"Kosmos on kallis ning ei kannata vigu. Samas on tehnoloogia areng teinud kosmose kättesaadavaks nii erafirmadele kui ka eraisikutele. Kuidas ja millises suunas peaks maailma ainus riikidevaheline kosmoseagentuur edasi arenema, seda soovibki ESA teada," ütles Eesti delegatsiooni juht ESA juures Madis Võõras.

Osalejate arv on piiratud ning igast liikmesriigist valitakse arutelule osalema ligikaudu 100 inimest. Debatt toimub kõigis 22 ESA liikmesriigis samaaegselt. Eestis on debati toimumiskohtadeks Tallinn ja Tartu (Tõravere).

Debati keskmes on Euroopa kosmosepoliitika ning osalejad saavad võimaluse avaldada arvamust ja defineerida ühiselt kõigi praeguste ja tulevaste kosmoseprogrammide prioriteete. Avaliku debati tulemused kogutakse kokku vahetult peale arutelu toimumist ning edastatakse ESA peadirektorile, Jan Woernerile, kes ka 15. septembril Eestisse lühivisiidile saabumas on.

ESA debati eesmärgiks on kaasata Euroopa elanike kosmoseteemalisse dialoogi ning septembris toimuv Euroopa kosmosepoliitika avalik arutelu on selliselt ainulaadne - esimest korda käsitletakse kosmose tulevikku üritusel, mis hõlmab nii suurt hulka riike. Kosmoselennud, -teadus, -uuringud, -tehnoloogia ja innovatsioon ei puuduta vaid valdkondlikke ettevõtteid ja agentuure, vaid võivad olla abiks ka ühiskonnaprobleemide lahendamisel ning pakkuda inspiratsiooni tulevatele põlvkondadele.

Üritust korraldab Euroopa Kosmoseagentuur ning selle koordinaatoriks on Prantsuse agentuur Missions Publiques; korraldustööd toetavad ka ESA liikmesriikide kohalikud organisaatorid.

Eestis organiseerib arutelu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning see toimub laupäeval, 10. septembril Tallinnas ja Tartus. Arutelu on kogu päeva toimuv sündmus, kus igas riigis kohtuvad näost näkku 100 tavakodanikku. Ürituse käigus saavad osalejad teada kosmosest ja ESA mandaadist ning kosmose valdkonnas tehtavast tööst. Arutelud toimuvad väikestes rühmades. Arutelu tulemused annavad omapoolse panuse kosmose tuleviku ja selle mõjude uurimisse. Osalemine ei eelda kosmosealaseid eriteadmisi.

Eelregistreerumine ja lisainfo: http://www.citizensdebate.space/et_EE/home

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) on Euroopa uks kosmosesse

ESA on valitsustevaheline organisatsioon, mis loodi 1975. aastal eesmärgiga kujundada Euroopa kosmosevõimekuse arengut ja tagada, et investeeringud kosmosesse toovad kasu Euroopa ja kogu maailma elanikele.

ESA koondab 22 liikmesriiki: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik.

ESA on alustanud ametlikku koostööd ka seitsme teise EL-i liikmesriigiga. Kanada osaleb valitud ESA programmides vastavalt koostöölepingule.

Koordineerides liikmesriikide rahalisi ja intellektuaalseid ressursse, on ESA-l võimalik viia läbi programme ja tegevusi, mis käiksid üle jõu mistahes üksikul Euroopa riigil. ESA teeb Euroopa Liiduga koostööd eeskätt Galileo ja Copernicuse programmide rakendamisel.

ESA arendab kanderakette, kosmoseaparaate ja maapealseid rajatisi, mis on vajalikud hoidmaks Euroopa globaalsete kosmosealase tegevuse esirinnas.

Täna tegeleb ESA satelliitide arendamise ja orbiidile viimisega Maa jälgimise, navigatsiooni, telekommunikatsiooni ja astronoomia eesmärkidel; samuti saadetakse sonde Päikesesüsteemi kaugeimasse nurkadesse ning antakse oma panus inimkonna kosmose uurimisse.

Rohkem informatsiooni ESA kohta leiad veebilehelt www.esa.int

Eesti Kosmosebüroo

EASi juures tegutsev Eesti Kosmosebüroo on Eesti ettevõtlusele suunatud kosmosepoliitika peamine elluviija, mille eesmärgiks on Eesti ettevõtluse ja Teaduste Akadeemia asutuste kaasamine ESA programmidesse ja projektidesse ning selle kaudu ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning kõrgtehnoloogilise ekspordi tekitamine. Samuti maapealsete kosmoserakenduste väljatöötamine, mida saaksid majanduse elavdamiseks kasutada nii ettevõtted kui ka ühiskond tervikuna.

Missions Publiques

Missions Publiques on eraõiguslik ettevõte, mis on spetsialiseerunud kodanikuosalusele ja poliitilistele dialoogidele ning omab selles uuenduslikus valdkonnas aastatepikkust rahvusvahelist kogemust. Missions Publiques teeb koostööd 20 organisatsiooniga, mis rakendavad avaliku arutelu ESA liikmesriikides.

Uuri lisa Eesti Kosmosebüroo kohta kodulehelt http://eas.ee/kosmos