Selgeltnägemise oskus on inimesi alati paelunud. See on niivõrd müstiline nähtus, et ka need inimesed, kes muidu üleloomulikesse nähtustesse ei usu, ei jää selle teema puhul kunagi päris külmaks. Selgeltnägijate vastu tuntakse alati huvi, sest inimestes eksisteerib vajadus kuulata lugusid iseenda kohta. Põhjus, miks inimesed selgeltnägijate juurde lähevad ja infot otsivad, on lihtne - otsitakse selgust. Ja kes oleks veel parem selgusetooja kui selgeltnägija.

Inimestel on selgeltnägijate tööst sageli väga konkreetne ettekujutus. Arvatakse, et tegu on inimesega, kellele on avatud kanalid, millele tavainimesed ligi ei pääse. Kiputakse arvama, et selgeltnägijatel on ligipääs Universumi infokanalile 24/7 ja et infot saab kogu aeg, kõige ja kõigi kohta. Arvatakse, et kui selgeltnägija satub suurema rahvasumma hulka, kuuleb ta kohe kõikide mõtteid ja näeb minevikku, tulevikku. Selgeltnägijatel on tõesti eriline taju, kuid seni kuni selgeltnägija elab inimkehas, on tema võimetel teatud piirid, kuigi need piirid on palju kaugemal kui "tavainimeste" piirid.

Kahjuks unustatakse sageli, et selgeltnägemise oskus on kingitus, millel on küljes hinnalipik. Selgeltnägijad maksavad oma ande eest alati. Väga sageli avaldub selgeltnägemise oskus peale mõnda traagilist sündmust, oskus näha antakse sellisel juhul kingitusena Universumi poolt. On ka neid inimesi, kes teadlikult endas selgeltnägemise võimeid arendavad, kuid ka nemad peavad paljust loobuma, et see anne välja teenida.

See hind, mis kingituse eest makstakse, on erinev. Üheks ühtseks läbivaks jooneks selgeltnägijate puhul võib tuua kindlasti teatud sorti isoleerituse või eraldatuse. On perioode, mil selgeltnägijad on väga üksi. Üksi selles mõttes, et nende suhtlus teiste inimestega on piiratud. Aga nad on ühenduses Universumiga, erinevate energiatega, teiste dimensioonidega, olenditega teistest dimensioonidest. Need üksindusperioodid on nagu tuleproovid, kus kõik jõuvarud pannakse proovile. Iga selgeltnägija jaoks on katsumused ja "eksamid" erinevad, mis omakorda võib üksindustunnet veelgi suurendada, sest pole kedagi, kellega saaks kogemusi jagada. Mõnikord on väga keeruline sõnadesse panna seda, mida selgeltnägijana tuleb läbi elada, sest füüsilises reaalsuses puuduvad võrdkujud, sõnad, millega läbielatut kirjeldada.

Selgeltnägija ei ole kõiketeadja, selgeltnägija pole jumal, ta on õpilane. Selgeltnägemisel on kahtlemta ka oma võlu - ma usun, et suurem osa selgeltnägijatest tunneb kõige rohkem rõõmu sellest, kui neil on võimalusi inimesi aidata, edastada sõnumeid (mis sageli on kodeeritud kujul või tulevad metafooridena), mida nad ehk ise ei mõista, kuid mida mõistab inimene, kellele sõnum edastatakse. Palju heameelt valmistab ka see, kui inimesed oskavad hinnata selgeltnägijate makstud hinda ja ei näe selgeltnägijat kui kedagi, kes oleks justkui Google, et trüki ainult küsimus sisse ja vastus tuleb. Selgeltnägijad ei saa sageli kontrollida seda, kas, kus ja millal nad infot saavad, kontroll on Universumi käes ja selgeltnägijaks olemine nõuab häid suhteid Universumiga ning Universumi toimimise alused ja seaduspärasused on väga sageli ühiskonna reeglitest erinevad, mis omakorda nõuab suurt julgust olla ISE, kõndida oma rajal ja kuulata ainult enda sisetunnet.

Autor: Nõid Anete

Kuula nõid Anetet rääkimas ennustamisest ja oma maagilisest maailmast täna kell 14 Raadio 2 saates "Hallo, Kosmos!" ja SIIT.