Ruunidega ennustamine

Umbes 100. aastal m.a.j. pajatas Rooma ajaloolane Tacitus, kuidas germaanlased keerulistes olukordades ruunidelt nõu küsivad. Liisuheitmise tava on lihtne. Nad tükeldavad viljapuult lõigatud oksa väikesteks juppideks, ning tähistanud need mingite märkidega, viskavad need huupi ja juhuslikult valgele riidele. Seejärel palub avalikel liisuheitmistel hõimupreester, eraviisilistel perekonnapea jumalaid ning tõstab taevasse vaadates ükshaaval kolm oksajuppi; väljavõetuid tõlgendab ta vastavalt varem märgitud tähistusele. Kui see on keelav, ei tehta sama asja kohta samal päeval enam päringuid, kui soosiv, uuritakse veel kord ennete usaldusväärsust.*

Mis on ruunidega ennustamine? Näitab see tõesti tulevikku? Kas ruunid ise kehastavad tulevikku Tõukame me tahtmatult saatust tagant, kuigi tegelikult tahaksime, et asjad läheksid teisiti? Urdri võrk näeb igaveses olevikus und tulevasest ajast, kuid tuleviku saatuseniidid pole siiski lõplikult välja kujunenud. Minevikku, olevikku ja tulevikku luuakse lakkamatult. Muidugi on praegune aeg (olevik) kasvanud välja möödunud ajast ning tulevik rajaneb omakorda olevikus tehtud otsustel, kuid sealjuures on tegu pideva kulgemisega, milles toimuvad muutlikud hüpped ja nihked. Seetõttu ei saa isegi mitte ruunide abiga tulevikku ette näha. Teisalt osutavad ruunid jõududele, mis parasjagu midagi juhivad, heidavad valgust olukordade põhjustele ja kindlast käitumisest lähtuvatele tulevikusündmustele. Ruunid jätavad võimaluse valida: kui nad ennustavad käitumisele ebameeldivat tagajärge, võib inimene selle vältimiseks teisiti toimida. Ruunid on loov moodus, kuidas ennast ja teisi tundma õppida – nad annavad teadmisi inimese iseloomu, mineviku, annete ja võimete kohta.

Ruunidega ennustamine on sel juhul juba iseenesest tervendav toiming. Tacitus kirjeldab tuleviku ettekuulutamist kolme ruuni abil ning ruunid on kahtlemata võimsad ennustusvahendid. Ometi on ruunidega ennustamine päris keerukas. Ruunid ei jaga kunagi vastuseid "jah” ja "ei”. Esitage oma küsimus nii, et ruunid hakkaksid kõnelema. Küsige lihtsalt nõu või alustage küsimust sõnaga "kuidas”, "miks” või "mida”. Küsimuse sõnastus võib olla ükskõik milline, peaasi, et see ärgitaks ruune vastama ja kõnelema. Ruunid väljendavad teie suhet maailma ja kosmilise võrguga ning teie praeguse olukorra tagamaid. Küsige ruunidelt vastuseid iseenda jaoks või teiste inimeste, loomade, taimede, looduse või emakese Maa tarvis.

Kolm moodust ruunidega ennustamiseks:

Odini ennustus, nornide ennustus ja üheksa maailma ennustus. Tõmmake ruunikotikesest välja üks, kolm või üheksa ruuni vastavalt sellele, kui põhjalikku vastust soovite. Võite ruunid ka huupi valgele riidele heita, nagu Tacituse kirjatükis mainitud, ning võtta riidelt üles ühe, kolm või üheksa ruuni. Kuna Odini ennustuse puhul tuleb teil valida vaid üks ruun, on küsimuse sõnastus iseäranis tähtis. Nornide ennustuses tuleb teil valida kolm ruuni, mis heidavad valgust teie praeguse olukorra põhjustele (Urdri ruun), teie valikuvõimalustele (Verdandi ruun) ja nende valikute võimalikele tagajärgedele (Skuldi ruun).

Skuldi ennustus pole vääramatu. See näitab üksnes, kuidas asjad võivad areneda. Kui teile Skuldi ennustus meeldib, tehke edaspidi valikud Verdandi ennustuse järgi. Kui te pole Skuldi ennustusega nõus, jätke Verdandi ennustus sinnapaika ja toimige teisiti.

Üheksa maailma ennustus on nornide ennustuse teisend. Peate valima kolm korda kolm ruuni, mis vastavad eelmainitud küsimustele mineviku, oleviku ja tuleviku kontekstis. Hiljem seletan seda ennustusviisi lähemalt. Kui ettekuulutus jääb segaseks või tekitab uusi küsimusi, tehke täiendav ennustus või asetage ruunid magamise ajaks aseme alla (eelistan ise just viimast võimalust). Proovige paari ööpäeva jooksul ennustuste põhjal järeldusi teha või neid šamanistliku hingerännaku toel mõista ja vastused saavad teile selgemaks.

Sean ennustamise tarvis esmalt sisse püha ala, kus saan ruune väärikalt kasutada. Laotan lauale või maapinnale valge riide (riidena võib kasutada ka emakest Maad), tervitan kuut suunda ja selgitan, miks küsin ruunidelt nõu. Hoian ruunikotikest käes, keskendun oma küsimusele ja viskan ruunid sujuva liigutusega valgele riidele. Sulen silmad ja valin riidelt ühe, kolm või üheksa ruuni. Mille järgi otsustada? Usaldan oma vaistu. Siis teen silmad lahti ja proovin mõistatada, mida ruunid mulle öelda tahavad. Ruunide viskamise asemel võite kotikesest ka lihtsalt kinnisilmi tõmmata ühe, kolm või üheksa ruuni. Väga emotsionaalse küsimuse puhul teete targasti, kui lasete kellelgi teisel enda asemel ruune visata. Teisele inimesele ennustamisel võiks ruunid välja valida see inimene ise. Mõned ruuni-šamaanid ei taha, et keegi nende ruune näpiks, kuid mina ei näe selles mingit probleemi.

Soovitan teil ruune aeg-ajalt puhastada ja tasakaalustada

Seda saab teha mitut moodi: sättige ruunid riide peale ringi ja laulge trummi- ning kõristimängu saatel ette terve uthark või viige ruunid suvisel või talvisel pööripäeval mõnda looduslikku pühapaika. Soovitan iga-aastase väerituaalina ette võtta just viimase toimingu.

Ruunide nüansirikkad ennustused viitavad asjaoludele, millele teil tuleks tähelepanu pöörata. Need heidavad valgust alateadlikele ja allasurutud asjadele ning väljendavad väliseid ja sisemisi peidetud energiaid. Ruunid näitavad teile teie suhet maailmaga. Nad toovad esile teie ja maailma seosed ja vastastikmõju. Ühtlasi osutavad ruunid puudujääkidele ja ebakõladele, mis valitsevad teie suhetes teiste inimeste, loomade, nähtamatu maailma ja kogu Urdri võrguga. Ruunidega ennustades saavutate Urdri võrguga vahetu kontakti ning mõistate, kuidas põimuvad selle niidid ja mil moel saab neid mõjutada. Mõnikord annavad ruunid mõista, et niite ei tohiks ümber seada, sest see, mis parajasti toimub, on paratamatu.

Võite ruunidelt uurida, millised neist sobivad näiteks kellegi tervendamiseks või mõne teise probleemi lahendamiseks. Sel puhul otsustage sisetunde järgi, mitme ruuniga ennustada ja millised ruunid valida. Ehkki vahel on raske mõista, miks ilmuvad just teatud ruunid, oleks tark neid siiski tulevases riituses kasutada. Arvatavasti selgub nende ilmumise põhjus hiljem. Kuna enamasti oskate riitusesse sobivaid ruune leida vastavalt olukorrale (nt loogilise mõtlemise abil), võtke selline küsimine appi alles siis, kui tavapärased meetodid alt veavad.

Ruunidega ennustamist õppides on küll tore nendega mängida, kuid uthark pole reeglina mänguasi, vaid vahend, mille poole pöörduda, kui igapäevasemad meetodid, nagu loogiline mõtlemine ja intuitsioon, tulemust ei anna. Nagu ruunimaagiatki, tuleb ruunidega ennustamist kasutada siis, kui teistest meetoditest ei piisa. Absurdne oleks panna igal hommikul ruunidega ennustades paika oma päevaplaan. Ometi saate nornidelt paluda, et nad näitaksid teile ruuni, mis teid päeva jooksul aidata võiks. See võte sarnaneb ruunide kaasaskandmisega, mida olen juba selgitanud.

9 ruuniga ennustamine

Kolmas ruunidega ennustamise viis, mis hõlmab üheksat maailma tähistavat üheksat ruuni, on kõige keerulisem ja tuleneb vahetult Põhjala kultuurist. Üheksa maailma ennustus on nornide ennustuse teisend ja annab sellest keerukamaid ja põhjalikumaid vastuseid. Ühtlasi on seda ennustust raskem mõista. Üheksa maailma ennustuse tegemine ja tõlgendamine võtab teiste ennustustega võrreldes rohkem aega. Ennustus põhineb ideel, et üheksa maailma ksisteerivad nii ruumilises kui vaimses tähenduses. Tõmmake üheksa ruuni ja seadke nad ringiks vastavalt lk 115 toodud näitele.

1. Niflheimr - ürgne külmus, loomis- ja kujunemisvõime algallikas ning inimese kokkupuude šokeerivate ja tumedate ügsete jõududega.

2. Helheimr - asjaolud, mis toovad surma, haigusi ja kriise. Lahkunud esivanemate, pärilikkuse ja DNA mõju.

3. Jötunheimr - alateadvuse destruktiivsed aspektid ning akistused, mis ei lase inimesel oma elu juhtida. Psüühilised ummikseisud, mille põhjuseks on looteeast või sünnihetkest pärit kogemused.

4. Svartaalfarheimr - viljakus, perekond ja suguvõsa. Lapsepõlve, kasvatuse ja ühiskonna mõju ning inimese suhe looduse ja meie planeediga.

5. Midgardr - inimese keha, sotsiaalne staatus ja suhted teiste inimestega, majanduslik seis, enesemääratlus ja vaimne võimekus.

6. Aalfheimr - seksuaalsus, empaatia, võime luua armastavaid suhteid, sisemine tuli ja loovus.

7. Vanaheimr - ürgne vesi, tundeelu, intuitsioon, tervendav energia ja võime juhtida oma elu.

8. Aasgardr - inspiratsioon, võime vaimselt valgustuda ning ühendus jumalike dimensioonide ja kõikehõlmavapüha tuulega (önd).

9. Muuspell - ürgne tuli, elujõu ja loomise algallikas, inimese kokkupuude vaimsete ja loovate ürgsete jõududega.

Üheksa maailma ruunid on nii inimese sees kui ka ilmaruumis eksisteerivate maailmadega vahetus kontaktis ja vahendavad nendest pärit sõnumeid. Pange tähele, kuidas üheksa ruuni üksteist täiendavad: duaalsed on esimene ja üheksas, teine ja kaheksas, kolmas ja seitsmes ning neljas ja kuues ruun. Kas ruune tuleb tõmmata kindlal viisil? Kas märkide asend – näiteks kui need satuvad õiget- või tagurpidi – muudab kuidagi nende sõnumit? Arvan, et üldiselt mitte, kuigi kõik sõltub alati sellest olukorrast, milles te ruunidega ennustate. Tagurpidi tõmmatud ruun tähendab vahel, et tegemist on ruuni varjuküljega. Kuna uthark on teiseneva maailma muutuv süsteem, ei saa ruunidega ennustamiseks koostada mingeid tabeleid. Ruunišamaanil tuleb loota oma võimekusele ja intuitsioonile. Mõned ennustajad väidavad, et pole vahet, milliseid ruune tõmmata, sest kõigil ruunidel on midagi olulist öelda. Usun siiski, et ruunid elavad oma elu, neil on oma tahe ja hing ning nende ilmumine ei sõltu juhusest. Ennustades tõmmatakse just need ruunid, mida parasjagu vaja. Nende tähendust võib olla ainult raske mõista ja omaks võtta.

Kasutan ruunidega ennustamiseks kahekümne nelja ruuni asemel kahtkümmet viit. Kahekümne viiendat ruuni olen siin raamatus juba käsitlenud – see on helitu ja kujutu ebaruun, paradoksaalne ruun, mida kutsutakse tühjaks või tundmatuks ruuniks. Vanades tekstides tühja ruuni ei mainita, see on 20. sajandi idee, mis sobitub väga hästi iidse ruunisüsteemiga. Tühi ruun on Ginnungagapi ruun, tühjus, millest sünnib uthark. Tühi ruun pole uthark’i osa, vaid eelneb sellele. Miks sellega siis ennustada? Tühi ruun ei tähenda midagi, kuid tähendab ühtlasi kõike. Tühja ruuni ilmutamisega tahab uthark öelda, et ees paistab midagi ootamatut – ehk on see hüpe tundmatusse. Ent tühja ruuni tõmbamine võib tähendada ka seda, et uthark ei saa või ei soovi teie küsimusele vastata.

Katkend pärineb kirjastuselt Pilgrim äsja ilmunud Jörgen I. Erikssoni raamatust "Ruunimaagia ja šamanism"

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid