Pereterapeute tervitama tulnud rahvastikuminister Riina Solman rõhutas oma avakõnes, et perekond peab inimesele andma jõudu juurde mitte seda võtma. "Perekond ja kodu peaks olema koht, kus inimene on mõistetud ja hoitud, kus saab ennast laadida ja välja puhata. Kahjuks on see liiga paljude jaoks pingete, solvumise ja ärevuse allikaks. Kodud, kus kasutatakse perevägivalda, on selle äärmuslikuks näiteks ja sellised suhtemustrid vajavad katkestamist. Terveid ja sõbralikke suhteid ning avatust tuleb soodustada mitte ainult ühiskonnas laiemalt vaid ka perekonna sees. Lapse jaoks on perekond esmaseks suunanäitajaks ja seal toimub ka suhtemustrite taastootmine, põlvest põlve kandumine," rääkis Solman.

Eesti Pereteraapia Ühingu esinaine Jelena Põldsami (fotol) sõnul on peresisene isolatsioon väga laiapõhjaliste tagajärgedega ja vajab süsteemset lähenemist, seda nii Eestis kui Euroopas laiemalt. "Tänapäeva ühiskond soodustab elavate kontaktide vähenemist. Suhted ei ole toitvad, üksildust on palju. Palju aega kulub leiva lauale toomiseks, inimesed on väsinud, üksteise jaoks ei ole aega ning seda vähestki veedetakse pigem nutiseadmes. Läheduse puudust kompenseeritakse juba erinevate meelemürkidega, töösse või kõrvalsuhetesse põgenemisega kuni leitakse end depressiooni, sõltuvuse või mõne terviserikke ees seismas," kirjeldas Põldsam isolatsiooni tagamaid.

Konverentsil toonitavad pereterapeudid lähedastega dialoogipidamise oskuste arendamise vajadust. "Oluline on osata oma vajadusi väljendada ja teist kuulata. Ka tülitseda tuleb osata, sest korduvate lahenduseta jäänud tülide järel antakse alla, loobutakse ja kaugenetakse üksteisest," rääkis Põldsam.

Eriti toonitavad pereterapeudid laste ja vanemate vahelise suhtluse olulisust. Kontakti loomine algab juba beebieas, näiteks on väga oluline vaadata beebile imetades silma, mitte telefoni sirvida. Laste ja vanemate läheduse puudumine tõstab laste riskikäitumise, enesevigastuste, depressiooni, psühhosomaatiliste haiguste riski. Ka laste ülekaalulisust, liikumatust saab isolatsiooniga seostada. Samuti on perevägivalla teemad isoleeritusega tugevalt seotud.

Seega on soe lähedane kontakt perekonnas oluline iga üksikindiviidi vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks. Eesti Pereteraapiate Ühing soovib luua võimalikult hea pinnase perekondade efektiivseks toetamiseks, spetsialistide kaasamiseks, ka perepoliitika kujundamisel järjepideva ennetustöö tegemiseks. Sel eesmärgil korraldabki Eesti Pereteraapia Ühing rahvusvahelise konverentsi 9.-10. mail 2019 Tallinnas.

Lisainformatsioon: www.pereterapeudid.ee