Me kõik teame erinevust heade ja halbade võngete vahel, aga mis juhtub meiega teaduslikul tasandil, kui jutt käib "võngetest"? Või siis, kui teame ja tunneme sisimas, et keegi on tegelikult halb inimene, ning hiljem saame teada, et see inimene ongi tige ja manipuleeriv? Kuigi sel küsimusel on ka energeetiline ja spirituaalne külg, on võimalik anda kindel teaduslik selgitus selle kohta, mis juhtub siis, kui tajume teiste inimeste võnkeid.

Südame elektromagnetväli

Süda tekitab võimsat ja mõõdetavat elektromagnetvälja. Magnetokardiograafia on meetod, mille abil mõõdetakse südame elektrilise tegevuse loodud välja. Peavoolu teadus on jõudnud arusaamani, et inimsüdame välja tekitatud resoneerivad sagedused mõjutavad vastastikku ka teiste ümbritsevate inimeste välju. See mõju on iseäranis tugev lähima paari meetri ulatuses, aga väidetavalt on seda toimet mõõdetud ka sadade meetrite kauguselt.

Enamik meist teavad, et südamel on omaenda energiasüsteem, mis on ühtlasi üks meie energiavälja seitsmest põhitšakrast; meie südamekeskused võivad vastastikku mõjutada ka teiste inimeste südamekeskusi. Kuid tuleb välja, et tegu on millegi enamaga kui lihtsalt emotsioonide, spirituaalse tervise või närvisüsteemi tegevuse energiakeskusega. Süda tegutseb peaaegu nagu teine mõistus, millel on oma teadlikkus.

HeartMathi instituut on organisatsioon, mis keskendub südame teaduslikule küljele ning selle suhtele aju, närvisüsteemi ja planeedi energiaga. Instituudi uuringud on näidanud üha uuesti ja uuesti, et inimese süda on otsekui "väike aju", millel on mõistusest sõltumatu intuitiivne intelligentsus.

"Täheldasime katsete käigus, et süda käitus nõnda, nagu sellel oleks omaenda mõistus; süda mõjutas tugevalt seda, kuidas ümbritsevat maailma tajusime ja sellele reageerisime. Sisuliselt paistis, et süda mõjutas intelligentsust ja teadlikkust."

Uuringud tõestavad südame intuitiivse intelligentsuse olemasolu

Kõnealuse uuringu käigus näidati 26 osalejale 45 eri pilti, millest 30 olid olemuselt neutraalsed, aga 15 olid mõeldud inimeses esile kutsuma emotsioone. Osalejad ühendati elektrokardiogrammiga, millega mõõta südametöö kiirenemist ja aeglustumist, ning elektroentsefalogrammiga, millega mõõta südamelöökide põhjustatud "potentsiaali" nahapinnal. Leiud olid tõeliselt uskumatud.

Võrreldes rahustavate stiimulitega aeglustus südametöö märkimisväärselt rohkem enne emotsionaalsete stiimulite ilmnemist. Esines ka märkimisväärne erinevus südame tsüklite taastumisperioodi vahel emotsionaalsetes ja rahustavates tingimustes. Nii süda kui ka aju reageerisid emotsionaalselt erutavatele piltidele enne seda, kui inimene neid pilte reaalajas nägi, aga süda sai intuitiivse informatsiooni ajuga võrreldes varem kätte.

Avastati ka seda, et meeste ja naiste intuitiivne intelligentsus erines tugevalt ning naised tabasid intuitiivset informatsiooni sagedamini ja rutem kui mehed. Spirituaalne arusaam, et naised on paremini ühenduses oma intuitsiooni ja emotsioonidega, ei ole seega vaid mingi new age filosoofia. Nüüd on ka teaduslikult tõestatud, et intuitsioon on päriselt olemas, südamel on seoses intuitiivse informatsiooniga ajust tähtsam roll ning naised on südamekesksemad kui mehed.

Nagu jõuti järeldusele algse uuringu tulemusena:

Kui stiimulile eelnev informatsioon edastati keha psühhofüsioloogilistele süsteemidele, näis keha seda pealtnäha käsitlevat samamoodi nagu tavalisi aistinguid. Kõnealune uuring esitab veenvaid tõendeid selle kohta, et keha tajuvahendid skannivad pidevalt tulevikku.

Siin on üks hämmastav video HeartMathi instituudilt, mis selgitab südame intelligentsust ning selle rolli õnne leidmises, inimsuhetes ja ülemaailmses ühtsuses:

Miks on see nii imeline

Kui oled kellegagi koos ühes toas ja tajud selle inimese "võnkeid", siis resoneerib su südame elektromagnetväli tema omaga. Füsioloogilises mõttes oled sõna otseses mõttes vastasmõjus teise inimese energiaväljaga sellisel moel, mida on võimalik teaduslikult mõõta ülijuhtiva kvantinterferentsseadmega. Samal ajal tajub su süda asju ka intuitiivselt, enne kui stiimul on aegruumis üldse sündmusena aset leidnud.

Võid oma intuitsiooni usaldada endisest veelgi suurema kindlusega, sest tead, et tegemist on sõna otseses mõttes su südame intelligentsusega, mis sinu jaoks tulevikku skannib. Kui tunned oma südame keskmes, et midagi on viltu, või sul on kellegi suhtes halb eelaimdus, siis pole tegu vaid tundega. See on su südame intelligentsus, mis püüab sind kaitsta ning hoiatada ümbritsevate võimalike ohtude eest.

Usalda neid tundeid ja kogemusi oma südame keskmes ning luba endal täielikult tunnetada ja ühendust luua millega iganes, mis su südamest esile kerkib. Täpselt nii, nagu sa kuulad mõtteid, mis kerkivad esile su mõistusest, on sama tähtis kuulata ka intuitiivseid tundeid, mis kerkivad esile südamest.

Tõlkis: Joonas Orav

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid