Tantrabudismi kirjeldatakse kui teed, kus kasutatakse suurel hulgal erinevaid vahendeid ja tehnikaid, mis viivad kiirelt tegelikkuse mõistmiseni. Jah, tõepoolest, üks osa praktikatest puudutab ka õndsuse muundamist täieliku mõistmise - kõikide avalduste vastastikuse sõltuvuse - seisundiks. See on ehk see osa, mille tõttu seostatakse tantrat seksuaalenergiaga, kuid budismis on selle tähendus oluliselt sügavam, mis pole seotud maiste naudingute peensusteni lihvimisega. Ent samuti näitab see, et tõeline budismiharjutaja ei pea sugugi olema askeet või munk, kes on tavaelust kõrvale tõmbunud - pigem vastupidi - tal on oskus ühendada tavaelukogemused tegelikkuse mõistmise kogemusega.

Tantrabudismi üks eripärasid on ka see, et loa õpetust praktiseerima hakata saab anda vaid autentne õpetaja, kes on ise õpetust harjutades jõudnud tulemusteni. Seetõttu erineb see kindlasti läänemaailma vaimsete praktikate taevas ringi lendavatest ühepäevaliblikatest - gurudest, kes ühel päeval lubavad ekstaasi ja kõiksusega ühekssaamist, järgmisel päeval lõpetavad aga oma õpilaste ahistamisskandaali sattumisega. Gangteng rinpotše ei ole kindlasti ühepäevaliblikas. Teda kohates ja pisutki jälgides saab selgeks, et tavainimesele omases emotsioonide poolt juhitud meeleseisundis ta ei viibi. Ehtsate budistlike õpetajate eripäraks ongi see, et maailma mõistmise sügavus väljendub vahetult ka õpetaja olekus - vaid sellise õpetaja läheduses viibimine võib maailmast arusaamise pea peale pöörata ja õpetustelt lahkutakse värske ja avara meelega, kellenagi, kes on sügavast unest üles raputatud.

On õpetajaid, kes on armastuse ja hoolivuse kehastused. Ka selliseid, kes on täieliku mõistmise kehastused. Gangteng rinpotše väljendab oma kohalolekuga viimast - sügavamal tasandil kirjeldatakse ülimat mõistmist kui hetkest hetke täielikku kohalolekut, kõikidesse avaldustesse, olenditesse võrdselt hoolivat suhtumist.

Tantraõpetuste kohta öeldakse samuti, et need on salajased. Seda aga eelkõige selles tähenduses, et mõistmatu meeleni selle sügavaim tähendus ei jõua. Umbusil Gangteng rinpotše eestvedamisel ehitataval meditatsioonikeskuse maal annab rinpotše esimesel päeval pühitsuse, mis sümboolselt avab õpetuse ukse. Sisemisel tasandil tähendab pühitsus seda, et õpetaja osutab meie meelevoolus kõike olevat arusaadavaks tegevale printsiibile, mida me polnud varem märganud. Vaid pühitsuse saanult on õpilasel õigus õpetust ka iseseisvalt harjutada. Edasi jätkuvad õpetused kahepäevase praktikaga - külluseohverdusega.

Õpetustele on oodatud kõik, kes soovivad tantra sügavamast tähendusest rohkem teada saada ja seda autentse õpetaja juhendamisel praktilisel tasandil mõista.

Kadri Raudsepp

Vaata Gangteng rinpotše programmi kohta Eestis lisa siit: eesti.yeshekhorlo.ee