Sellisele järeldusele jõudsid Austraalia teadlased arvutusmudeli põhjal, mis võttis muu hulgas arvesse merealuse kivimikihi paksust ja tugevust.

Maakera ajaloos on mandrite triiv aegajalt ikka viinud hiidmandrite tekkimisele ja lagunemisele. Nähtus paistab kulgevat tsükliliselt, keskmiselt umbes 600 miljoni aastase perioodiga.

Hiidmandri taasteke võib aga kulgeda kahte moodi. Esiteks võivad eelmise hiidmandri killud tagasi kokku koguneda sama teed mööda, mida mööda nad lahknesid; seda nimetatakse introversiooniks. Teiseks võivad killud kulgeda ainult ühes suunas, kuni nad lõpuks kohtuvad hoopis teisel pool maakera, niiöelda maakera kuklapoolel; seda nimetatakse ekstroversiooniks.