1. Ükskord me võidame niikuinii! - Heinz Valk

2. Päev vabana mõjub sekundina, päev vangis olekut igavikuna. - Toomas Hendrik Ilves

3. Tean olendit, kes talub vangistust veelgi paremini kui amuuri roninastik, võtab toitu vastu väga hästi ja - mis eriti positiivne näitaja - erinevalt roninastikust, kes vangistuses ei anna järglasi, isegi paljuneb, kui talle selleks ainult võimalusi anda. See olend mõtles välja vanglad, aga üks magusamaid sõnu ta suus on "vabadus". - Fred Jüssi

4. Meist igaühest sõltub Eesti püsimine. - Lennart Meri

5. Eesti rahvas peaks siis, kui lubate ütelda, südamlikum ja üksmeelsem olema, kui ta on. - Johann Voldemar Jannsen

6. Ärme aja segamini iseseisvust ja vabadust. Iseseisvaid riike on maailm täis. Riike, kus inimesed on vabad, kus nad saavad öelda, mõtelda, arvata nii nagu tahavad - nagu meie oleme nüüd saanud juba aastaid - on paraku palju vähem. - Toomas Hendrik Ilves

7. Meid, eestlasi, on niivõrd vähe, et iga eestlase siht peab olema surematus! - Jaan Kross

8. Oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. - Lennart Meri

9. Ma olen veendunud, et iga ühiskond, mis takistab vaba mõtte levikut, lõpetab prügikastis. -Toomas Hendrik Ilves

10. Vabadus on magusam kui mesi, aga ka sulavam kui mesi! Enne kui taipad, imed jälle orjahigi! - Eduard Bornhöhe

11. Vabadus, elu vabas riigis tähendab ju ennekõike seda, et me ise saame korraldada oma elu ega pea kelleltki ülevalt selleks luba saama. - Toomas Hendrik Ilves

12. See rahvas üksi võib oma vabaduse peale julge olla, kellel liha ja leib omaenese päralt on. - Carl Robert Jakobson

13. Eesti heaolu on kõigepealt eesti kodaniku heaolu, eesti perekonna heaolu, eesti ühiskonna ja riigi heaolu. Usaldust oma riigi vastu toodate kõigepealt teie ise, Eesti Vabariigi kodanikud, aga teisel viisil, kuid samaväärselt toodab usaldust ja heaolu iga Eesti saatkond ja iga Eesti ajaleht. Valitsus ei ole probleem ja valitsus ei ole lahendus. Meie ise, Eesti Vabariigi kodanikud, oleme lahendus. - Lennart Meri

14. Meist igaüks otsustab Eesti riigi käekäigu üle. Me ei vaja unistust kellegi teise targast roolivast käest. - Toomas Hendrik Ilves

15. Vabadus on kätte tulnud, selle saamine on unustatud nagu unustatakse sünnitusvalu. Vastsündinu on toonud kaasa hoopis hoolt ja kohustusi ning vaeva ja vastutust. - Lehte Hainsalu

16. Just eestlaste truudus oma väärtushinnangutele ja meie sõprade poolehoid eesti jonnile lubavad meil täna ja homme arvestada nende abi sarnaselt, aga tõhusamalt kui minevikus. - Lennart Meri

17. Ühel päeval tuli kõrgemalt poolt käskkiri: "Tänasest päevast alates on kõik kodanikud kohustatud tundma end vabadena." - Arvo Valton

18. Kõigist raskustest hoolimata on Eesti õppinud selgeks ühe olulise tõe: kui tahad, et sind koheldakse riigina, tuleb ka käituda riigina. - Lennart Meri

19. Ainult meie ise saame otsustada selle üle, mis on Eestile ja Eesti rahvale kõige parem. Nii jääb see ka edaspidi, see on meie kohus riigi loojate ja kaitsjate ees. - Toomas Hendrik Ilves

20. Eestlane on nagu puu väljal: vaatad läänest, on niisugune, vaatad idast, naasugune ja nõnda teistestki ilmakaartest. - Fred Jüssi

21. Eesti on võrreldes Venemaaga nagu eskimo süst. Supertanker vajab 16 meremiili, et ümber pöörata, kuid eskimod võivad teha täispöörde koha peal. - Lennart Meri

22. Eesti ei saagi kunagi valmis. Ta kasvab paremaks ja tugevamaks. Ta küpseb avatumaks ja suuremaks. Meie ühise armastuse ja hoolimise toel. - Toomas Hendrik Ilves

23. Eestlased ei ole mitte kärbsed, kes täna sünnivad ja homme surevad, vaid üks vana ja visa rahva sugu, kes ammu juba maailmas on elanud ja ka pärast meid veel kaua kestma saab. - Jakob Hurt

24. Eesti riik on kulukas ja Eesti riik on kallis. Ta on kulukas kodaniku rahataskule ja ta on kallis kodaniku südamele. - Lennart Meri

Allikas: Tsitaat.com

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid