Kõik, mis on koosneb energiast on oma omadustega kas siis mateeria, antimateeria või eelmateeria. Teiste sõnadega saab olla energia oma omadustelt elektriline, magnetiline või neutraalne, mis väljendub läbi elektrilise meesenergia, magnetilise naisenergia ja neutraalse algteadvuse.

Armastuse energia on oma omadustelt ääretult mitmekesine, ta on ühtepidi loomise energia, kuid mis oma algse rikkumata olekuga on eelkõige seisulaine ehk puhas algteadvus. Mõistmaks armastuse eneriga sügavamat kontseptsiooni tuleb meil appi võtta multidimensionaalne füüsika. Teadlik energia ehk armastuse energia on see, mis loob ja tekitab manifestatsiooni läbi sisse- ja väljahingamise. Täpselt nii nagu meie vajame oma kehaga eluspüsimiseks hingamise mehaanikat, töötab samamoodi ka teadvel olev kogu Allika loome. Läbi ülipeenete subautomaarsete osakeste mida kutsutakse Partiki'ks, Partikai'ks ja Partikum'iks toimub pidev elusädeme tekitamine ehk elektriliste (Partikai) ja magnetiliste (Partikum) osakeste omavaheline faasimine, mis annab vajalikud impulsid ehk kogemused eelmateeriasse ehk neutraalsesse Allikasse (Partiki), kust on saanud alguse kogu loomes eksisteerivad reaalsused. Meie planeedil tuntakse neid osakesi paremini elektronide, prootonite ja neutronite nime all, kuid Partikid on triljoneid kordi väiksemad eelmainitutest. Seda kolmesfäärilist struktuuri, kus üks on peal ja kaks alumist on 45 kraadi peal üksteist läbides esimese all, on kutsutud erinevate nimetustega - mõned teavad seda kui Trinty, Tri-Veca või Püha kolmainsuse nime all. Seda Tri-Veca sümboli mehaanikat kutsutakse ka Partiki faasimiseks ehk subautomaarsete osakeste sisse- ja väljalülitumiseks.

Nagu ma olen öelnud, spirituaalsus ja teadus käivad käsikäes, need on üksteisest lahutamatud osad ja see on ka põhjus miks ma toon teini, enne kui ma lähen edasi lihtsamate näidete juurde, just teadusliku poole, mõistmaks armastuse energia suuremat tausta.

Proovin nüüd selle teemakäsitluse lihtsamate sõnadega kokku võtta. Armastuse energia ei ole kuskil, mida peab tõmbama, saatma või vastu võtma kuskilt kosmose avarustest või inimeste vahelt või arvelt. See lihtsalt on, eksisteerides kõikjal ja täites kõike. Ta on nii intelligentne ja teadvel energia, et ei sea tähtsuse järjekorda sipelgat, kartulit, looma, inimest, planeeti, päikest, galaktikat, universumit või kosmost. Armastuse energia ei ole miski, mis liigub kellegi või millegi arvelt ja ta ei sea ühtegi tingimust, kus seda on vähem ja kus rohkem. See energia on tegelikult ühes punktis, sest kogu maailm eksisteeribki vaid ühes punktis üheaegselt. Meie kogeme seda maailma ainult sellepärast sellisena nagu ta on, kuna Allikas, Algteadvus, Loome (kuidas keegi soovib teda nimetada) kasutab kogemuse tekitamiseks ehk liikuma panemiseks laialilaotuvat ruumi ja lahtirulluvat aega. Armastuse energia ja selle pealt tekkiv subautomaarsete osakest faasimine ongi see, mis hoiab koos kogu eksistentsi. Kui seda poleks, siis demanifesteeruks ehk haihtuks absoluutselt kõik ja kogu loodu läheks nullpunkti tagasi.

Nüüd me jõuame selleni, et miks mõned inimesed tajuvad rohkem armastuse energiat, mõned vähem. Kõigepealt tuleb meil mõista, et seksuaalenergia ja armastuse energia on kaks ise asja. Õigemini seksuaaleenergia on armastuse energia üks väga paljudest alaliikidest, kuid seda valdkonda me seekord lähemalt ei puuduta. Armastuse energia mõistest saadakse aru läbi väga erinevate filtrite ning omapäraseid arvamusi ja oletusi on enam kui küll ning tegelikult on kõigil õigus, sest Allikal pole vahet, kuidas keegi teda kutsub, on ta siis kellegi jaoks Jumal, Jeesus, Jahve, Krishna või Allah. Samamoodi ei ole vahet ka sellel kõikjaloleval ja teadvel armastuse energial meie ümber kuidas me teda mõistame või sellest aru saame, sest ta on nii või naa on küsimus ainult selles, kas me suudame luua kontakti selle energiaga või mitte.

Armastuse energia eksisteerib nii madalsageduslikel võngetel kui ka kõrgsageduslikel võngetel. Erinevus on selles, et madalsageduslikel võngetel, kus on informatsioon tihe ja kokku pressitud on armastuse energial vähem teadvust kui kõrgsageduslikel võngetel, kus on informatsioon avaram ja laialilaotunum. Kui energia tuleb kogu loome astmeid pidi "allapoole", ehk kaugenedes iga järgneva looduga iseendast, siis saavad tekkida reaalsused ja kosmilised rassid, kus puudub kontakt oma algse teadvel minaga. Madalsageduslikel võngetel, kus on kõrge vibratsioon, saab kannatada ka meie mälu ning see on ka üks põhjus, miks suurem enamus ei mäleta oma eelmiseid elusid ega ka oma kosmilist päritolu - kust oleme siia tulnud ja kuhu peaksime edasi liikuma.

Mida inimesed võiksid igapäevaselt praktiseerida, et saada rohkem energiat ja tunda seeläbi rohkem ka armastuse energiat enda ümber on see, et tõsta enda sagedust ja madaldada vibratsiooni. Inimese rakud vibreerivad niigi kõrge vibratsiooniga ja see on ka põhjus, miks me vananeme ja sureme. Kui me tahame avarduda ja tunda tõelist vabadust, mida pakub armastuse energia, siis tuleb meil tõsta enda sagedust ja selleks on olemas väga reaalseid praktilisi tehnikaid, kuidas seda kõike teha. See eeldab aga seda, et oleme aru saanud, mis vahe on sageduse tõstmisel ja vibratsiooni tõstmisel.

Väga palju kõneainet saanud suhteteemad mehe ja naise vahel on meid üle ujutanud mitmete artiklite ja postitustega läbi sotsiaalmeedia ning selle teema olulisust tunnistavad ja mõistavad paljud, kuid ometi on ümberringi nii hulgaliselt katkiseid suhtedraamades rabelevaid ja võitlevaid inimesi. Mis on need peamised põhjused, mis mürgitavad ja lämmatavad enamus suhteid? Kuidas võiks toimida harmooniline suhe mehe ja naise vahel ehk kuidas panna elektriline ja magnetiline energia kõrgsageduslikult faasima?

Mina ei ole tegelikult keegi, kes saaks öelda, milline peaks välja nägema üks täiuslik ja harmooniline suhe, sest kõik inimesed on oma iseloomu poolest väga erilised ja erinevad ning kõik kooselud on igalühel väga isiklikud. Küll aga mida ma tean, on see, et nauditavat, mõnusa energiaga voolavat suhet on praktiliselt võimatu luua, kui kahel inimesel pole välja kujunenud arusaama, et enne suhtesse astumist tuleb austada ja armastada eelkõige iseennast ning alles siis on võimalik seda energiat jagada oma kaaslasega. Kui me otsime armastust väljastpoolt, lootes täita enda isiklikku sisemist üksindust või vajadust, siis lähme me suhtesse kui energiavampiirid. Omaenese energia puudulikkust ei saa täita kellegi teise näol ning need väändunud suhtemustrid tulevad esile varem või hiljem ja mida aeg edasi, seda keerulisem ja raskem saab olema valedel alustel ülesehitatud suhetel edasi eksisteerida.

Harmooniline suhe tähendab minu jaoks eelkõige seda, kus kaks inimest on üksteist leidnud selle põhimõttega, et enda maksimaalset tervikut ja olemust teineteisega jagada, olles 100% tema ise, proovides mitte mõelda selle üle, kuidas saaks üksteist täiendada ja tasakaalustada. Tasakaal saab olla ainult meis endis ning harmooniline kooselu võtab automaatselt seeläbi sobiliku kursi. Kui me aga otsime erinevaid lahendusi ja võimalusi, kuidas ennast kõige paremini partneriga kokku sobitada ja suhestuda, siis võib kannatada saada meie autentne mina ehk me proovime olla keegi, kes me tegelikult ei ole. See on ka üks väga suur põhjus, miks me näeme tänapäeval paljusid kooselusid pealtnäha õitsemas, kuid seespoolt mädanemas, kestes sellisel kujul mitmeid aastaid. Võib juhtuda ka see, et elatud aastatega kasvatakse ükteisest lahku, sest teine pool ei tule edasiste arengutega kaasa. Need edasiminekud ja arengud võivad toimuda nii isiklikul, planetaarsel kui ka kosmilisel tasandil.

Nagu me teame toimusid aasta 2012 lõpust kuni 2013 alguseni ülisuured energeetilised muutused ning need protsessid mõjutasid väga paljude inimeste elusid. Kui panna inimesi meenutama neid aegu, siis iga teine leiab sealt enda jaoks elumuutvaid sündmusi. Me näeme tänapäeval enda ümber palju peresid, kus lapsel on rohkem kui kaks vanemat ning see nähtus on kujunenud juba täiesti normaalseks. Ja teatud mõttes see ongi normaalne. Mõnikümmend aastat tagasi poleks selline perekonnamudel isegi kõne alla tulnud, et vanemad otsustavad lahutada ja siis oma eluga teise kaaslase abiga edasi minna, jäädes edaspidi siiski sõpradeks. Planeeti täitis siis tugev kinnistunud arusaam, et iga hing saab ühe võimaluse ja kui see otsus tehakse, siis nii ka jääb. Olid omamoodi kurvad, karmid, kuid samas õpetlikud ajad. See on laste jaoks ülioluline, et isa ja ema vaheline suhe jääks kasvõi väikselgi määral edasi püsima, sest see hoiab paremini koos lapse loomuliku energiavälja vältimaks psüühhilisi traumasid. Siinkohal tahan rõhutada ühte kõige olulisemat märksõna, mis puudutab suhete lagunemist ja üksteisest väljakasvamist, milleks on ANDESTAMINE. See pole häbiasi või tabu lõpetada ära suhe, mis enam ei toimi ja kus puudub see vajalik säde ja energia, selleks et areneda ja minna oma eluga edasi, kuid see peab olema harmooniliselt kooskõlastatud, et mitte jätta maha endast vihamustrid. Mitteandestamine on valik ja see on üks õudsamaid mooduseid, kuidas hoida iseennast mürgiste mõtete vangis.

Nagu ma olen eelnevalt maininud, siis meie mõtted koosnevad keemilistest ühenditest ja mõjutavad läbi selle täiel määral meie tervist, seega see on igaühe enda vastutus, kuidas ta lubab iseendal mõelda. Pole olemas mitte ühtegi tegu, olgu ta nii julm, hirmus ja pealtnäha ülekohtune kui tahes, mis ei vääriks andestamist. Selline suurem mõistmine ja aktsepteerimine saab tulla ainult läbi selle, kui hakkame aru saama, kuidas me loome ja kujundame oma reaalsust, tunnistades samal ajal seda, et suurem osa loomisest teeb ära meie teadliku meelega mitte kontrollitav üliteadvus ja alateadvus. Väga kurnav ja raske on luua enda ellu harmoonilist suhet või üleüldse elada, kui me mõtetes eitame ja väldime neid baasarusaamasid ja põhitõdesid arvates, et elus on kõik juhuslik ja kõik toimub meist väljaspool.

Me loome seda, kuhu me paneme oma fookuse. Inimene, kes otsib mõistuse tasandil endale partnerit, üldjuhul seda ei leia, sest alateadvus loob üksindust ja veelkord otsimist. Kui sa oled teinud otsuse, et ma nüüd leidsin iseennast ja ma tean, mida ma elult tahan ja ma tean, mida ma soovin luua, siis lõpeta otsimine. Saada mõttega oma soov, kirjuta see üles ning unusta see. Usalda iseennast ja oma reaalsust, mida sa lood. Me ei loo enda ellu õigeid partnereid läbi otsimise - nad tulevad ise, ja sealt, kust sa neid kõige vähem ootad. Me peame laskma enda vasakul ajupoolkeral rahuneda, et parem ajupoolekera ja alateadvus saaks tegeleda oma loomuliku tööga. Kõik ilusad imed ja toredad situatsioonid ilmuvad meie ellu kõige loomulikumal moel ilma, et me peaks suutma seda loogiliselt enda jaoks lahti seletada. Ärgem unustagem, et armastuse energia eksisteerib kõikjal, kuid me peame selle kõigepealt leidma iseendas. Pole olemas inimest planeedil, kes ei leiaks endale sobivat partnerit. Kõik on olemas koguaeg siin ja praegu. Meil tuleb valida ainult õige kanal ja siis hoida seda sagedust, jagades oma rõõmu ja armastust end ümbritsevaga, nautides igat sekundit oma elust, mida me pidevalt loome.

Proovigem oma partneriga leida see ühine sisse- ja väljahingamine, leides totaalse rahu ja tasakaalu iseendas, mille võnkesagedusi on hea jagada. Kui me võtame selle vastutuse, siis me ei saa anda võimalustki tekkida sellistel ebameeldivatel energiatel, kus oleks armukadedus, viha, hirm, häbi või enesehaletsus. Oma tasakaalus tervikliku olemusega saame me tunda ja kogeda üksteisest läbivoolavat armastuse energiat, kus on täielik usaldus, austus, lugupidamine, julgustamine, toetamine, aktsepteerimine, tõeline enesearmastus, vaimne terviklikkus ja heasoovilikkus. Tundke ennast piirangute vabana, hoiduge nõudmistest ja kinnistunud traditsioonidest, olge mõlemad loomingulised ja spontaansed. Teadke nii ennast kui üksteist hoides ja kaitstes samal ajal ka oma privaatsust. Rääkige ja suhelge ka teemadel, nagu parimad sõbrad ja olge üksteise vastu ausad. Jagage üksteisega oma maailmavaadet, prooviga jõuda teineteise sügavama olemuseni. Aidake ja toetage teineteist mitte ainult füüsiliselt, vaid ka energeetiliselt. Usaldage üksteist ja oma võimeid teineteist tervendades. Meil kõigil on kergemaid ja raskemaid hetki, kuid oma kalli kaaslase abiga saame teha imesid. Tundke rõõmu pisikestest asjadest ja võtke igast hetkest maksimum.

"On inimesi, kes kuulevad sind rääkimas tuhat sõna ja ikka ei saa millestki aru ja on inimesi, kes mõistavad sind rääkimata sõnakestki."

Kirjutatu ei pretendeeri absoluutsele tõele, see on minu isiklik arvamus ja arusaamine armastuse energiast ja harmoonilisest suhtest, mida olen paljude aastate jooksul uurinud ja tunnetanud ning kogemuste pealt kokku kogunud.

Autor: Andero Pebre

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid