Üks võimalikke vastuseid on, et ta suudab pakkuda pühadust ajal ja tingimustes, mil seda muidu raske leida on. Fred Jüssi käsitluses pole loodus pelgalt loodus, nagu me sellest igapäevaselt mõtleme, vaid Loodus - Looja looming suure algustähega. Mitte ainult kõik need asjad, mis meid ümbritsevad siis, kui me õue ja linnast välja läheme - päikesevalgus, pilved, rohi, puud, loomad, linnud ja ussikesed - vaid ka kõik see, mis jääb silmale nähtavalt ja nähtamatult nende kõigi vahele, ette ja järele, kaasates ka inimese, ning omandades seeläbi hoopis suurema, mõtestatuma ja terviklikuma loomu. Jüssi suudab seda esitada viisil, mis muudab säärase vaate mitte ainult usutavaks, vaid iseenesestmõistetavaks.

Tema puhul muidu ikka enam või vähem regulaarselt aset leidnud ja rohkearvulisi kuulajaid rõõmustanud avalikke esinemisi on viimastel aastatel vähemaks jäänud, kuid vaikinud ta ei ole. Veel 2015. aastal ilmus Fred Jüssilt kolm raamatut: pikalt lõplikku kuju võtnud "Kivimustrid" - järg kunagistele "Ajamustritele"; "Vaikuse maastikud" ja "Reisikirju". Jüssi on öelnud, et inimese elu esimene pool on tegutsemine, teine kommentaarid esimesele. Tema elus on praegu käsil too teine etapp, mil kommentaarid on settinud mõteteks, mis on pikemad ja sügavamad, ning omamoodi kokkuvõtlikud, küll eri palgeist, on mainitud teosedki. On rõõm tõdeda, et üle aastate on nüüd ilmunud uus raamat - "Rajamustrid". See jätkab todasama mõttelist kulgu, mida varem esindasid "Ajamustrid" ja "Kivimustrid", ainult teema on teine, ehkki samuti ajatu: rajamärkide ja inimeseks kujunemise teetähised. "Rajamustrid" on kokkuvõte käidud teedest ja nende saladuslikust põimumisest.

Fred Jüssi on öelnud, et inimese vananedes saab üha selgemaks, et elus ette tulev on valikute küsimus. See pole mitte lihtsalt suure üldistusjõuga filosoofiline hinnang, vaid miski, mis on saatnud tema seisukohavõtte viimaste aastate jooksul. Siinkohal on oluline nende seisukohavõttude vähesus. Vaid nüüd, mil kaalul on tõepoolest nii olulised teemad kui Rail Balticu rajamine senini määratud kavandi järgi ning Eesti metsade ümber toimuv, pole ta vaikinud. Siin on tegemist väga oluliste, tervet rahvast puudutavate valikutega, kus tuleb selgelt ja ausalt läbi mõelda miks, kellele ja kuidas.

Ehkki Jüssi soov on enam mitte anda rohkelt intervjuusid, tuleb seda mõista ja arvesse võtta. Tuleb hinnata inimese soovi rahu ja vaikuse järele, sest inimesel on õigus kohelda ennast viisil, nagu ta ise õigeks peab. Aeg on väärtuslikem varandus ning selle kullakaal selgub siis, kui teda enam nii palju ei ole, kui oli kunagi. Seepärast jätame vanameistri väljateenitud rahusse vanu radu käima, aga seejuures uusi mõtteid mõtlema ja kogemusi talletama ning loodame, et ta neid meiega veel jagab.

Autor: Fred-Erik Kerner

Alkeemia toimetus soovib täna 82. sünnipäeva tähistavale armastatud loodusemehele Fred Jüssile palju õnne, rõõmu, rahu, jõudu ja tervist!


Uuri lisa Fred Jüssi uhiuue raamatu "Rajamustid" kohta kirjastuse Pilgrim kodulehelt ning külasta tema näitust Rahvusraamatukogu fuajeegaleriis, mis on avatud 1.-25. veebruaril.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid