Dakota Access nime kandev torujuhe on planeeritud läbima nelja USA osariiki (1886 km) alates Põhja-Dakota loodenurgast Bakkeni naftaväljadelt läbi Lõuna-Dakota ja Iowa ning lõppedes Illinois' osariigis, ühinedes juba olemasoleva torujuhtmega. Projekti eelarveks on hinnatud 3,7 miljardit dollarit ning valminuna transpordiks see päevas 450 000 barrelit toornaftat.

Selle torujuhtme vajalikkus ning mõju keskkonnale ja kliimale on olnud algusest peale vastuolulised teemad. Mitmed indiaani hõimud on väljendanud oma vastuseisu ning kasutanud kõiki võimalikke rahumeelseid meetodeid, et projekt peatada.

Toome teieni kronoloogia, mis peegeldab Dakota Access naftatorujuhtme ümber toimuvat. Ühtlasi nendime, et Eesti massimeedia ei ole seda teinud ega näi teema vastu huvi tundvat... Miks?

25. juuni 2014 - Energy Transfer Partners annab teada, et neil on piisavalt tellimusi mille põhjal liikuda edasi naftatorujuhtme ehitamise plaanidega Bakkeni piirkonnast Põhja-Dakotas Patokasse Illinoisi osariigis.

22. detsember 2014 - Dakota Access, LLC esitab oma kava ehitada 578km pikkune torujuhe, mis läbiks seitse maakonda Põhja-Dakota lääneosas.

17. veebruar 2015 - USA veeteede eest vastutav ametkond USA Sõjaväe Inseneride Korpus (US Army Corps of Engineers, USACE) saadab kirja hõimurahvaste ajaloo säilitamisega tegelevale ametkonnale Tribal Historic Preservation Office (THPO), algatades läbirääkimised indiaani hõimudele kuuluva maa kasutamise osas. THPO vastab, et eelnevalt on kõnealusel maal vaja läbi viia täiemahulised arheoloogilised väljakaevamised. Kiri jääb vastuseta, samuti nagu ka kaks järgmist sama sisuga kirja 25. veebruaril ja 8. aprillil.

15. september 2015 - USACE pöördub teistkordselt THPO poole sooviga arutada torujuhtme projekti ning taas saadetakse neile vastuseks, et tegemist on oluliste maadega, mida ei ole veel läbi uuritud. THPO järeldab korrespondentsi põhjal, et inseneride korpus püüab seaduslikke kohustusi vältida.

Detsember 2015 - Inseneride korpus avaldab keskkonnamõjude hinnangu, milles väidab, et Oahu järve piirkond ei hõlma hõimurahvastele olulisi piirkondi. Seda keskkonnamõjude hinnangut kritiseerivad nii keskkonnakaitseamet (Environmental Protection Agency), USA siseministeerium kui ajalooväärtuste säilitamise eest vastutav ametkond (American Council on Historical Preservation, ACHP). Mitmed hõimud, kelle maid naftatorujuhe läbiks, väljendavad enda murelikkust ning sõnavad, et nendega ei ole mitte keegi tõsiseltvõetavaid arutelusid pidanud seoses nende maade kultuurilise olulisusega hõimudele.

25. jaanuar 2016 - Dakota Access annab välja avalduse, et nad on saanud loa Põhja-Dakota avalike teenuste komisjonilt ning nad loodavad naftatorujuhtme ehitusega lõpetada juba 2016 aasta lõpuks.

22. aprill 2016 - Hoolimata sellest, et keskkonnamõjude uuring on saanud ohtralt kriitikat, otsustab inseneride korpus sellega uurimised sulgeda ning väita, et ajaloolise väärtusega maid ei kahjustata.

25. juuli 2016 - Inseneride korpus annab välja lõpliku loa kiirendatud korras vastu võtta naftatorujuhtme ehitusluba enam kui kahesajal maaüksusel üle nelja osariigi. Kuigi plaanide kohaselt paigutatakse torujuhe Missouri jõe alt läbi kõigest poole miili kaugusel Standing Rock siuude reservaadist, märgitakse lõplikus keskkonnamõjude hinnangus, et see ei too kaasa otsest ega kaudset mõju.

27. juuli 2016 - Standing Rock siuude hõimu esindavad advokaadid teevad esimese omapoolse sammu andes sisse ametliku avalduse inseneride korpuse ja Dacota Accessi vastu.

Õige pea peale seda algavad esimesed organiseeritud protestid ning aktivistid hakkavad kokku kogunema üle terve riigi.

4. august 2016 - Standing Rock siuud annavad sisse avalduse kohtutõkendi jaoks, kaevates inseneride korpuse kohtusse ja nõudes et kohus käsiks väljastatud ehitusloa tagasi võtta. 11 päeva hiljem vastab naftatorujuhet planeeriva firma Dakota Access LLC emafirma Energy Transfer Partners omalt poolt kohtukutsega Standing Rock siuude hõimu juhile ja teistele liikmetele, süüdistades neid ehitustöö takistamises.

22. august 2016 - Protestijad aitavad tõkestada ehitusplatsid Cannon Ball piirkonnas Põhja-Dakotas. Proteste juhib Standig Rock siuude hõim, kes selgitavad, et nende joogiveevarud on seoses torujuhtme ehitusega otseses ohus. Toetust avaldama saabub suur hulk inimesi paljudest erinevatest indiaani hõimudest. Kuna protestijate hulk suureneb tuhandetesse, annab sisejulgeoleku divisjonijuht Greg Wilz käsu eemaldada piirkonnast riigile kuuluvad veemahutid, mis varustasid protestijate laagreid joogiveega.

Kohtuistungi käigus väidavad torujuhtme ehitusega seotud ametnikud, et selle ehitus on juba 48% ulatuses valmis.

31. august 2016 - ÜRO põlisrahvaste foorum väljendab toetust Standing Rock siuude hõimule.

"Põlisrahvastele on keskkonda elav olevus, mis sisaldab elu allikaid ning pühapaiku ja meie pärandit. Keskkonda on oluline osa meie elust ning igasugused ohud sellele mõjutavad meie perekondi, esivanemaid ja tulevasi põlvkondi. Seetõttu on erakordselt oluline et USA austaks ja tunnustaks siuude õiguseid ning nende vaimseid traditsioone, ajalugu, filosoofiat ja eriti nende õigust oma maadele ja territooriumitele. Terve maailma vaatab pealt, mis toimub Põhja-Dakotas."

3. september 2016 - Dakota Access buldooserid ajavad sisse 3,2 km pikkuse ja 45 meetri laiuse raja piirkonnas, mida siuud peavad enda pühaks matmispaigaks. Sama maatüki ehitusluba oli ka kohtus vaidlustatud. Siuude hõimu esindav advokaat Jan Hasselman kommenteeris, et "Oleme kõigest mõnede päevade pärast saamas kohtulahendit ning nad tulid pühade nädalavahetusel ja hävitasid koha".

Protestid jätkuvad ka Whitestone'i veresauna aastapäeval - 3.-5. septembril 1863. aastal surmas USA sõjavägi enam kui 300 Standing Rock siuude hõimu liiget. Avalikkuse ette jõuab video sellest, kuidas eraturvafirma ründab rahumeelseid protestijaid koerte ja pipragaasiga - vähemalt 30 inimest saavad viga gaasist ning 12 inimest, sealhulgas üks laps, saavad koerte käest hammustada.

6. september 2016 - Piirkonnakohtunik James Boasberg nõustun ajutise ehituskeelu andmisega - on liiga hilja, et päästa iidset matmispaika, kuid vähemasti peatatakse buldooserid enne lõpliku kohtuotsuse langetamist 9. septembril. Protestil osalevad enam kui 100 indiaani hõimu liikmed - seda peetakse üheks suurimaks indiaanlaste protestiks läbi aja.

7. september 2016 - Presidendikandidaadi Jill Steini kohta antakse välja arreteerimiskäsk peale seda, kui internetis postitatakse video sellest, kuidas ta kasutab spreivärvi ühe Dakota Access buldooseri peal. Naist süüdistatakse vandalismis ja loata eramaal viibimises.

8. september 2016 - Osariigi kuberner Jack Dalrymple palub tugevdada korrakaitsejõudusid protestipiirkonnas enne 9. septembri kohtuotsust.

9. september 2016 - Piirkonnakohtunik James Boasberg ei anna tõkendit ning lubab ehitustegevusel jätkuda. Selle otsuse järgselt annavad justiitsministeerium, sõjaväeministeerium ja siseministeerium välja ühisavalduse, milles nendivad on teadlikud piirkonnakohtu arvamusest kuid keelduvad omalt poolt andmast luba ehitustegevuseks Oahe järve piirkonnas. Ministeeriumid paluvad, et Energy Transfer Partners katkestaks vabatahtlikult kogu ehitustegevuse 20 miini raadiuses kõnealusest regioonist kuniks on selgitatud, kas ehitus läheb vastuollu riikliku keskkonnakaitseseadusega.

26. september 2016 - President Obama võtab Valges Majas vastu enam kui 500 põlisameeriklaste hõimujuhti oma ametiaja kaheksandal ja viimasel hõimujuhtide konverentsil. Oma kõnes väljendas ta tunnustust sellele, et indiaani kogukonnad kokku hoiavad ja üksteist toetavad ning kinnitas, et iga föderaalamet peab töötama hõimuliidritega kui võrdne võrdsega.

9. oktoober 2016 - Föderaalne piirkonna apellatsioonikohus keeldub taas kohtulikku tõkendit andmast ning ei võta käsitlusse Standing Rock'i siuude palvet püsivaks loaks peatuda planeeritavas ehituspiirkonnas. See otsus taaskinnitab Energy Transfer Partneri (ETP) seaduslikku õigust jätkata ehitustöödega.

10. oktoober 2016 - Justiitsministeerium, sõjaväeministeerium ja siseministeerium annavad välja teise ühisavalduse ehitustegevuse vastu ning nõuavad vabatahtlikku ehituse peatamist. ETP ignoreerib seda nõuet ning jätkab sellegipoolest ehitust.

13. oktoober 2016 - Bernie Sanders ja neli senati demokraati saadavad kirja president Obamale, paludes temalt ehituse peatamist ning nõuet, et inseneride korpus viiks läbi täiemahulise keskkonnamõjude hindamise kogu torujuhtme projekti ulatuses.

Ajakirjanik Amy Goodman väljaandest Democracy Now! teatab, et annab ennast võimudele üle seoses tema vastu esitatud süüdistusega ilma loata eramaal viibimise kohta kui ta tegi oma tööd ja kirjutas protestidest. Dokumentaalfilmide produtsent Deia Schlosberg on protestide kajastamise tõttu saanud süüdistuse vandenõuteooria levitamise osas. Talle esitatud süüdistus maksimumkaristus võib olla kuni 45 aastat vanglakaristust.

25. oktoober 2016 - Hõimujuhid nõudsid, et USA peaprokurör Loretta Lynch avaks uurimise inimõiguste rikkumise osas seoses kohalike korrakaitsejõudude "militariseerimisega".

Justiitsministeeriumi esindaja kommenteeris, et ministeerium võtab Põhja-Dakotas toimuvat tõsiselt ning toetab kohalikke korrakaitsjaid.

27. oktoober 2016 - Relvastatud korrakaitsjad hakkasid protestijaid laiali ajama ning nende poolt püstitatud teesulgu kõrvaldama. Selle käigus kasutati pipragaasi, pisargaasi ja helikahurit. 141 protestijat arreteeriti, mis viib pretestide käigus arreteeritute koguhulga enam kui 400-ni.

November 2016 - meeleavaldused üle maailma Standing Rocki põlisrahvaste toetuseks.

Rahumeelne toetusavaldus põlisrahvaste õiguste kaitseks toimub täna, 9. novembril kell 14-16 Tallinnas Ameerika saatkonna ees (Kentmanni 9), kust liigutakse edasi Vabaduse väljakule.
Korraldajate sõnul on kogunemise eesmärk avaldada palvete ja lauluga toetust meie Põhja-Ameerika vendadele ja õdedele, kes seisavad oma maa, elukeskkonna, puhta vee ja isikuvabaduste eest ning toetada USA valitsust püüdlustes tagada demokraatia ning vägivallatu suhtlus põlisrahvaste ja nende toetajatega.

Osalejatel palutakse võtta kaasa:

  • trumm, et ühiselt mängida
  • head soovid ja palved, millega põlisrahvaste ja meie kõigi Päris-Maa-Laste kindlameelsust väestada.
  • plakat enda jaoks olulise temaatilise sõnumiga
  • soe termos teega ja soojalt riietuda

Loe lisaks:

Toimetas: Katrin Suik

Allikas: Telegram.ee

download

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid