõuda ühise eesmärgini, milleks on ühine visioon. Teie kultuuride ilmingud hoiavad teid lahus, sest te omistate neile märksa suurema tähtsuse kui oma sügavamale olemusele. Kuju või vormi peetakse olulisemaks kui teie peenekoelise loomuse olemust. Kontrolliva jõu jaoks moodustab selline rõhuasetus kaitsevalli ükskõik mis vormis positiivsete muutuste vastu.

Nüüd kutsutakse teid saama üle endi identifitseerimisest läbi vormi, austades siiski selle rikkust ja ilu. Nähes vormi varjus peituvat teadvust, võimaldab see meil armastada kõiki inimesi nende mitmekesisuses. Rahu ei tähenda ainult mittesõdimist; see tähendab ka saamist selleks, kes te ühiselt tõeliselt olete - vennaskonnaks. Võimalikud lahendused selle saavutamiseks on vähenemas, kuid üks, mis võiks asjade käiku kiirendada, oleks avatud kontakt teise rassi esindajatega, mis peegeldaks teile seda, kes te sügaval tegelikkuses olete.

Harvad erandid välja arvatud, ei ole meie varasematel sekkumistel olnud suurt mõju teie võimele võtta vastu ühiseid ja üksikisiku tasandil otsuseid teie endi tuleviku osas. See tulenes meie teadmistest teie sügavamate psühholoogiliste mehhanismide kohta. Me jõudsime järeldusele, et vabadust ehitatakse igapäevaselt, kui olend saab teadlikuks endast ja ümbritsevast, saab järk-järgult lahti piirangutest ja passiivsuse ilmingutest, mis need ka poleks. Hoolimata mitmete vaprate ja teotahteliste inimhingede tegudest ja pingutustest, on apaatiat ja passiivsust suudetud ikkagi edukalt säilitada, mis on kasulik süvenevale tsentralismile.

Milline on teie hetkeolukord? Kuni viimase ajani on inimkonnal olnud oma otsuste üle rahuldav kontroll. Kuid ta kaotab üha rohkem ja rohkem kontrolli oma saatuse üle. Osaliselt toimub see järjest kasvava arenenud tehnoloogiate kasutamise tõttu, mis mõjutavad nii teie keha kui mõistust. Lõpuks on sellel pöördumatud ja surmavad tagajärjed Maa ja inimeste ökosüsteemile. Teie tahtest sõltumatult vähendatakse kunstlikult teie tahet ja vastupanuvõimet ja te kaotate aeglaselt, kuid kindlalt oma imepärase võime muuta elu ihaldusväärseks. Kui ei toimu suuremõõdulist kollektiivset muutust, on üksikisiku jõud ja võimekus määratud kadumisele. Saabumas on murranguline ajajärk. See murrang võib siiski olla ka positiivne, lahtirebimine minevikust, kuni te hoiate oma loomisjõu endas elavana, isegi kui see ühineb aja jooksul teie võimalike isandate tumedate kavatsustega.

Mis siis nüüd? Kas peaksite ootama lahenduste otsimisega viimase hetkeni? Kas peaksite jääma ootele või kogema valu? Teie ajalugu märgistavad lakkamatult vastasseisud rahvaste vahel, kelle üksteisega tutvumine on toimunud konfliktide ja vallutuste käigus. Maa on nüüd muutunud külaks, kus kõik üksteist tunnevad, kuid konfliktid püsivad ja kõikvõimalikud ohud muutuvad intensiivsemaks ja kestvamaks. Need, kellel on võimeid ja andeid, ei saa neid austuses arendada. Sellises olukorras on enamik teist põhiliselt geopoliitilistel põhjustel. Teid on mitu miljardit, kuid teie laste haridus, teie ja samuti paljude loomade ning enamiku taimestiku elutingimused on väikesearvulise poliitilise, finantsilise, sõjalise ja usulise eliidi kontrolli all. Teie mõtteid ja uskumusi vormitakse vastavalt parteilistele huvidele, jättes teile samal ajal mulje, et kontrollite oma saatust ise - mis sisuliselt on tõsi, kuid tee soovist teostuseni on pikk, kui tegelikke mängureegleid varjatakse.

