Mõned vaimsed juhid on sinu kõrval kogu elu ning teised on sellised, kelle abi võid sa vajada oma elus ette tulevatel keerulistel aegadel. Saad nendega kontakti võtta, kui tunned, et oled ummikus ja vajad juhatust.

Vaimsed juhid saavad meid suunata elus õigeid valikuid tegema ja nägema asju nii, nagu need tegelikult on. Nende märguanded võivad ilmneda nii unes nähtud sümbolite ja olukordadena, kui ka ilmsi kogetud kummaliste kokkusattumuste, valgustushetkede, selgeltnägemise või - tundmise kaudu. Kui sa teed teadlikult tööd selles suunas, et nende märguandeid tähele panna, siis avad sa end täiesti uutele võimalustele.

Loe lähemalt, kes on need vaimsed teejuhid, kellele saad raskel hetkel loota.

Meie esivanemad omandasid omad tarkused ja kogemused elatud elust ja enda tehtud otsustest ja valikutest. Seepärast suudavad nad nüüd, läbi vaimumaailma paljusid olukordi ja hetk hinnata erapooletumalt ja armastuse vaatepunktist vaadatuna. Isegi kui nende elu ajal olid teil keerulised suhted, siis võivad nad nüüd sind ikkagi aidata. Vaimumaailmas on nad kui pauhas valgus ja nende suurim soov on see, et sul hästi läheks. Esivanemad võivad sulle juhatust saata läbi tähendusrikaste unenägude, sõnumitena, mis kerkivad esile meditatiivses seisundis või ka läbi kolmandate isikute, kes niiöelda edastavad sinu vaimste teejuhtide teateid.

Meil kõigil on kaitseinglid, kes saadavad meil kogu elu. Kui sul on raske, siis saad paluda oma inglilt tuge, lohutust ja armastust. Sa ei peaks kunagi tundma, et koormad oma soovidega ingleid, sest nende jõud ja armastus on lõppematu. Inimesed, kes regulaarselt oma inglitega suhtlevad, ütlevad, et nende elukvaliteet on palju parem. Nad on õnnelikumad, rahulikumad ja enesekindlamad ning tunnevad vähem hirmu tuleviku ees. Inglid ootavad, et sa nendega ühendust võtaks. Nad tahavad jagada sulle oma armastust ja toetust! Väga sageli on märguandeks inglite kohalolust numbri 4 kohtamine või lumivalge udusuleke, mis satub su teele.

Haldjad ümbritsevad meid alati ja pakuvad sulle oma abi, kui vajad veidi juhatust, kuidas oma eluga edasi minna või kui kõhkled, milliseid otsuseid peaksid tegema. Eriti oluline on nende jaoks õiglus ja hea kohtlemine. Seega, kui tunned, et sulle või kellelegi sinu lähedastet tehakse ülekohut, siis kutsu haldjad appi. Haldjatele on omane kerge, mänguline ja naljatlev stiil. Tänu neile tõuseb tihti su meeleolu ja paraneb tuju. Nad suunavad sind ennast hindama ja armastama ning lubama endale naudinguid, mida sa väärid. Tihti ilmutavad nad end valguse sähvatusena või päikesekiirena. Võid tunda nende kohalolu ka õrna puudutusena kaelal või käel.

Ülestõusnud meistrid on vabad elu, surma ja uuestisünni tsüklist. Nad jätkavad oma maapeal alustatud teekonda teispoolsuses selleks, et sind juhatada läbi elu raskuspunktide ja jagada sulle õpetusi, mis aitavad sul vajadusel elu näha teise nurga alt. Ülestõusnud meistrid ei ümbritse sind igapäevaselt, kuid kui sa oled neist mõne enda jaoks leidnud ja tema kohalolu tunnetanud, siis saad tema juhatust küsida alti, kui seda vajad. Kui minevikus oli selliste meistrite õpetused mõeldud vaid väljavalitutele, siis nüüd võib neid kuulata ja järgida igaüks. Tihti jõutakse meistrite juurde läbi eluliste õppetundide või huvitavate "kokkusattumuste". Meistrid võivad anda sulle juhatust läbi väga erinevate märkide. Võid sattuda lugema raamatust mõnd õpetlikku või mõtlemapanevat kohta, võid mõista, et kellegi lähedase lausutud sõnad olid täpselt need, mida sa hetkel vajasid.

Vanades paganlikes kultuurides austati väeloomi, kes sümboliseerisid inimese teadmisi ja oskusi. Väeloomad aitavad tuua välja sinu tugevaid külgi ja samuti näitavad sulle, mida peaksid endas arendama, tugevdama ja millele rohkem tähelepanu pöörama. Väeloomi võib inimesel olla üks või mitu ning kui konkreetse väeloomaga seotud õppetund on õpitud, siis võib ta ka sinu elust lahkuda ning asemele võib tulla täiesti uus väeloom. Kui sa oskad tähele panna oma väelooma energiat, siis võib see sul aidata ette ennustada tulevikku või anda suundi, mida sa peaksid oma elus tegema, et jõuda parima võimaliku iseendani. Sul tarvitseb vaid märgat väelooma juhatust. Oma väeloomaga saad kohtuda näiteks šamaani abil, mediteerides või ka lihtsalt tähele pannes, mis lind või loom sind tihti looduses, filmides või raamatutes kõnetab.

Loodusest pärit vaimsed teejuhid on eelkõige inimestel, kes on loodusega ja universumiga tihedas ühenduses ja tunnetavad seda omavahelist kontakti. Kõik asjad meie elus sisaldavad energiat ja vibratsioone ning seetõttu on võimalik, tundes looduse seadusi, saada infot ja vastuseid nii tuulelt, maalt, merelt kui puudelt ja taimedelt. See ei ole küll lihtne ja eeldab teatud oskust näha ja kuulata, kuid meditatiivses seisundis on võimalik väga västi saada loodusest juhatust, õpetust ja lohutust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid