Populaarses jutustuses elevanti erinevatest kohtadest kombanud pimedatest ränduritest vihjatakse 2+1+1 teadmistega seotud väljakutsele. Kooliaasta alguses võiks ju väita, et kaks pluss üks ja üks annavad kokku neli väljakutset ning rumal oleks neid eristada. Mõnikord on aga üksikasju eraldi märkamata liiga tormakalt järelduseni jõudmine rumal.

See toob esimese ja kõige lihtsamini äratuntava tähelepaneku juurde. Selleks on piiratud kogemusest sündivad järeldused terviku kohta. Kes kompas suure looma saba, pidas tervikut luuaks, keegi arvas londi põhjal, et tegu on maoga jne. Teine ilmne, kuid raskemini hoomatav õpetus tuletab meelde, et puutume tihti kokku asjade või nähtustega, mis on äratundmiseks liiga suured. Räägitakse nähtamatust elevandist.

Eraldi lisatähelepanek jääb lastele esitatud jutustustest liigse politiseerituse tõttu välja, mistõttu ei tea seda ka paljud täiskasvanud. Selleks on religioonile viitav kriitiline vihje pimedaid juhtinud pimedatest. Neljas täiendav tähelepanek aitab märgata, kuidas näiliselt iseseisvad ja üpris tagasihoidlikud asjaolud võivad üheskoos moodustada enneolematu, tihti revolutsioonilise terviku, kui vaid osataks neid mõttes omavahel kokku panna.

Üldiselt ollakse ühte meelt, et ees ootavad uue tehnoloogia katalüüsitavad olulised sotsiaalmajanduslikud ümberkorraldused. Kuidas ja millal jääb aga veel saladuseks. Ennustus rajaneb varasemal kogemusel.

Meie teistmoodi elu eristavad varasematest põlvkondadest mitmed tehnoloogilised uuendused. Värskemast ajaloost leiab revolutsioonilise mõjuga näitena sotsiaalmeedia, kuidas sõltumatud ja pealtnäha tähtsusetud tehnoloogiaarengud kujundasid eeldused ühiskonnas murrangulisi muutusi põhjustanud teenusele. Ükski neist arengutest eraldi ei pruukinud tunduda mõjusana, kuid nende kombineerumine muutis inimeste suhtlemise, kontaktide loomise ja omavahelise teabe jagamise viise.

Üksikasjade märkamine ja olulisus meenutab koka töölaual asuvaid erinevaid toor- ja maitseaineid. Mõttelises köögis on olukord isegi lihtsam, kuna kõik on samal ajal ühes kohas. Oletus sündivast roast on suhteliselt tõelähedane, ent ka siis on lõpptulem vähemalt osaliselt varjatud määramatuse kangasse.

Ühismeedia n-ö küpsetamiseks oli vaja internetiside laialdast kättesaadavust ja sellele rajatud lihtsustatud infokasutamise veebitehnoloogiat. Viimasele järgnes kasutajapoolset sisu looma asunud blogikultuur, mida võimestasid mobiilside ja uudne pildistamisvõimekus. Sellele lisandus äppide ökosüsteem, arenesid kasutajate andmete analüüsimine ja teenuste üleilmne haare. Ühismeedia sündis nagu iseenesest.

Nende näiliselt sõltumatute tehnoloogiliste arengute kombinatoorne mõju tekitas revolutsioonilise nihke inimeste suhtlemises, teabe jagamises ja lävimises ülejäänud maailmaga. Sotsiaalmeedia muutis ühiskonna erinevaid aspekte, sealhulgas poliitikat, aktivismi, äri ja isiklikke suhteid. See andis inimestele platvormi eneseväljendamiseks, teistega suhtlemiseks ja sotsiaalsete muutuste juhtimiseks. Ühesõnaga, ühismeediaga kaasnes kaasaegse ajastu üks olulisemaid ühiskondlikke muutusi.

Antud kogemuse poolest võiks proovida kombineerida värskete uudiste põhjalt järgmise saatusliku muutuse kontuure. ChatGPT kevadine tormiline areng äratas ettevaatlikkusele ning algas arutelu arengu aeglustamise vajaduse ja selle realistliku teostamise teemadel. Üks ajutise peatamise vastuargument oli lootusetus hea tahte ulatuses ehk kõigi oluliste arendajate kaasatulemise võimatuses.

Vastuvoolu ujujatena mainiti näiteks Hiinat. Samas öeldi, et tehnoloogiaembargo tõttu on riik aastaid teistest maas ehk nende areng on juba niigi suhteliselt aeglane. Värskest uudisest saab aga teada, et Hiinas arendati lühikese ajaga üle 70 suure tehisintellekti keelemudeli. Üksikasjadesse laskumata reedab uudis kõrges, kiirenevas ja pidurdamatus tempos arendustegevust ehk muutuste tehnoloogiline võimekus saabub pigem varem kui hiljem.

Teise uudisena teatas OpenAI ettevõttetele suunatud ChatGPT Enterprise'i turuletoomisest. Uudne toode on häälestatud rahuldama ettevõtluse vajadusi, sh tagatakse kasutatavate andmete turvalisus, edendatud on privaatsus- ja andmeanalüüsi võimalusi ning täiustatud jõudlus- ja kohandamisvõimalusi. Microsoftil on juba sarnane toode turul ja oodata on lisa teistelt tegijatelt. Taaskord on see märk kiirest arendustegevusest, mis omakorda põimub ettevõtluses töötaja võimekusega tööriista kasutusele võtmist seganud lävendi olulise langusega.

Kolmandana väärib märkimist Google'i kaugtöö platvormile Meet lisanduv tehisintellekti võimekus, millega soovitakse kergendada koosolekutel osalemist. Teenus registreerib arutelu põhipunktid, koostab kokkuvõtteid ja tegeleb jätkuaruteludega. Tähelepanelik vaatleja võiks märgata suuremat pilti, et mitte öelda – elevanti, kes võtab koosolekutel osalemise enda peale. Sellest järeldub, et kui sind pole kohal, siis sina pole vajalik ehk sind pole sisuliselt olemas.

Mainitud kolm uudist vihjavad kiiresti saabuvale olulisele palgatööjõu kokkuhoiule. Muutused tabavad töö väärtust ja tasustamise põhimõtteid, nis on küllaltki revolutsiooniline olukord.

See toob meid tagasi elevanti kombanud pimedate loo juurde. Oleme loomas jutustuse versiooni hoopiski kuuest pimedast elevandist, kes arutlevad, millised need inimesed on. Elevandid käisid inimesi kompamas. Kui uuesti kokku saadi, leiti, et kõik inimesed on lamedad. Tegu oli TI-elevantidega.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates „Portaal“.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid