Varasemalt korduvalt Eestit külastanud dalai-laama poolt saadetud Tiibeti esindajad tervitavad Tiibeti rahva poolt Eesti suuraastat ja toetavad maailmarahu. Munkade poolt rajatav püha liivamandala kätkeb endas nii Tiibeti budismi essentsi kui lummavat kunstivormi. Mandala on maailma mudel ning peale mitmepäevase töö tulemusel valmimist hävitatakse see püsituse sümbolina ning heidetakse vastavate rituaalide saatel Tallinna lahe vetesse.

Sündmuse korraldaja, Roy Strideri sõnul on visiidi krooniks pühade rituaaltantsude etendus (tiibeti k: cham), mille kirev värvidemäng, lugujutustavad iidsed tantsuliikumised ning jahmatavad maskid ei jäta ühtegi pealtvaatajat külmaks.

Ühiskonda tervendava ja ühendava liivamandala loomine

Liivamandala loomist alustatakse seestpoolt väljapoole - et juba tehtud tööd kogemata mitte minema pühkida. Kuid liivamandala sümboolikat loetakse väljapoolt sissepoole - äärmistest joonistustest keskmise suunas.

Sümboolselt siseneb mandala vaataja kosmilisse skeemi, mille tsentris asub tegelik reaalsus. Kõige välimine vikerkaarevärviline leekidekujuline ring sümboliseerib tarkust. Järgmine kitsas ring sümboliseerib kaastunnet (kirjeldatav mandala on Avalokitešvara mandala). Järgmine erilise kujuga sümbolitest koosnev ring sümboliseerib 82. erinevat budaseisundit.

Need kolm välimist ringi tähendavad sümboolselt, et on erinevaid virgumise vorme, mida on võimalik teostada neil, kel on tõsine soov virguda. Kuid et virgumiseni jõuda, tuleb endas äratada tarkus ja kaastunne - ehk läbida tarkuse ja kaastunde tsoonid, mida mandalas kujutatakse ringidega.

Traditsiooniliselt peavad mandalat loovad mungad enne mandala valmistamist läbima pikaajalised filosoofia ja kunsti õpingud. Näiteks dalai-laama kloostris on taoliste õpingute pikkuseks 3 aastat. Tavaliselt töötavad ühe mandala kallal 4 munka.

Liivamandala üks mõte on jõuda mandala ilu läbi millegi ilusa äratundmiseni meis enestes. Ja kui me leiame ilu meis enestes, siis leiame ilu ka teistes.

Tiibeti liivamandalad on ürgsed tiibeti budistliku kunsti vormid. Mandala sanskriti keeles tähendab "kosmogrammi" ehk "harmoonilist maailma".

Liivamandala traditsioon on pärit Indiast, keskajal jõudis see kunstivorm Tiibetisse. Liivamandala on vahend, mille abil on võimalik suurendada kaastunnet, tajuda elu haprust ning pidevat muutumist ja surelikkust. Lisaks on liivamandalal ühiskonda ja keskkonda tervendavad omadused. Inimestele (ja muudele olenditele - näiteks loomadele), kelle elukoht asub mandala läheduses, mõjub liivamandala puhastavalt ja tervendavalt.

Tiibeti budismis tähistab liivamandala kujuteldavat paleed, mida visualiseeritakse meditatsiooni käigus. Liivamandala on budismi harjutuste tegijale nagu Buddha õpetuste skeem või konspekt. Iga sümbol tuletab meelde mingit aspekti Buddha õpetustest.

Kokkuvõtlikult on igal mandalal välimine, sisemine ja salajane tähendus. Välise tähendusena sümboliseerib liivamandala ideaalset maailma. Sisemise mandala tähendus on, et see on skeem, mille abil saab tavalise inimese mõistuse juhatada virgumiseni. Saljase tähendusena ennustab Liivamandala ette keha ja mõistuse tasakaalu.

Liivamandala valmistamiseks asetatakse miljonid värvilised liivaterakesed suurt vaeva ja keskendumist nõudva harjutusena oma õigele kohale mandalas. Mandala tegemiseks kasutatakse peenestatud kivimitest tehtud liiva, mis on värvitud, ent kasutatakse ka jahvatatud lilledest, taimedest ja kivikestest tolmu. Iidsetel aegadel kasutati ka vääris- ja poolvääriskividest jahvatatud liiva. Näiteks lasuuri (lapis lasuli) kasutati sinise liiva saamiseks, rubiine punase liiva saamiseks.

Kui mandala on valmis, pühitakse mandala liiv kokku ja valatakse läheduses voolavasse veekokku, mille kaudu tervendavad energiad uhutakse üle maailma laiali. Mandala kokkupühkimine sümboliseerib surelikkust, muutumist ja universumi loomulike protsessidega leppimist. Mandala palees elav jumalus ei hävine mandala kokkupühkimisel, vaid ta võtab uue vormi ning suundub voolava vee kaudu järgmiste olenditeni.

Ajakava:

Liivamandala valmistamine toimub laupäeval, 8. septembril kell 12-18 ja pühapäeval, 9. septembril kell 12-16.30. Rituaaltantsuetendus toimub pühapäeval, 9. septembril kell 19-20.

Piletid tantsuetendusele on saadaval PILETILEVIS