Alkeemia lugemisnurk. Kaika Lainel oli imetabane võime häälestada inimhinge: "Eesmärk on eemaldada mõttepidur ja käivitada isetervenemine"


Alkeemia lugemisnurk. Kaika Lainel oli imetabane võime häälestada inimhinge: "Eesmärk on eemaldada mõttepidur ja käivitada isetervenemine"
Kaika Laine raamatu "Kaika Laine inimesed" kaanelFoto: Tõnu Tender, kirjastus Pilgrim

Armastatud rahvaravitseja Kaika Laine aitas oma elu jooksul kümneid tuhandeid inimesi. Toome täna teieni ühe raamatust "Kaika Laine inimesed" pärineva loo, kus Tallinna diagnostikakeskuse rajaja Agu Kivilo oma kogemuse kaugu jagab lugejatega ka killukese Laine elufilosoofiast.

Kohtumised Kaika Lainega: Agu Kivilo lugu

Diplomeeritud arsti, Tallinna Diagnostikakeskuse rajaja Agu Kivilo viis Kaika Laine juurde 1980. aastate keskel Arvo Taal. Arvo oli tulihingeline Antsla patrioot ja arendaja, näidiskolhoosi esimees ja ülemnõukogu esimehe asetäitja, aga ka kirglik jahimees. Agu oli Arvo jahisõber. Arvo ütles, et viib Tallinnast tulnud arsti kokku kohaliku arstiga. Just nimelt arstiga.

Kui Arvo suri, jäi Agu Lainega suhtlema ja ööbis jahiretkede ajal Kaika küünis.

"Lainel oli eriline võime sind läbi näha ja ta oskas sind kuidagi korrastada. Ta oskas su mõtted lahti muukida ja anda hüva nõu. Ta oli kuulaja. Temaga rääkides said selguse, kuidas edasi. Jah, ta aitas mind, aga ma ei oska täpsustada, millega ja mismoodi ta mind aitas."

Diagnostikakeskuse loomine nõudis palju asjaajamist Moskvas. Agu pani tähele, et kui ta pärast jahiretke Moskvasse sõitis, läks ta ikka õigel ajal õigest uksest sisse ja asjad edenesid.

Tal tekkis aina suurem huvi, kuidas Laine toimib. "Mulle on lapsepõlvest jäänud meelde võrokeelne ütlus kun om tuu lump, kun kunnaq ujuvaq.* Seda ma tahtsingi teada."

Seotud lood:

Suhtlemine Lainega teravdas tema tähelepanu selles valdkonnas. Nüüd ta arvab, et Laine tegudele leiab seletuse, aga Laine olemasolu oli kahtlemata ime.

Agu peab Laine fenomeniks seda, et tal oli erakordne võime inimese sisse näha, tema reserve mobiliseerida ja neile lisada taevast väge.

"Lainel oli imetabane võime häälestada inimhinge. Tänapäeval on juurdunud arusaam, et inimorganismi keerukas multifunktsionaalne rakukooslus on arenenud ühest rakust ja kohanenud kooseluks keskkonnas miljardite aastate jooksul. Kohanemisprotsess on toimunud tsükliliselt kooskõlas keskkonna perioodiliste muutustega - päike tõuseb ja loojub, külm ja kuum, kasvab ja kahaneb. Allikad väidavad, et inimene koosneb 10 astmes 15 rakust ja igas rakus toimub sekundis üks miljon keemilist reaktsiooni. Igal inimesel on oma meetod, kuidas end väliskeskkonnaga harmoniseerida. Iga inimene on mitte ainult keeruline, vaid ka unikaalne süsteem. Loogiline on, et seda uunikumi ei tervenda ainuüksi tableti otsene keemiline toime. Sellepärast räägivad teadjad tõsimeeli, et patsient paraneb vaatamata ravile. Tablett, ka suhkrutablett, käivitab tervendava ahelreaktsiooni, kui haige sellese usub."

Agu meelest Laine looduslapsena tunnetas organismi kui tervikut ja selle seoseid ümbruskonnaga. Ta oskas leida ebakõlad ja oskas neid kõrvaldada. Oskas tasakaalu tekitada ja seda kinnistada. Oskas läheneda igaühele personaalselt ja saada lennult tuumale pihta.

"Minu arvates olid Lainel võimed ja oskused inimorganismi mobiliseerida. Temal oli niisugune eriline anne, et ta oskas su meeled vabastada liigsest saastast, sundmõtetest, ja panna sind tegema õigeid asju."

Agu räägib, et Indias praktiseeritakse marmateraapiat, kus ravijad oma võimetega eemaldavad kasvajaid ja kasvatavad kokku lootusetud luumurrud. Ravitseja aktiveerib organismis salvestatud koodi, mille järgi normaalseisund taastub. Laine oskas koodi lugeda ja panna inimese organismi ennast tervendama.

Agu vanaemal Miilil oli käibefraas, et usk on lolli lohutus. Aga usk on tegelikult väga tähtis. Ravis on arst kogenum ja targem, seetõttu jääb haige toeks usk.

Miks Laine taotles, et tema patsiendid teda usuks?

Haige terveneb tõhusamalt siis, kui ta usub, et terveneb. Laine oskas usku sisendada. Juba Vana-Kreekas ütles arst: meid on kolm - sina, mina ja haigus. Kelle poole sina asud, selle pool on võit. Laine oskas inimest enda ehk võitja poole kallutada.

Loe veel

Agu räägib nähtusest, mida nimetatakse biofeedback´iks. Laine maja eestoas olid kaustikud haiguste kirjelduste ja inimeste nimedega, keda Laine oli terveks ravinud. Nagu ütles Vahur Kersna, tekitasid need kaustikud tunde, et kui nii paljud on terveks saanud, miks siis mina ei võiks saada.

Agu arendab mõtet. Laine kaustikud andsid haigele biofeedback´i, tagasiside, suurendasid motivatsiooni terveneda. Organismi juhib 95% alateadvus, aga haige mõtleb oma probleemide piirides. Ta kapseldub ega suuda sellest omal jõul välja tulla. Tekib surnud ring ja haige mõtleb end haigemaks. Kui vabastada haige sundmõtetest, siis tema aju ei pidurda enam alateadvust. Organism lülitub miljonite aastatega lihvitud automaatrežiimile ja vabanenud alateadvus asub koordineerima protsesse parimal võimalikul moel.

Miks Laine mediteeris poolpimedas ja süütas küünla? Need rituaalid mõjutavad psüühikat ja avavad alateadvuse. Hüpnoosil on ju sama eesmärk. Ka šamaanid manustavad hallutsinogeene ja korraldavad rituaale sama eesmärgiga.

"Eesmärk on eemaldada mõttepidur ja käivitada isetervenemine"

Saksa filosoof Immanuel Kant on öelnud, et valgustus päästab inimese tema enda poolt õpitud piiratusest. "Laine oli see valgustaja, kes aitas näha signaale, mida haige ei oska märgata," leiab arst. Ta lisab, et inimest ümbritseb aura, mida Laine väitis nägevat. Seda saab seletada nii, et elusorganismis toimuvad mikroenergeetilised muutused vabastavad kvandi (valgusosakese), mida teadlased suudavad aparaatidega registreerida.

"Laine oli nägija, tema ei vajanud selleks aparaate. Ta nägi aurat ja selle muutusi, ja seda ka taimedel. Haigused muudavad aurat. Laine nägi haigusi."

Agu selgitab vee rolli looduses

Vesi on unikaalne aine, mis tekitab elutegevuseks vajaliku labiilse keskkonna. Vesi juhib laineid, mis kannavad nii energiat kui informatsiooni. Näteks helilaineid, elektromagnetilisi laineid jt. Vesi on võimeline neid transformeerima teise sagedusega laineteks. Vee molekulid moodustavad kristalle, mis muudavad oma struktuuri, neelates või vabastades energiat. Kui protsess väljub kontrolli alt, võib plahvatusena vabaneda tohutu hulk energiat. Tekib niinimetatud isesüttimine ja organism võib imesid korda saata. Laine oli sellise protsessi esilekutsuja.

"Inimorganism on ülikeeruline ja peidab meile seni tundmatuid võimeid. Lainele oli loodus ehk Looja, nagu ütles Laine, kinkinud võime inimest kujundada."

Agu ei näinud põhimõttelisi erinevusi Tartu ülikoolis õpitu ja Laine ravimeetodite vahel. Ta mäletab farmakoloogiaprofessor Georg Kingiseppa rõhutamas, et kõik ravimid on eelkõige mürgid ja nende toime mitmesuunaline. Arst peab väga personaalselt ja ettevaatlikult suhtuma ravimitesse. Ravima haiget, mitte haigust. "Non nocere! Arsti esmane ülesanne: ära kahjusta!"

Agu rõhutab, et kindlasti oli ka Laine Rohu rohtudel kõrvaltoimeid. Oskuslikult valitud looduslikel ravimitel olid need mahedad ja need ravimid tervendasid ning täiendasid teisi ravimeetodeid.

"Lainel oli oma tasakaalustatult hästi toimiv süsteem. Laine oli hooliv ja oma kutsumusele pühendunud ravija. Ta tegi oma tööd kasinate võmaluste piires ja rohkemgi. Ta tegi seda südamega."

Katkend pärineb kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Einar Ellermaa ja Inge Pitsneri raamatust "Kaika Laine inimesed"

* * *

Einar Ellermaa ja Inge Pitsneri raamatust "Kaika Laine inimesed"

Kaika Laine - inimene ja ime

"Mõtle ise, et kui sul on luust tubli tükk puudu ja organism ise kasvatab sinna midagi asemele - ega ei arvaks küll, et see võimalik on. Aga Laine tegi seda. Jumala ime." Nii räägib üks Võrumaa imeravijalt Kaika Lainelt abi saanud mees raamatus "Kaika Laine inimesed". Kui arstid aidata ei saanud, siis Laine oli viimane lootus. Ta ravis ka ise raskelt haigena. "Oma palatis parandas ta kõik teised patsiendid ka ära, ilma et nad tema poole oleksid pöördunud," ütleb tema põetaja TÜ Kliinikumis. Ta vaatas inimesele otsa ja nägi tema haiguslugu ning tervendas aastaid põetud haigusest mõne päeva või nädalaga. Raamatu 30 peatükis on hulk lugusid imelisest tervenemisest ja Laine läbinägemisvõimest. Need kõlaks uskumatutena, kui ei oleks juhtunud reaalsete inimestega meie lähedalt ja paljude silme all. Samas räägivad Laine lähedased, et imeravija materiaalne elu oli äärmiselt kasin ning neil on kahju, et ei suutnud nii erakordsele inimesele väärikamat vanaduspõlve kindlustada. Laine on võimas eeskuju sellega, et ta ei virisenud kunagi ega rääkinud kunagi kellestki halvasti. "Me keegi ei suuda iial olla nii head kui Laine," ütleb tuntud arst raamatus. Headuse poole püüdlemine teeks aga igale raamatu lugejale au.

* * *

"Ta avitas kogu aeg. Oma palatis parandas ta kõik teised patsiendid ka ära, ilma et nad tema poole oleksid pöördunud." - Virve Kirs, Laine põetaja Tartu Ülikooli Kliinikumis

"Ühel mehel olid hirmsad valud jalas ja ta käis juba kümmekond aastat karkudega. Ma viisin ta Laine juurde ja Laine segas ravimid. Paari päeva pärast mees helistas mulle ja ütles, et läks hommikul pärast ärkamist vetsu ja siis äkki imestas, et karkusid polnudki vaja. Ja valud olid kadunud. Ma ikka imestasin küll. Ei uskunud. Aga kuu aja pärast nägin teda ja ta ütles, et jalavalud ja kargud on juba unustatud." - Tehnikadoktor Rein Muoni

"Miks Laine taotles, et tema patsiendid teda usuks? Haige terveneb tõhusamalt siis, kui ta usub, et terveneb. Laine oskas usku sisendada. Juba Vana-Kreekas ütles arst: meid on kolm - sina, mina ja haigus. Kelle poole sina asud, selle pool on võit. Laine oskas inimest enda ehk võitja poole kallutada." - Tallinna diagnostikakeskuse rajaja Agu Kivilo

KOMMENTEERI!