Teadmiste varjatus allikad

Igasugusest suhtlemisest võib leida tõetera ja teadmisi, näha oma varjatud omadusi ja terviklikkust. Kui lisad oma teadmistepagasi, siis lood armastust reaalsuse vastu, mis põhineb mitte illusioonil, vaid tõel sinust endast ja partnerist.

Sul on võimalus saada teadlikumaks suhtesse kaasa toodud varjatud osadest, mahasalatud iseloomu joontest, partneri sisemaailmast, teie suhte paranemis võimalustest. Selle info saamine sõltub suurel määral sinu valmidusest teise inimese taju väärtustada ja sellest õppida. Kui mõlemad näitavad soovi oma maailmanägemist avardada, siis saab igapäevaelu üksikasjadest info kullakaevandus. Eriti hea valdkond, kus seda varjatud infot koguda, on sinu väljaöeldud ja väljaütlemata kriitika partneri kohta "Sa ei tule kunagi õigel ajal koju", "Miks sa vahel minu peale ei mõtle?", "Sa oled nii isekas". Kui teed neid avaldusi, siis usud, et need kirjeldavad täpselt sinu partnerit. Aga tegelikult kirjeldavad need sind ennast.

Selle näite põhjal on näha, kui palju infot võib ammutada ühest pidevast emotsionaalsest etteheitest. Oletame, et naine kritiseerib oma meest pidevalt selle pärast, et too on tuulepea. "Sul on alati kõik korrast ära! Ma ei saa sinule loota!" Kui partner tahab kuulda mõnd näidet, siis sähvab ta vastu: "Sa ei oska üldse puhkust planeerida. Sa unustad alati kõik olulised asjad ära, kui me telkima läheme. Sa ei mäleta kunagi laste sünnipäevi. Ja alati jätad sa pärast söögi tegemist kööki kohutava segaduse!" Pole üllatav, et mehe automaatne vastus neile süüdistustele on selle kõige eitamine, millele järgneb kriitika naise pihta: "See pole tõsi. Sa liialdad. Sinul on kõik palju hullemini segamini!" Kuidas muuta see tuline vaidlus kasulikuks infoks? Esiteks, mees saaks enda kohta midagi uut teada, tunnistades, et partneri kriitika võib sisaldada tõetera. Enamik inimesi on eksperdid, et näidata kätte partneri Achilleuse kand. Kahjuks esitab enamik seda väärtuslikku infot süüdistaval toonil, mis äratab kohe partneri kaitsemehhanismi. Kui see mees suudaks ületada oma kaitsepositsiooni, siis ta näeks, et tema elus on tõepoolest valdkondi, kus ta ei saa eriti hästi hakkama.

Kriitikanool on valus sellepärast, et see on suurelt osalt õige. Kui ta suudaks aktsepteerida partneri märkustes sisalduvat tõde, siis saaks ta teadlikuks ühest olulisest mahasalatud iseloomujoonest. Siis poleks tal enam tarvis projitseerida seda joont naisele, mis annaks talle võimaluse areneda ja muutuda. Seda, et kriitikas sisaldub varjatud info, võib väljendada üldise põhimõttena.

1. põhimõte: sinu partneri kriitikal on enamasti tõepõhi all.

Mida veel võivad partnerid sellest õppida? Kui naine oleks avatum, siis võiks ta saada väärtuslikke teadmisi oma lapsepõlvehaavade kohta. Selleks tuleks kirjutada oma kriitilised märkused paberile: "Sul on kõik alati segamini!" Siis peaks ta vastama järgmistele küsimustele. Mida ma tunnen, kui mu partner niiviisi käitub? Mida ma mõtlen, kui mu partner niimoodi käitub? Millised sügavamad tunded võivad nende mõtete ja tunnete taga olla? Kas mul lapsena oli kunagi selliseid tundeid ja mõtteid? Selle lihtsa analüüsi kaudu saab ta otsustada, kas partneri käitumine tõi või ei toonud talle meelde mõnd mälestust lapsepõlvest. Oletame, et see harjutus aitas naisel avastada, et ta vanematel olid alati asjad korrast ära ning nad ei pööranud eriti tähelepanu tema vajadustele. Pole üllatav, et kui partner käitub samamoodi, siis tekivad naisel samad hirmud, nagu tal olid lapsena. Partneri kritiseerimise taga on kaeblik nutt lapsepõlvest: "Miks ei võiks keegi minu eest hoolitseda?" See viib teise üldise põhimõtte juurde.

2. põhimõte: suur osa sinu korduvast emotsionaalsest kriitikast partneri pihta on sinu enda täitmata vajaduste maskeeritud avaldused.

Kriitikast võib tuleneda veel üks osa infot, see, mis tavaliselt nõuab süvenemist inimese hinge. On võimalik, et naise kriitika partneri pihta tähendab tema suhtumist iseendasse. Teiste sõnadega, hurjutades oma meest korra puudumise pärast, võib ta ise olla samasugune. Et leida, kas see on tõsi, tuleks tal endalt küsida "Kuivõrd on mu kriitika partneri aadressil tõene minu enda puhul?". Tuleb silmas pidada, et viis, kuidas ta ise korda ei pea, võib olla väga erinev mehe maneerist. Tal võib näiteks köök olla ideaalses korras ja ta võib väga hästi puhkust planeerida - mida mees ei oska -, aga tal võib olla raskusi ülesannete järjekorda seadmisega tööl või perekonna eelarve koostamisega. Selle uue teadmise abiga suudab ta otsustada, kas ta püüdis vabaneda oma negatiivsest osast, seda objektiivsemaks muutes, partnerile projitseerides ja seejärel teda selle eest kritiseerides. Kui ta leiab, et see on tõsi, siis on tal vajalik info, et eristada oma negatiivseid jooni partneri omadest "Mina tekitan niimoodi segadust, minu partner tekitab naamoodi segadust". Psühholoogilistes terminites ta "tunnistab" ja "tõmbab tagasi" oma projektsioone. Jeesus ütles seda poeetilisemalt: "Tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata!" See juhib meid kolmanda põhimõtteni, mis käsitleb kriitikat.

3. põhimõte: osa sinu korduvast emotsionaalsest kriitikast partneri kohta võib olla su enda mahasalatud mina täpne kirjeldus.

Kui pidev kriitika pole seotud isiksuse mahasalatud osaga, on sageli tegemist teise alateadliku aspektiga: kadunud minaga. Kui naine oleks oma käitumist uurinud ja leidnud, et ta ise on täiuslikult korralik kõigis oma eluvaldkondades, siis kriitika mehe pihta oli ehk alateadlik soov olla v ä h e m korralik: võtta asju kergemalt, olla paindlikum ja spontaansem. Kui ta kritiseerib oma meest, et too on hooletu, siis võib ta salaja kadestada tema vabadust. Kui partner kritiseerib teist, et too on liiga energiline, liiga seksikas, liiga mänguline, liiga tööle pühendunud, siis võib see olla märk tema enda arendamata või allasurutud psüühe osast. Nüüd jääb ainult neljas ja viimane põhimõte.

4. põhimõte: osa sinu kriitikast partneri kohta võib aidata ära tunda su oma kaotatud mina.

Nagu nägime, osutub partneri kritiseerimise uurimine suurepäraseks viisiks, kuidas enda kohta infot koguda. Kuidas suurendada oma teadmisi partneri sisemaailmast? Vastus on: paranenud suhtluskanalite kaudu. Teie suhte jooksul on partner andnud sulle tuhandeid tunnistusi oma tunnetest, mõtetest ja soovidest, aga sina oled registreerinud vaid osa neist teadmistest. Süvendamaks arusaamist partneri subjektiivsest reaalusest, pead harjutama end tõhusamalt kuulama ja suhtlema.