Seekord ei ole teie vallutajad. Ühepoolse informatsiooni levitamine on inimestega manipuleerimisel efektiivne strateegia. Veelgi vanem strateegia on mõtete ja tunnete mõjutamine või isegi selliste organismide loomine, kes ei kuulu teie hulka. Horisondil paistab suur hiidlaine. See toob kaasa väga positiivseid, aga ka väga negatiivseid võimalusi. Suurepärased arenguvõimalused seisavad külg külje kõrval hävinguohuga. Siiski saate te tajuda ainult seda, mida teile näidatakse. Paljude loodusressursside vähenemine on paratamatu ja ühtegi pikaajalist kollektiivset taastamiskava ei ole käivitatud. Ökosüsteemi väljakurnamine on ületanud pöördumatuse piiri. Ressursside nappus, mille turuhind päev-päevalt tõuseb - ja nende ebaõiglane jaotamine - toob kaasa ulatuslikud vennatapusõjad linnasüdametest maakohtadeni. See on põhjus, miks rohkem kui iial varem teie ajaloos mõjutavad teie tänased otsused nii otseselt ja märgatavalt teie ellujäämist homses.

Vihkamine kasvab ... kuid niisamuti ka armastus. See annab teile kindlustunde, et olete võimelised leidma lahendusi. Tsivilisatsioonidele on selline vastupanu mõnes mõttes omane. Milline sündmus suudaks seda põhjalikult muuta? Kust tuleks see kollektiivne ja ühine teadlikkus, mis peataks selle pimeda edasisööstu? Rahvad, hõimud ja inimrühmad on alati teineteisega kokku puutunud. Ent kui oht ähvardab tervet inimperet, siis on ilmselt aeg tihedamaks läbikäimiseks.

Kosmilise kontakti loomiseks teise tsivilisatsiooniga on kaks võimalust: kas oma valitud esindajate või otse, tavaliste üksikisikute kaudu. Esimene võimalus sisaldab erinevate huvide vahelist võitlust, teine võimalus toob teadlikkuse. Esimese tee valisid need rassid, kes tahtsid inimesi hoida orjuses, valitseda Maa ressursse, genofondi ja inimeste emotsionaalset energiat. Teise tee valisid need rasside grupid, kes liitusid Teenimise Vaimuga. Mõned aastad tagasi saime tuttavaks võimkonda kuuluvate inimestega, kes keeldusid sirutamast kätt eesmärkide poole, mis ei haakunud nende strateegilise nägemusega. Selle tõttu peavadki inimesed tänapäeval tegema valikuid ise, otse, ilma kellegi vahelesegamiseta. Varem tegime selle ettepaneku nendele, keda arvasime olevat seatud teie õnne eest seisma, nüüd teeme selle ettepaneku - teile. Üksnes vähesed teadvustavad, et võimu koondamise ja vaikse valitsemise taga ei ole inimlikud jõud. Need olendid ei ilmuta ennast tingimata materiaalses maailmas, selle tõttu saavad nad lähitulevikus tegutseda eriti edukalt ja ohtlikult. Samas tuleb tähele panna asjaolu, et ka valitsejatest võitlevad üksnes õige vähesed selle ohuga. Et mitte kõik tulnukröövid ei ole selleks, et teid kahjustada ja see vastupanu eksisteerib ka rasside puhul, keda huvitab võim.

Esimene samm, et saavutada kooskõla teistsuguste tsivilisatsioonidega, põhineb rahul ja inimeste üksmeelel. See on just see, mida tahaks vältida need, kes teiega salamisi manipuleerivad, sest teid killustades kindlustavad nemad oma võimu. Nende käes on ka meelevald teie pealtnäha valitsejate üle. Nende jõud suureneb üha usaldamatuse ja hirmu külvamisega. Teie kosmiline loomus saab nii päris kindlasti haavata. Sellel sõnumil poleks mingit tähendust, kui just saabuva mõne aasta jooksul ei saavutaks nende manipulaatorite mõju oma kõrgpunkti ning selle aja jooksul ei saaks teoks nende eksitavad ja mõrvarlikud plaanid. Nende tähtajad on ligi ja inimkond näeb enneolematuid raskusi järgmise kümnendi jooksul. Et ennast selle nägu varjava agressiooni eest kaitsta, peab teil olema vähemalt veidigi aimu lahenduseni viiva info kohta. Ei välimus ega kehatüüp reeda siin seda, mille järgi eristada valitsejat liitlasest. Teie psüühilise arengutaseme juures on teil nendel raske vahet teha. Lisaks intuitsioonile peate end arendama, et olla valmis, kui aeg on küps. Peame vaba tahet hindamatuks aardeks, sestap pakume teile alternatiivi.

Mida me pakume? Me pakume terviklikumat vaadet universumile ja elule, ülesehitavaid, õiglasi ja vennalikke inimsuhteid, vabastavat tehnilist teadmist, kannatuste vähendamist, üksikisiku jõu teadlikku ja suunatud arendamist, ligipääsu uutele energialiikidele ja teadlikkuse ulatuslikumat levikut. Me ei saa teid aidata teie isiklike ja kollektiivsete hirmudega toimetulemisel või kehtestada teile reegleid, mida te omaks ei võta. Te peate oma minaga tööd tegema, pingutama nii üksikuna kui kollektiivselt, et ehitada seda maailma, mida te igatsete, ja teostada seda vaimu, mis nõudleks uusi taevaid.

Mida me tahame saada? Kui te sooviksite sellist kontakti saavutada, meie hõiskaksime rõõmust, kindlustaksime vennaliku võrdsuse selles universumi piirkonnas ning viljakad diplomaatilised suhted. Meid valdaks Rõõm teadmise üle, et te ühendate jõud, et saavutada seda, milleks olete võimelised. Rõõmu otsitakse universumist kõikjalt taga, sest selle energia on jumalik. Mis on see küsimus, mida küsime teilt? - KAS SOOVITE, ET ME ILMUTAKSIME END? - Kuidas saaksite vastata sellele küsimusele? Hinge tõde loetakse telepaatiliselt, nii et peate seda vaid endalt selgelt küsima ja sama selgelt vastama, kuidas soovite, kas isekeskis või üksi olles. See, kas viibite linnasüdames või keset kõrbe, ei mõjuta vastust mitte kuidagi. JAH või EI. Tehke seda nii, nagu räägiksite iseendaga, ent mõtelge sealjuures sõnumi tähendusele. See on universaalne küsimus ja need on vaid mõned sõnad, ent nende kontekst kannab võimsat sõnumit. Seepärast peaksite rahulikult järele mõtlema kogu oma teadlikkuse juures. Soovitame selle sõnumi hoolikalt läbi lugeda, et saaksite oma vastuse küsimusega korralikult siduda. Ärge kiirustage vastamisega. Hingake sisse ja laske oma vaba tahte jõud endas levida. Olge uhke enda üle! Ärge laske kahtlusi end eksitama.

Teie igapäevased mured võivad teid nõrgemaks teha. Et ennast tunnetada, unustage need mõneks minutiks. Tunnetage jõudu, mis teist lähtub. Te olete iseenda peremees. Üks lihtne küsimus, üks lihtne vastus võib ühel või teisel viisilteie lähimat tulevikku põhjalikult muuta. Teie isiklik, sisemisest minast lähtuv otsus ja palve, et me ennast teie materiaalses ilmselges maailmas ilmutaksime, on meile hindamatult kallis ja oluline. Vaatamata sellele, et võite valida mooduse, mis teile kõige paremini sobib, on rituaalid kui sellised põhimõtteliselt kasutud. Siiras palve, mis tuleb südamest ja vabast tahtest jõuab alati nendeni, kellele see on mõeldud. Oma tahte salajases hääletuskabiinis langetate te tulevikku määravaid otsuseid.

Allikas: Igor Volke "Täiendatud ufopäevikud", kirjastus Pilgrim

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid