Juhendeid tänapäevasele inimesele. Ettekuulutused

Kogu loodu vanaema, Tema, kes on loonud elu, Tema, kelle oleme unustanud, kutsub meid. Ta ei ole meie peale pahane, kuid ta on kurb, et oleme Ta unustanud. Ta tuleb meie teadvusesse läbi ettekuulutuste ja nägemuste. Ta toob endaga kaasa südamepõhjast lähtuva hoolitsuse, sügavaima kaastunde, ja sedasorti armastuse, mida me enam ei mäleta, kuid mida me iidsetel aegadel jõuliselt kogesime. Too puhas naisenergia ärkab nii naistes kui ka meestes lugude kaudu, mille me südameis ära tunneme, kui neist osa saame.

Vanaema naasemise aega on ette ennustatud sadu aastaid tagasi. Vanaemade nõukogustki on näinud nägemusi mitmed inimesed, nii põlisrahvaste esindajad kui ka teiste rahvuste liikmed. Vanaemad on tulnud kokku, kuna vastavalt paljude traditsioonide ettekuulutustele on maailm sellisena, nagu ta praegu on, otsa saamas. Vanaemad annavad meile teada, et taas hakkab valitsema tasakaalukas eluviis, harmoonia kõikides suhetes, kaasa arvatud meie Emakese Maaga. Tuhat rahuaastat saab alguse, kui meie südamed muutuvad.

Vanaemad räägivad, et eluring murti puruks umbes viissada aastat tagasi, kui valged tulid esmakordselt Ameerika mandritele. Nad tulid, vastavalt hopide legendile, unustades ära Looja algupärased õpetused. Nimelt, kui Looja kogus Maa peal elavad inimesed saarele, mis on nüüd vee all, ütles Ta neile nii: "Ma saadan teid nelja ilmakaarde ning aja möödudes muudan ma teid nelja värvi rahvaks. Annan igale teist oma õpetuse, ning kui te taas kokku saate, jagate neid õpetusi üksteisega. Siis saate koos elada ja Maal saab olema rahu, ning suursugune tsivilisatsioon ootab teid ees."

Õpetused ennustasid, et kui see aeg tuleb, on need just valge rassi inimesed, tule elemendi hoidjad, kes hakkavad mööda Maad rändama ja meid taas üksteisega perekonnaks liitma. Kuid paljud tule elemendi inimesed unustasid õpetuse, et kõik on püha ning nende vägivaldsus loodusrahvaste vastu, Maa ja looduse vastu, hävitas Maa tasakaalu ning röövis planeedilt naiseliku väe. Paljud hõimud lakkasid olemast ning ohtralt tarkust kadus maalt koos põlisrahvaste vanaemade surmaga. Kui neid otseselt ei mõrvatud, surid paljud indiaanlased nälga, kuna nad olid paigutatud elama maaalale, kus teised elada ei tahtnud. See julmus põlisinimeste, maa ja traditsioonide vastu on levinud üle terve ilma.

Nüüd on mitmel pool selliseid riike, kus naisi ja lapsi koheldakse ebainimlikult ja kus hävitatakse Maad. Vanaemad näevad, et Emake Maa ise ütleb, et see kõik peab lõppema. See juhtus indiaanlaste massilise hävitamise ajal, et mõned indiaanlased hakkasid nägema nägemusi, milles anti teada, et vanaemad tulevad taas kokku, ja see andis lootust ja jättis aega, et teha ettevalmistusi. Tänu vanaemade kokkutulemise ettekuulutusele on paljud loodusrahvad suutnud andestada kohutavad jõledused, mille käes on kannatanud nende esivanemad ja kõik teisedki maa olendid. Kahjuks paljud rahvad ei suuda veel andestada.

Vanaemad ütlevad, on ettekuulutus on sõnum Vaimumaailmalt ning see kingitakse kõige sagedamini neile, kelles on peidus kõige sügavamad palved, mis ei pruugi olla isegi teadvustatud. Nägemuse või ettekuulutuse saamine on nägemise või teada saamise müstiline kogemus. Ettekuulutus võib teadvuses esile kerkida nagu lugulaul. Kui ettekuulutus on antud, siis see hakkab täituma sedamööda, kuidas suurem tarkus seda juhib. Palve muutub järjest selgemaks, aga ettekuulutuse hoidjad, inimesed, kellel on avatud dialoog Loodu enesega, ei avalda seda lugu iial ühe ropsuga. Nii nagu piltmõistatuses, avalduvad ettekuulutuse erinevad osad kildhaaval erinevate inimeste kaudu, saavad kinnitust, ning see protsess toimub vahel väga pika aja vältel.

Kui oleme saanud ühe killu ettekuulutusest, ei pruugi me sellest pikki aastaid aru saada, mitte enne, kui aeg on selleks küps. Ettekuulutus manifesteerub nii, et mitte kõik killud ei läheks kaduma, kui üks või mitu ettekuulutuse teadjast sureb. Vanaemad ütlevad, et ettekuulutuse saamine ei käi nii, et uks justkui avaneks ning kogu ettekuulutuse tähendus voogab sealt korraga läbi. Kui ettekuulutus on juba liikvele läinud, kujuneb see üha edasi. Lugu omandab kuju, aga selle tähendus pole alati selgepiiriline.

Kuid sarnaselt vägeva ja mõjuvõimsa unenäoga, avaldab ettekuulutus oma tahke aja jooksul. Nägemus või ettekuulutus võib olla rohkem tõene kui ärkveloleku reaalsus, õpetades tõdesid, mis on liiga sügavad, et nende tähendust saaks panna sõnadesse. Kui saadakse kas nägemus või ettekuulutus, on selle vägi ning jõud ja tulevik nii vägevad, et need ei lase sinust lahti, ei anna sulle asu enne kui on täide läinud.

Vanaema Bernadette selgitab: "Igaüks meist saab ettekuulutusi täpselt nii, milleks ta valmis on." Nägemused, mis meile antakse, kõnetavad meid sellistena, nagu me selles hetkes, selles ruumis oleme, indiviididena, rahvastena, Emakese Maa lastena. Koos ettekuulutusega saabub teadvustamises uus tasand, et miks oleme just seal, kus oleme, sel hetkel, kui ettekuulutus end esmakordselt avaldab. Nii nagu ettekuulutuse killud ühendavad inimesi, võivad oma isikliku elu erinevad killud ettekuulutuse avaldudes ka uue tähenduse saada. Meie elu varasemad etapid näivad ühtäkki ettekuulutusega seotud olevat. Me tajume, et seeme on juba ammusest ajast mulda pandud.

Läbi aegade on inimkonna kestmajäämine sõltunud ettekuulutustest. Teatud hõimuliikmed - šamaanid ja ravitsejad, kellel on suuremad anded, et pääseda ligi ning liikuda ringi teadvuse teistes dimensioonides - on treeninud oma keha ja meeled selliseks, et nad oleksid teadmiste ja juhendatite peened vastuvõtjad. Indiaanlased on käinud traditsiooniliselt nägemuste otsinguil, mis sisaldab päevade viisi isolatsioonis viibimist, paastumist ja palvetamist, et saada juhendust olemasolu Vaimu vallast. Sellised vaimudimensioonid on kättesaadavad kõikidest kultuuridest inimestele. Me saame ühendust oma vaimse nägemisvõimega sügavates intuitiivsetes seisundites olles, vägevate unenägude ajal ning avardunud teadvusseisundites nagu meditatsiooni ajal, enesehüpnoosis või püha ravimtaime sisse võttes.

Vanaemad õpetavad meile, et aeg ei ole Vaimumaailmas lineaarne. Kõik eksisteerib kogu aeg ja samaaegselt, mis võimaldab sündmusi naha kaugele tulevikku ette. Mõned tuntud prohvetid ja maailma usundite targad on olnud võimelised nägema sadu kui mitte tuhandeid aastaid ette. Ettekuulutus muudkui areneb edasi vastavalt sellele, kas inimkond võtab negatiivse või positiivse suuna oma tegevustes.

Koletud ettekuulutused täituvad siis, kui inimkond keeldub muutumast. Näiteks selle kohta, mil moel ettekuulutused ajas täituvad, jutustab jupiku vanaema Rita Pitka Blumenstein loo puukausist, mille tema vanaisa talle tegi, kui ta oli väike. Kõik teised kausid, mille vanaisa kodakondsetele meisterdas, olid kaunistatud kas kaarnatega, kauridega või teiste lindude ja loomadega. Kuid Rita kausi kaunistuseks sai ämblikuvõrk keskel ning ämblik serva peal. Ahastuses, et tema kauss polnud kaunistatud nagu teistel, küsis tüdruk vanaisa käest, et miks oli tema kausi peal ämblik, kui kõikide teiste omadel olid kaunid loomad. Vanaisa naeris, kratsis kukalt ja ütles: "See on tuleviku sidevahend." Rita räägib, et kui ta esimest korda kuulis võrguühendusest, internetist, ütles ta endamisi: "See on mu kauss!" (Ämblik on tema rahva kultuuris sidepidaja.)

Olgugi et vanaemade nõukogu olemasolu oli nähtud paljudes nägemustes ja selle kokku tulemist oli ennustatud ette sadu aastaid tagasi, oli see just Jyoti nägemus pühast korvist, mis pani ettekuulutuse täitumise liikvele. Jyoti polnud enne oma nägemust kuulnud ettekuulutusi vanaemade nõukogu kohta. Kui vanaemad istusid kõik esimest korda ringikujulise nõukogu laua ümber oma kohtadele ning hakkasid rääkima oma lugusid, siis avaldus ettekuulutus kild-killu haaval ja sai üha selgemaks. "Täna, eile, kolmkümmend aastat tagasi - me oleme kogu aeg olnud vanaemade nõukogu püha ettekuulutuse vibratsioonis ja liikumises," ütles neile maiade vanaema Flordemayo.

Vanaemad leiavad, et nende rolli täitmine selles ettekuulutuses on sadu aastaid hiljaks jäänud, et see nõukogu oleks pidanud olemas olema juba kaua aega tagasi. Esimesel kolmel päeval olid vanaemad nõukogulaua taga vaid omavahel, ning kõik nad rõhutasid, kui pakiliseks on asjad muutunud. "Kohtume viimasel minutil," ütles hopide vanaema Mona Polacca.
Otsustav teelahe inimeste ajaloos

Hopide maal asub püha rahn nimega Ettekuulutuste Kivi, mis näitab ära tulevaste sündmuste ajalise järjestatuse. Ühel hetkel läheb seal ajajoon kaheks. Üks liin esindab inimesi, kellel on üks südamesoov. Selle joone lõpus seisab mees, kellel on käes valitsejakepp ja lilleõis, esindades elu õnnelikkuses. Teine joon esindab inimesi, kel on kaks südamesoovi, see on nonde inimeste teekond, kes elavad ainult raha ning asjade maailma ja tehnoloogia poolt loodud seaduste järgi. Selle joone lõpus on kujutatud päid, mis on kehadest eraldatud. See joon kuhtub, murdub kaoseks ning kaob lõpuks ära. Kohe pärast seda, kui need kaks joont lahku lähevad, on esil veel üks joon, mis ühendab need kaks joont omavahel korraks uuesti. Nimetatud joon esindab seda lühikest aega, mis meil on jäänud, et valida, millisele rajale me asume.

Mõned kõige iidsemad ettekuulutused tänase päeva kohta pärinevad maiade kultuurist. Neis on öeldud, et aastal 2012 lõppeb maailma eksistents sellisel moel, nagu see on praegu. Ja ometi, sel pöördelisel ajal, ütlevad maiad, on meil valikuvõimalusi. Maiade kalender põhineb tsüklitel, mis esindavad Maa liikumist taevalaotuses. Maiade ettekuulutuse kohaselt siseneme sel lühikesel perioodil footonvöösse - piirkonda komoses, mis kiirgab intensiivset elektromagnetilist energiat, mille meie päikesesüsteem läbib umbes iga kahekümne viie tuhande aasta tagant ja selle tulemusel algab alati uus aeg.

"Ajal on siin oluline osa," usub maiade vanaema Flordemayo. "Sel ajal on oluline, et liiguksime sama kiiresti kui valgus Valgusesse. Vastasel juhul võivad selle lühikese tsükli kõrged ja kõrgemad vaimsed vibratsioonid paljude mälu kustutada. Kui mõelda, et saja aastaga võime kaotada kogu mälupanga, kui me inimestena pole piisavalt lugupidavad, et sel liikumise ajal, mil on avanenud taevased uksed ja mil taevased olendid tulevad meile appi neljast ilmakaarest, kui me siis ka ei tee, mida meil palutakse teha, siis... on sel halvad tulemused. Me peame õppima, kuidas tulla ärkvele ja kuidas ärkvele jääda sel tumedal ja muutlikul ajal."

Hopid nimetavad meie aega ka Puhastumise Ajaks, ning ettekuulutustes räägitakse Maa puhastamise protsessist. Nii mõnedki ülemaailmsed keskkondlikud muutused, millest on teada antud loodusrahvaste ettekuulutustes, on juba aset leidnud: kasvuhooneefekt, muutused aastaaegades, ilmastikulised muutused, nälg, haigused, puutumatu looduse hävinemine ja osoonikihi augud, mille kohta ettekuulutuses kasutatakse sõnu "auk meie elupaiga kohal".

Põlisrahvad on eriliselt rööpast välja viidud kosmosereiside tõttu. Hopid nägid kosmosejaamu ette sadu aastaid varem, kui need valmis said, ning nad ütlevad, et need mõjutavad Maa tasakaalu häirivamalt kui miski muu. Me juba saastame kosmost, jättes sinna maha ehitusprahti, nii nagu on reostatud me vesi ja õhk. Paljud põlishõimud näevad kosmosejaamades lõpu alguse signaali. Kui Amazonase vanaemal Claral käisid külas täheolendid, kinnitasid ka nemad, et peagi, 2012. aasta paiku saabub see aeg, mida nemad nimetasid "Galaktiliseks Koiduks"; toimub inimkonna massiline ärkamine meie kosmilise päritolu teadvustamisel ning saab alguse galaktikatevaheline suhtlemine.

"Ma näen tänapäevases maailmas palju tumedust ja väheseid valguselaike, mis püüavad meid valgustada sel ajal, kui läbime Ajastu tumedat tunnelit," räägib vanaema Clara. "Meie, vanaemad, hoiame siin üksteisel käest kinni, et valgustada seda teed, et tuua Emakesele Maale tervist ja parandada haavad, mille käes Ta kannatab, haavad, mille on löönud nende inimeste ignorantsus, kes on teadmatuses Valguse ja Looja tõelisest olemusest. Täheolendite sõnum on järgmine: igaüks meist peab avama oma südame, oma keskme, et mõista tõde Vaimu kohta ja Vaimumaailma kohta, sest just see tõde juhib meid lunastusele."

Praegusel ajal puhastatakse inimkonda ja Maad inimkonna poolt loodud negatiivsusest, mille on põhjustanud orientatsioon materialistlikule maailmale ning tehnoloogiale, mille tõttu oleme kaotanud sideme Vaimumaailma ja loodusega. Hävitame oma planeeti ja iseennast justnimelt oma materialistlikkuse tõttu. Kuna loodus on meie nägemuste allikaks ning looduse kaudu jõuame Tõe keskmesse, siis mida rohkem loodust hävitame, seda vähem oleme võimelised elama tasakaalus ja tarkuses, ja seda rohkem on sõdu, haigusi ja ebakõla. Vanaemad ütlevad, et Maa peal toimuvad muutused raputavad lõpuks inimesed vaimselt teadvele. Alles siis, kui ego hääl on vaibunud, saab vaimu häält kuulda olema. Kõige sagedamini tuleb vaimsus esile kriiside ajal, kui meie egod on alandlikuks tehtud, mil muutume vastuvõtlikuks intuitiivsetele vaimsetele teadmistele.

Inimkonna peale võib selles mõttes alati loota, et kui kusagil toimub suur looduskatastroof, siis aidatakse õnnetusse sattunud inimesi ja palvetatakse nende eest, ja siis, vähemasti mõnda aega, on maailm taas ühel lainel. Nagu ütleb vanaema Agnes: "Vaimumaailm on vaid ühe hingetõmbe kaugusel, just siin, siinsamas, sellega saab kohe ühendust võtta. Meid, nõukogu vanaemasid, nihutavad Vaimumaailma poole vanaemad ja vanaisad, kes kõnelevad sealpoolsusest läbi meie. Ilma nende väeta ja suure jõuta poleks vanaemade nõukogu saanud moodustuda. Nii nagu meie traditsioonide vardjad andsid edasi õpetusi mäletamatust ajast peale, nii on minu arvates Loojal meie jaoks stsenaarium ja me peame selle lihtsalt ära mängima. Ta müksab meid, kui peame tegutsema või kõnelema või peatuma ja lihtsalt kuulama."

Kõik vanaemad on seda meelt, et peaksime looma Looduga hoopis uutmoodi suhte, vastasel juhul jätkab inimkond killustumist ja kulgemist ohtlikus suunas ning siis ei ole lootust, et vabaneksime probleemidest. Olgugi et ettekuulutused, mis ennustavad Maal suuri muudatusi, on kohutavad, usuvad vanaemad, et need ettekuulutused võivad tabada vaid neid, kes ei hooli hoiatustest. Nad ütlevad, et inimestel läheb tarvis füüsilist, mentaalset, emotsionaalset ja vaimset jõudu, et iseennast muuta; vastasel juhul ootavad suurt hulka rahvastikust ees suured kannatused.

Kahjuks, kuna suurem osa inimkonnast on mitte vaimselt, vaid materialistlikult orienteeritud, on karta, et paljude inimeste käitumine, kes ei pruugi meie ajastu tohutu stressiga emotsionaalselt toime tulla, võib kõik nende ümber hävitada.

Kui vanaemad palvetasid New Mexicos, kutsus Nepaalist pärit vanaema Aama Bombo kohale oma kodukoha traditsioonilised jumalused ja jumalannad. Ta kutsus kohale Kali, naisjumaluse, kes saab võtta Hävitaja kuju, et aidata vanaemadele teed näidata. Aama edastas Kali mõtteid. "Kali pole rahul sellega, mis maailmas toimub," ütles Aama. "Ta näeb, et inimkonna väärtushinnangud pole asjakohased. Ta pole ka rahul inimeste jõhkrusega, kes notivad üksteist maha ainult sellepärast, et täita oma isekate egode tahtmisi. Inimesed on mürgitamas nii Emamaad kui Taevalaotust. See on viinud kõikide olendite lämbumiseni, kel pole enam puhast õhku hingata," ütleb ta. "Vaimsus ja vaimsed väärtused on allutatud egole ja ebaõiglusele."

Vanaemade ettekuulutuse kohaselt peame taas õppima üksteist armastama. Ellu jäävad nood, kes jaatavad ja armastavad elu igal võimalikul viisil. Kuid meil peab olema valmidus otsustada teadlikult, milliseks me elu kujundame ning kuidas me Looduga ümber käime. Ellu jäävad inimesed, kes on avatud, teadlikud täiesti uuel tasemel ning otsivad sidet nii Maa kui Loojaga.

