Inimestel, kelle õnnetunne tulenes sellest, et nende elul oli sügav tähendus ja eesmärk (n-ö Ema Teresa tüüpi heategijad), toetas nende geenide ekspressioon immuunsüsteemi - põletikku soodustavate geenide ekspressioon oli madalam ja antikehade geenide ekspressioon kõrge. Kuid inimestel, kelle õnnetunne tulenes hedonistlikest püüdlustest ja enda vajaduste rahuldamisest, oli geenide ekspressioon vastupidine - põletikku soodustavate geenide ekspressioon kõrgem ja immuunsüsteemi toetavate geenide ekspressioon madalam.

Üks uuringut läbi viinud teadlastest, UCLA (University of California, Los Angeles) meditsiiniprofessor Steven Cole kommenteeris uuringut järgmiselt: "See uuring ütleb meile, et heategemisel ja enese hästi tundmisel on inimese genoomile erinev mõju, hoolimata sellest, et need genereerivat sarnast positiivset emotsiooni. Tuleb välja, et inimese genoom on erinevate õnnelikkuse saavutamise meetodite osas palju tundlikum kui teadlik mõistus."

Cole on pühendanud viimased kümme aastat selle uurimisele, kuidas inimese genoom reageerib stressile ja murele ning kas heaolutunne aktiveerib teistsugust geenide ekspressiooni.

Uuring, mis avaldati teadusajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences, hõlmas 80 tervet täiskasvanud inimest, kellelt võeti vereproovid. Teadlased hindasid osalejate hedonistlikke harjumusi - õnne poole püüdlemist enese premeerimise läbi, ning õnnelikkust, mis tuleneb sellest, et elul on eesmärk. Leiti, et need inimesed, kelle hedonistlik heaolu oli kõrge, ei tundnud ennast kuidagi vähem hästi kui need, kelle õnnelikkus tulenes elueesmärgist. Kuid olenemata sellest, et uuritavate emotsionaalne seisund oli ühtemoodi positiivne, reageeris nende genoom väga erinevalt.

Allikas: Telegram.ee