Huvitav, kas heaolu loomiseks piisab, kui heana välja paista? Näiteks kui hinges tühja tuult ja tusa kandev inimene püüab näida ja tegutseda hea inimesena, kuid hea ei sünni temast. Väljaspoole nähtav on matkitud ning kopeeritud rühmakäitumine ja paistab teistele heana. Kas sellest piisab?

Näiteks on lapsevanemal täiskasvanuna palju probleeme. Neist suurem osa on seotud tööga. Paraku võibki ta tänu töisele sissetulekule üleüldse mingit peret omada. Võib-olla kasvas ka ise rõõmutumal ajal või kaledas keskkonnas. Edukus ühiskondlikus mängus eeldab täiskasvanu rollilt paindlikkust, nähtamatute tantsuliigutuste kaasategemist või vähemalt matkimist. Parima kurjategija omadus on teadupärast see, et teda ei oska keegi kahtlustada.

Ent hoidugem sissejuhatavale küsimusele vastust otsides liigsetest värvingutest. Piirdugem pelgalt hea lapsevanema näilisusega. Paistab, et sellele küsimusele vastust ei otsita. Pigem üritatakse leida nutikamaid tegutsemisviise. USA ajakirjanduses tõstatuski teema uudsest tööriistast. See võimaldab väsimuse ja läbipõlemisega võitlevatel lapsevanematel hoida ja jätta isegi mulje, nagu hoolitseksid nad oma võsukeste eest varasemast paremini.

Näiteks võib vanemaid tabada kivistav stress, kui nad avastavad kalendris, et lapse sünnipäevani on vaid loetud päevad. Tal pole aga aimugi, mida kinkida ja kuidas korraldada pidupäeva nii, et temast jääks siiski hea ja hoolitseva vanema mulje. Hea vanema sõnumit on vaja levitada oma lapsest kaugemale, soovitavalt teiste laste vanemateni. Appi tuleb uudne tööriist, mis koostab paari sekundiga ülevaate sisustusideedest koos nimekirjaga külalistele pakutavatest põnevatest, kuid lihtsalt valmistavatest suupistetest ja jookidest. Nii nutikate ideedega, et nende peale poleks ise tulnudki. Nüüd saavad aga kõik teada, kui fantastiliselt tubli ja leidlik on pidu võõrustanud lapsevanem.

Kirsina tordil, antud juhul küll metafoorina, sest nii tavalist kooki erilisel sünnipäeval ei pakuta, annab abivahend ka mitu fantastilist kingiideed. Just sellised vanust ja sugu arvestavad, aga samas vaimukalt kasulikud. Need on samuti sellised, mille peale poleks ise tulnud. Kes see aga ikka teise hinge sisse näeb?

Abiline on toeks ka eri vanuses laste seas kodukorra ja distsipliini kujundamisel. Assistent koostab lastele kergeid ülesandeid koondava tegevusplaani. Ülesandeid on lastel kerge täita nii kehaliselt kui ka psüühiliselt. Plaan on ju päriselt hea ja samas ei sisalda vanemliku käskimise komponenti. Ise poleks selle peale ju tulnud. Juhul kui peakski tärkama vastasseis, koostab uudne abiline näitliku vestluse, kasutades veenmiseks mõjusaid näiteid nii muinasjuttudest kui ka reaalsest kultuuriloost. Sedavõrd rikka teadmiste pagasi ja kannatlikkusega on vähesed tööl käivad lapsevanemad.

Seda võidakse testida just magama mineku eel tärkavate „miks“- küsimustega. Nagu näiteks „miks on taevas sinine“, „miks ei tohi diivani peal hüpata“, „miks peab ütlema ’palun’“, „kust tuleb piss“, „miks tigu ei jookse“, „miks on vesi märg“ jne. Abiline annab nii häid vastuseid, et laps jääb esmalt mõttesse ja kaotab siis hommikuni teadvuse. Lõpuks meenub talle, et tal on osa kodusest tööst tegemata, kuna ei osanud. Kas vanem lahendaks selle ülesande hommikusöögi ajal? Pole probleemi! Õigemini enam poleks probleemi.

Abiline koostab ka teismeliseikka jõudnud lapsele pika sünnipäevapühenduse. Seepeale paneb viimane oma väikesesse varanduse hoidlasse, et seda kord juba ise lapsevanemana uuesti lugedes mõelda, kui hooliv oli tema hoidja. Ilmselt esitavad härdunud vanemad lapse laulatuse päeval sedavõrd hingestatud värsiloo, et kogu saal pulmalisi jääb hetkeks vait. Seejärel tõuseb sahin ja naabrite tasasest vestlusest kostuvad küsimused, kas see oli vana või uus ChatGPT-versioon.

Psühholoogid väidavad, et kõige paremini tunnevad lapsi nende vanemad. Vastamata jääb küsimus absoluutsest määrast ehk kui väikese osa üle vaidlus käib. Kardetavasti õpivad ChatGPT ja teised analoogsed teenused inimesi tundma. Ilmselt teevad nad seda ka lastevanematest paremini. Lisaks lastele tungivad nad ka lapsevanemate hingeelu sügavustesse.

Seni tasub end uinutada väidetega, kuidas kõik on kunstlik ega suuda inimesi asendada. Samal ajal aga unustades, mis juba juhtub.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates „Portaal“.