Lähtudes omaenda transformatsioonikogemusest, tunneb vanaema Clara, et muutumise võtmeks on usk iseendasse. "Häbenesin nii väga oma võimeid. Kõikidel on mõni vaimne anne ja missioon, ka siis, kui nad ise ei tea, mis need on. Meil kõigil on võime teha mitmeid asju, eriti kui avada end neile võimalustele. Emake Maa saab meid selles aidata. Peaksime iseendid üha kõrgemalt väärtustama ja me ei tohi lasta negatiivsusel enda üle argielus võimust võtta. See ongi see, mis meie planeeti vaevab. Tumedad vaimud on valmis minema neisse negatiivsuse ilmingutesse.

Praegustel muutlikel aegadel peaksime hoidma Jumala poole, suure Tõe vaimu poole, valguse poole, mis kiirgab kristallselgelt. Me peame tegema koostööd püha teadmisega, mis meie planeedil on olemas."

Vanaema Flordemayo ütleb, et maiad kuuluvad nende hulka, kelle ettekuulutus paljastab, et uus teadlikkus valmistab inimkonda ette naisprintsiibi vaimsuseks, vanaemade vaimsuseks, inimkond tuleb neljast ilmakaarest valguse kätte keskele kokku. Maiadel tähistab jaaguar naise vaimu. Ta kannab oma seljal tervet universumit ning ta on kartmatu, kärmas, õrn, äge, arukas ja kaunis.

"Ma pärinen Plejaadide täherahva hulgast ja olen ka Kesk-Ameerika laps," selgitab Flordemayo. "Meie suuline pärimus annab teada, et praegusel ajastul saavad naistest rahvuste liidrid. Ma kummardun naisprintsiibi ees, mis on olnud aegade algusest peale; naisprintsiibi ees, mis on meis kõigis olemas. Mees/naine, naine/mees - me kõik pärineme Ühest. Meile on öeldud ka seda, et praegusel ajal liigutavad rahvaid tähtede energiad."

Vanaema Maria Alice Amazonasest on lapsest peale kogunud kokku oma traditsiooni tarkade ettekuulutusi. "Meie hulgas on samuti levinud ettekuulutus, mille kohaselt saavad need olema just naised, kes viivad läbi selle viimase muundumise," ütleb ta. "Ja siin me oleme." Pärast seda kui Sebastião, Maria Alice'i ja Clara vaimse kogukonna liider, liitus Vaimuga, alustas üks teine nende vaimsetest liidritest, vanem meesterahvas, ranget paastu, kuna ta teadis, et see on tema viimane eluaasta. Ta ei söönud ega joonud midagi peale püha Santo Daime. "Ta kuulis lakkamatuid jumalikke laule," räägib Maria Alice. "Ta sai Vaimult palju sõnumeid naiste jaoks. Ta ütles, et esmalt muunduvad naised, alles siis mehed, et naised ei pea neile antud ülesandes iial kahtlema ning selle lihtsalt vastu võtma. Ta nägi, et mehed peaksid võtma üle naiste tööd ja tegemised ning andma neile ruumi teha, mida nad soovivad, sest naised näitavad maailmale teistsugust olemise viisi. Loodus annab erilisi märke ja naised kohe juba muutuvad."

Katkend pärineb kirjastus Pilgrim poolt välja antud Carol Schaeferi raamatust "Vanaemade nõuanded maailmale"

2013. aastal kogunes Põlisrahvaste Vanaemade Nõukogu Rootsis. Üks sealne küllakutsuja ja võõrustaja oli Rootsi Vanaema, saami teadmanaine ja loodusravi spetsialist, saami pärimuse kandja Laila Spik. Oktoobri lõpus viib ta kursuse läbi ka Eestis, teemaks "Sissejuhatus Põhjala loodusravisse". Tutvu kursusega SIIN.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid