Nüüd on sellele muljele antud ka teaduslikku tõendust, ja mitte ainult Eesti kohta, vaid üle Euroopa. Itaalias Ispras asuva Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse teadlased eesotsas Guido Ceccheriniga on analüüsinud satelliitidelt saadud üksikasjalikke seireandmeid Euroopa Liidu metsaalade muutuste kohta aastatel 2004 kuni 2018.