Tantraõpetaja Liisa Maimon, mis asi see on, mis tõmbab inimest seksuaalsuse otsingutele? Mida loodetakse sealt leida ja millega kohtuda?

Maailmas on väga vähe õpetusi, mis käsitleb seksuaalsuse tegelikku olemust, selle tuuma ja sügavust. Enamus vaimseid religioone on sajandeid seksuaalsust eiranud, eitanud ja pidanud tabuks. Tantra on samuti eelkõige vaimne õpetus ning võidakse küsida, kuidas on vaimsus ja seksuaalsus omavahel üldse seotud? Nad on vägagi seotud.

Erinevad usureligioonid on mõeldud suurele hulgale inimestele, et anda edasi õpetusi, mis on valdavale massile arusaadavad. Need on õpetused, mis on teatud viisil lahjendatud, et see jõuaks inimestele lihtsalt kohale ja paneks inimesi soovitud suunas käituma. Religioonid suunavad seksuaalsusest hoiduma, hirmutades inimesi põrgus põlemisega. Miks? Tantra leiab, et seksuaalenergia on nii võimas energia, mis paneb kõik rattad käima. Sellega mõtlematult ringikäimine (loe: tavapärase seksuaalsuse harrastamine) toob kaasa suure eluenergia kao, kui toiminguga ei käi kaasas teadlikkus ja mõistmine. Seega seksuaalsuse sügavama tähenduse mõistmist on eriti religioonid aastasadu pidanud tavainimese jaoks liiga keeruliseks. Seega tuli loodi kuvand, mis on lihtne ja selge stiilis "ära tegele seksiga, sest see on paha". Tantra käsitlus on teine. Tantra õpetab, et jumala eest palun tegele sellega, kui sa soovid, aga tee seda targasti! Elujõud ja seksuaalenergia on üks ja see sama, mis paneb kõik asjad siin maailmas käima, mis sunnib liikuma, teostama, arenema ja uut elu andma.

On olemas sellised mõisted nagu eksoteeriline ja esoteeriline õpetus. Eksoteeriline on laiale avalikkusele või nö massidele mõeldud kättesaadavad lihtsad teadmised, millest kõik aru saavad nn usureligiooni abc - hoidu seksist, sest see viib sind hukatusse. Esoteeriline, mis on aga siseringile mõeldud sügavad teadmised, mis nõuavad pühendumist, sügavamat ajutööd ning mõistmist. Tantra on sügav esoteeriline õpetus, mis õpetab eluenergiat hoidma, seda mitte kaotama ja enda kasuks tööle panema.

Kuidas seksuaalenergiat kasutatakse vaimseks kasvuks?

Kui enamus vaimseid õpetusi vaatavad iha kui midagi, millest tuleb vabaneda, nt mungad ja nunnad tsölibaadis, siis tantristid vaatlesid iha kui soovi kogeda liitu kõige kõrgema jumalikkusega. Meil kõigil on seksuaalne iha. Igal inimesel. Miks inimesele on loodud iha, kui seda peab hakkama eitama ja mahasuruma, mille tulemusel võivad tekivad jälle teistpidi depressioon ja muud vaegused? Sellel ei ole ju mõtet? Ihast ei pääse mitte keegi ja see käib inimeseks olemise juurde. Tantristid küsivad, kuidas seksida targalt ja kasutada seksuaalset iha nii, et sellest kasvaks maksimaalne vaimne hüve.

Mis on see maksimaalne hüve ja mis meid ikkagi tõmbab seksi juurde?

Esiteks tahetakse tunda orgastilist seisundit, ülimat naudingut ja õndsuse tundeid. Teiseks tantristid avastasid, et orgasmi seisundis on võimalik mediteerida ja nad nägid, et kui meie sees saavad pluss ja miinus laengud kokku, on tulemuseks null e. neutraalsus. Mida see tähendab? See  tähendab valgustusmist - jumalikkusega üheks saamist, armastusse ja õndsusesse sulandumist. See ongi see sisemine tungiv kutse, mis meid kõiki seksi poole tõmbab, kuid me ei ole sellest teadlikult, sest enamus meist pole mitte kunagi seksi peale sügavalt mõelnud ja sellega sügavuti läinud.

Tavainimestel kestab orgastiline olek väga lühikest aega, ehk mõned sekundid. Selle ajaga ei jõua sa enda teadlikkust selle kogemuse juurde tuuagi, kui juba on kõik läbi. Tantristid aga püüavad läbi praktikate orgastilist seisundit pikendada, et saaks selles seisundis mediteerida ja valgustuda. Seksuaalne iha on Tantra seisukohats soov jõuda vaimse kirgastumise seisundisse ja inimeses on intuitiivne teadmine, et läbi seksi võime selleni jõuda. Naljakas, aga siit võime järeldada, et mida seksuaalsem sa oled, seda suurem on sinu sisemine soov kogeda jumalikku ebamaisust. See on tohutu erinevus tantristliku ja religiosse maailmavaate vahel. Mina valiks Tantra iga kell, sest soovin vaimset arengut, aga samas ka võimast seksuaalsust - ometi saan need nüüd ühendada.  

Tekst: Agnes Laine

Üheks suurepäraseks võimaluseks sellest kõigest rohkem teada saada, on osaleda Viljandimaal toimuval maailma suurimal Tantrafestivalil, mis leiab aset 17.-19. juulil.