70. aastal Kreekas surnud arvatav Luuka evangeeliumi ja Apostlite tegude raamatu autor Luukas oli arvatavasti Antiookiast pärit paganausuline arst. Luuka kohta tekkis hilisantiigis legend, et just tema maalis esimesena Maarjat Jeesuslapsega.

Vanarahvas aga uskus, et luukapäeval tuli hoida rahu ja vaikust, sel päeval ei tohtinud vanduda, kolistada ega lärmata.

Laudaukse kohale tuli lüüa hobuseraud, et kurja eemal hoida. Ukse ette pidi õhtul tuhka raputama, et hommikul saaks näha, kas kuri on tahtnud lauta minna.

Mehed käisid sel päeval veskil - luukapäeval jahvatatud jahu ei koitavat. Loomad pidid juba laudas olema, muidu tulevat kuri vaim karja. Linnased pandi kasvama, et mardipäevaks õlut saada, ja perenaised alustasid linaropsimisega.

Tänapäevases maailmas võiks rahvatraditsioonide hoidmisena minna luukapäeval loodusesse või mediteerida. Meelerahu ja tasakaal ei tee ka tänasel päeval paha.