Talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür hindab talgupäeva puhul kõige rohkem just inimeste vabatahtlikku panust, aktiivsust ja heasoovlikkust. "Nii on see ikka olnud, et talgud toovad rahva kokku. Teeme Ära talgupäev aitab neid ammuseid kooskäimise traditsioone tänapäevasel moel elus hoida ning julgustab inimesi vaatama oma mätta otsast kaugemale, tegutsema rohkem vabast tahtest ja ühistes huvides," lausus Tüür.

"Hea meel on märgata, et aasta-aastalt suurenev talgute ja talguliste hulk innustab talgupäeval kaasa lööma üha rohkem inimesi. Mullu osales Teeme Ära talgupäeval 45 024 inimest ehk 3,5% eestimaalastest," rääkis Tüür. "Paistab, et üle-eestiline talgupäev on mõjutamas inimeste eluhoiakuid ja käitumist palju sügavamalt, kui seda esmapilgul võis arvata. Nii otseses kui laiemas mõttes võib öelda - talgukevad lööb Eestimaa õitsele!"

Tähelepanu tuleohutusel

Talgupäeval saab iga inimene ja kogukond ise otsustada, mis vajab oma kodukandis ühist ärategemist. Sarnaselt eelmistele aastatele suunab Teeme Ära talgupäeva meeskond avalikkuse tähelepanu ka tänavu erinevatele olulistele teemadele. Seekordse talgukevade rõhuasetused lähtuvad elulistest valikutest ning üheks tänavuseks fookusteemaks on tuleohutus.

Teeme Ära talgupäeva meeskond  kutsub koostöös Päästeametiga korraldama kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama ka teistel talgutel tähelepanu tuleohutusele. Olgu talgupaigaks külamaja, korteriühistu või mõni looduskaunis koht, igal pool saab muude vajalike talgutööde kõrval panna rõhku ka otseselt tuleohutusega seonduvale.

Juurdepääsuteede puhastamine, veevõtukohtade korrastamine, tulekollete ülekontrollimine, korstnate pühkimine, suitsuandurite paigaldus jm praktilised tööd suurendavad oluliselt nii kodude kui avalike hoonete ja paikade tuleohtust ning aitavad vähendada tuleõnnetuste ja ka tulesurmade arvu. Just seepärast leiab tänavusest talgujuhi stardipaketist ka suitsuanduri ja muud tuleohutusega seonduvat infot, et ennetada tuleõnnetusi ja tõsta inimeste teadlikkust seoses võimalike ohuolukordadega.

Värvijääkide kogumine ja taaskasutus

Keskkonnahoidlik mõtteviis on jõudmas meie argipäeva väga erinevate eluvaldkondade eeskujude kaudu. Samas jäävad mitmed teemad vaeslapse ossa, sest igapäevaelus ei tundu need olevat nii põletavad. Üheks selliseks teemaks on kodus igaks juhuks alles jäetud värvijäägid, mis sageli jalgu jäävad, kunagi tõenäoliselt kasutust ei leia ja samas kujutavad endast keskkonnaohtu.

Tänavuse talgukevade üheks uueks teemaks ongi koostöös Vivacoloriga sündinud heategevuslik algatus, mille raames kutsume inimesi kokku koguma oma kasutuskõlblikud värvijäägid, et annetada need taaskasutamiseks Tallinna Loomaaias ja loomade varjupaikades üle Eesti. Kõik, kes soovivad kaasa aidata, on oodatud aprillikuus annetama oma kasutuskõlblikud vesialuselised värvijäägid kodutute loomade varjupaikadele. Kasutuskõlbmatud värvijäägid, vanad õlivärvid jms saab aga viia jäätmejaamadesse ja kogumispunktidesse. Elukohajärgse info leiab selle kohta kõige hõlpsamalt portaalist kuhuviia.ee. Täpsem info talguveebis www.teemeara.ee.

Talgud mereäärsetes paikades

Eesti on mereriik, kuid mere ja randade seisukord läheb meil tihti meelest. Kodune Läänemeri vajab palju enam hoolt ja abi, et sellest ei kujuneks saastunud sopalomp ning suure maailmamere häbiplekk. Koostöös Eesti Meremuuseumiga, mis tänavu tähistab oma 80. tegevusaastat, innustame inimesi korraldama talguid mereäärsetes paikades ja neist aktiivselt osa võtma.

Talgupäeva aitavad maakondlike koordinaatorite kõrval korraldada ka sel kevadel noored - jätkub Teeme Ära talgupäeva noorteprogramm, mis on ellu kutsutud selleks, et suhelda senisest enam noorte talgujuhtide ja talgulistega. Ehkki paljude noorte jaoks pole talgutel käimine veel harjumuspärane, võlub koostegemise kogemus enamikku proovijaid. Noored ja vanad, erinevate elualade inimesed, huvitavad tööd ja jutud, uued kogemused ja oskused, uued tuttavad - erinevate põlvkondade koostöö on kindlasti üks neid märksõnu, mis on talgupäeva juba algusest peale iseloomustanud ja selle kõigi kaasalööjate jaoks väärtuslikuks muutnud.

Tore on seegi, et taas toimuvad talgud ka piiri taga, näiteks Toronto lähistel Jõekäärus on 2. mail talgurahvas jälle kokku tulemas ja kindlasti lisandub kaugeid talgupaiku veel.

Talgutöid jagub maale ja linna

Mõistagi pole eelpool kirjeldatud teemad kellelegi kohustuslikud, sest talgupäev sünnib ikka vabast tahtest ja omal initsiatiivil. Kellel soov talguid korraldada või talgulisena kaasa lüüa, pange pead kokku ning arutage läbi, mida ühiselt eest vedada või kuhu osalema minna. Täna on just parim aeg pere või sõprade, töökaaslaste või naabritega talguplaani pidada: millised tööd vajavad tegemist, mida söögiks valmistada, kuidas pärast talgutööd lõõgastuda jne.

Talgusupp podisema, saun sooja ja talgulistele rõõmsalt vastu - nii saabki teoks üks toimekas ja meeldejääv talgupäev! Pange oma talgud kirja Teeme Ära talgupäeva kodulehel ning kutsuge inimesi aktiivselt kaasa lööma.

Talgupäeva meeskond on talgukorras ja koostöös toetajatega kokku pannud taas talgujuhi stardipaketid, et aidata talgute ettevalmistamisel omapoolse nõu ja jõuga. Talgute stardipakett on ühtlasi sümboolne tänu nii talgujuhile kui ka talgulistele panustamise eest. Aitäh kõigile toetajatele, samuti kõigile talgujuhtidele ja talgulistele!

Lähemat infot talgupäeva korralduse, talgute registreerimise ning talgute kohta leiab talguveebist aadressil www.teemeara.ee. Teeme Ära talgupäeva meeskond soovib kõigile rahulikku ettevalmistust ning mõnusat meeleolu talgupäeval, 2. mail kõikjal üle Eesti.