Leebe bioenergeetika arusaam, mis juhtub meiega kui kogeme traumat

Meie keskmes või tuumas on eluenergia, mis avardudes ja kokku tõmbudes pulseerib, see on omane kõigile elusolendeile. Kogeme seda eluenergiat emotsioonide ja aistingute voona. Emotsioon ei ole mitte idee, vaid energia väljendus - midagi liigub.

Meie vajadus armastada ja armastatud olla on osake selle energia tukslemisest. Siiski, eostumishetkest kuni praeguseni kogeme me erinevaid traumasid, mis meie eluenergia voogu mõjutavad. Trauma tulemusena tekitame endile turvise, enamasti teadvustamatu, selleks, et end kaitsta.

Turvis peab aitama meil vastu pidada, kuid see halvab ka meie eluenergia voo. Turvis võib esineda nii sõnalise kaitse, kehalise kaitse kui ka energeetilise kaitsena. Selle eesmärk on takistada kogemusel uuesti aset leidmast või kui see ikkagi juhtub, siis takistada valu või emotsioonide taaskogemist. Paraku takistab meie otsus end turvisega katta meil ka siin ja praegu täiel rinnal elurõõmu nautida. Protsess, mille käigus me liigume eluenergia vabast voogamisest trauma ja turvise loomiseni on arenguprotsess, mis selgitab, kuidas meist on saanud need, kes me täna oleme.

Leebe bioenergeetika alase hariduse ja teraapiate eesmärk on anda indiviididele võimalus tuvastada oma turviseloomise mehhanismid, tervendada nende taga asuvad teadlikud või alateadlikud mälestused ja taastada eluenergia voo loomupärane kulg.

Eva Reich, leebe bioenrgeetika üks looja, kasutab sageli fraasi "kiirgamine ja voolamine", pidades silmas, et meie olemuse keskmes kiirgav eluenergia saab vabalt voolata avardudes meie energiavälja väljaspool meie olemust. Protsess võib sisaldada vestlust või õrna puudutust, mis taastab energiavoo, mis omakorda toob kaasa energiaküllasema elu, emotsionaalse tervise, mälestuste tervendamise ja kogu töö sulandamise meie praeguse kogemusega elust. Mõistmise ja turvise sulatamise ning taustal asuvate mälestuste tervendamine ja loomuliku energiavoo taastamise protsessi nimetatakse tervenemisprotsessiks.

Millega töötab leebe bioenergeetika?

Leebe bioenergeetika sisaldab tööd kõigi isiksuse aspektidega: kognitiivse, füüsilise, emotsionaalse ja vaimse. See ei ole ainult kehateraapia. Siiski on olemas spetsiaalsed piirkonnad, millesse mälestus võib meie kehades talletunud olla, sealhulgas verbaalsuse-eelsed traumad, teadvustamatud ja teadvusetud seisundid ja transiseisundid. Traumeerivad või ka isegi rõõmutoovad kogemused neist episoodidest võivad olla kas alla surutud või meie jaoks kaotsi läinud, kas valu või teistelt saamata jäänud kogemisloa tõttu. Jätkame seda allasurumist endis tänini, takistades nii endil elu kogemist täieliku tervikuna. Leebe bioenergeetika puudutusteprotsess aitab meil jõuda tagasi kõige varajasemate ja sügavamate mälestusteni, mis on maetud keha kudedesse ja rakkudesse.

Leebe bioenergeetika on nagu katus, mille alla saab koondada mitmeid tervendavad ja harivad võimalusi, tingimusel, et need lähevad kokku leebe bioenergeetika põhimõtetega, peavad lugu eneseregulatsiooni seaduspäradest ning on protsessina leebed. Tasub tähele panna, et terapeut ja klient on siin võrdseis rollides. Lisaks terapeutilisusele on selles ka oma hariv element.

Mis on leebe bioenergeetika eesmärk?

Leebe bioenergeetika eesmärk on taastada eluenergia loomulik vool:

1) kohaldades tehnikaid koheselt pärast traumeeriva sündmuse aset leidmist, vältimaks aastaid hilisemat teraapiavajadust, või

2) aidates indiviididel mõni aeg hiljem taastuda ja terveneda traumamäletsustest, mida keha on aastaid tallel hoidnud.

Mõned leebe bioenegeetika definitsioonid - eluenergia, trauma, turvis

Eluenergia

Meie keskmes, meie tuumas asub eluenergia. See tuksleb, avardub ja tõmbub kokku - see on kõigi elusolendite normaalne ja eluterve omadus. Kogeme seda voogu oma emotsioonide ja aistingute kaudu. Rõõm ja viha on avardumise kogemused, samas kui kurbus, hirm ja valu on kogemused kokkutõmbumisest. Vajadus armastust anda ja saada on osa tuumenergia tukslemisest.

Trauma

Eostumishetkest alates kogeme traumasid, mis moonutavad meie eluenergia voogu. Traumad võivad näiteks olla: eostumiseaegsed probleemid (olla soovitud või soovimatu), üsasviibimise aegsed probleemid (vanemate emotsionaalne seisund või haigus) või sünniga seotud probleemid (raske sünnitus, tuimestid, keisrilõige, emast eraldamine sünnijärgselt), seksuaalne, füüsiline, emotsionaalne või vaimne väärkohtlemine, operatsioonid, haigused ja vigastused, narko- või alkoholisõltuvus, surmad või muud leinaolukorrad. Oluline on mõista, et trauma on igas indiviidis unikaalne kogemus. See, mida üks inimene kogeb kui traumat ei pruugi olla traumeeriv mõnele teisele.

Turvis

Traumakogemuse järgselt võib indiviid luua endale turvise, vältimaks valulike sündmuste või emotsioonide taasteket. Turvis koondab kõiki meie teid ja viise enese kaitsmiseks siin elus. Lapsepõlves otsustasime end turvisega katta instinktiivselt, selleks, et vastu pidada. Paraku aga pärsib turvis eluenergia voolamist. Turvis ja trauma on omavahel seotud ning mälestus traumast on talletatud kehasse. Turvis võib väljenduda korduvate eluolukordade mustrina, tervisehädadena, valusate või pinges lihastena, eluenergia nappusena või emotsionaalsete kannatuste kujul. Osad traumad, näiteks operatsioonid, ei too küll kaasa turvise teket, kuid võivad siiski peatada energiavoo kulgemise.

Eestis saab leebe bioenergeetika meetodeid õppida Eva Reichi otsese õpilase, Richard Overly käe all selle aasta novembrikuust. Täpsem info on leitav SIIT.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid