Väga palju muutusi on käimas ja veel rohkem ootab ees: tehnoloogia ja inimese ühildumine ehk transhumanism, nanotehnoloogia ja geneetilised manipulatsioonid, robootika, rahvastikuarvu plahvatusliku kasvamine, looduskeskkonna tõenäoliselt drastilised muutused ning muidugi meie bioloogia, kultuuri ja ühiskonna muutused, kuni võimaliku surematuseni ja kosmosesse laienemiseni välja.

Vaata üht võimalikku ja vembukat tulevikuvisiooni, milline võiks tänaste teadlaste arvates olla meie tulevik milleniumi pärast - AsapSCIENCE tegi väikese visiooniderännaku läbi teemade, millega inimkonnal tuleb silmitsi seista: