Kas puurivabadus on lahendus? Kui me räägime „munakanade heaolust“ ja „õnnelikest munakanadest“, siis tegelikult räägime tarbija ja tootja heaolust, mitte loomade omast. Me räägime sellest, kuidas saaks tootja toota ja tarbija tarbida muna ning samal ajal end hästi tunda. Ühelgi elusolendil ei saa nö hea olla, kui kogu tema eksistents põhineb tema ära kasutamisel.

Munatööstus on julm olenemata sellest, millistes tingimustes kanu muna tootmiseks ära kasutame. Siin on mõned põhjused:

  1. Isased tibud on munatööstuses jääk. Ükskõik, kuidas munatööstuses kanu pidada, on fakt, et isased tibud on tööstuse jaoks üleliigsed ja kasutud ning kuuluvad hävitamisele. Lugematu arv kuketibusid hävitatakse juba oma esimesel elupäeval.

  2. Munade tootmiseks kasvatatavad kanad on aretatud munema kordades rohkem mune, kui nad seda loomulikult teeksid. Kanad (nagu ka kõik teised linnud) munevad järglaste saamiseks. See tähendab, et tegemist on munarakuga, millest peaks välja kasvama tibu. Loomupäraselt muneksid kanad umbes kümmekond muna aastas, ent aastatega on kanad aretatud munema sadu mune aastas. Statistikaameti andmetel (PM120) oli keskmine munatoodang kana kohta 2022. aastal 299 tk.

  3. Pidev munemine on kanade jaoks väga kurnav. Pidev intensiivne munemine on kana kehale ääretult kurnav. Pärast ca 16 kuud, kui kana ei suuda enam nii palju muneda, ei ole temast enam tööstusele kasu ning tema liha läheb enamasti toiduks lemmikloomadele, sest tema habras ja kõhetu keha enam inimesele toiduks ei kõlba.

Kui palju üldse Eestis muna tarbitakse? Statistikaameti andmetel (PM45) tarbis Eesti inimene 2022. aastal keskmiselt 240 muna ehk 4-5 muna nädalas. See number on kümne aastaga tõusnud 26 tüki võrra ehk 12%.

Tegelikult on kanad palju enamat kui munamasinad. Nad on põnevad, sotsiaalsed ja intelligentsed loomad. Kanade kognitiivsed võimed on võrreldavad kasside ja koerte omadega. Kanad moodustavad keerukaid sotsiaalseid hierarhiad, annavad oma järglastele põlvkonniti edasi teadmisi ning neil on kümneid erinevaid häälitsusi, mille abil üksteisega suhelda. Nagu kassid löövad ka kanad isegi nurru.

Loomasõbralik ja hooliv munavalik on jätta muna ostmata!

Allikas: Loomus MTÜ